Planer och avgifter

Nedan planer och avgifter gäller från och med den 1 januari 2023. Avgifterna är anpassade för privata företag, kommuner och regioner samt statliga myndigheter.

Som kund till GS1 Sweden får du;

Möjlighet att göra affärer lokalt och globalt. GS1-standarder öppnar upp för handel hos återförsäljare, grossister och marknadsplatser i hela världen.

Tillgång till det globala handelsspråket. Identifiera allt i ditt varuflöde med unika nummer. Välj GTIN för produkter, GLN för platser och SSCC för kollin.

Kurser och inspiration. Guidelines, kurser och seminarier kan hjälpa dig att göra ännu bättre affärer.

Hjälp och stöd. Vår kundservice finns här alla vardagar i veckan för att hjälpa dig. Ingen fråga är för liten eller stor.

Chans att påverka utvecklingen av GS1-standarder. Som kund kan du vara med i våra användargrupper och driva utvecklingen av globala standarder.

GS1 Företagsprefix

Abonnemanget GS1 Företagsprefix är en licens som ger dig tillgång till alla GS1-standarder och används för att skapa nummerserier.

 • Alla GS1-standarder.
 • Möjlighet att använda alla GS1-tjänster.
 • 1 000- 100 000 nummer.
 • Hantering av nummer och produkter i MyGS1.
 • Support.

Nummerserier för privata företag och organisationer

Ditt företags årsomsättning (MSEK) Årlig abonnemangsavgift exkl. moms (SEK)
0-31 145
3-101 985
10-253 035
25-1005 765
100-50010 490
500-1 00015 740
1 000-5 00018 890
5 000-10 00023 090
Mer än 10 00027 500
Storleken för årlig abonnemangsavgift baseras på ditt företags senast taxerade årsomsättning. Uppgifterna hämtas från Creditsafe i samband med årlig fakturering vilket innebär att avgiften oftast baseras på rapporterad årsomsättning två år tillbaka. Det år du blir kund betalar du en abonnemangsavgift för innevarande månad samt återstående månader av året. I början av året därpå faktureras du för det helåret. Vid beställning av ytterligare företagsprefix, lämnar vi 50 % rabatt på abonnemangsavgiften. För kommande företagsprefix upp till 10 stycken lämnas 45 % rabatt. Vid beställning över detta antal, ber vi dig kontakta GS1 Sweden.

Nummerserier för kommuner och regioner

Årlig abonnemangsavgift exkl. moms (SEK)
15 880

Nummerserier för statliga myndigheter

Antal anställdaÅrlig abonnemangsavgift exkl. moms (SEK)
0-191 410
20-493 600
50-995 435
100-4997 230
500-1 99912 195
2 000-3 99915 880
Fler än 4 00019 045

Enstaka nummer

Enstaka nummer är ett abonnemang som ger tillgång till ett enstaka nummer för att identifiera en produkt, plats, part eller kolli.

 • 1 GTIN-nummer.
 • 1 GLN-nummer.
 • 100 000 SSCC-nummer.
 • Support.

Kontakta kundservice för beställning.

För privata företag och organisationer*

Ditt företags årsomsättning (MSEK)Årlig abonnemangsavgift exkl. moms
(SEK)
0-1665
1-1001 410
100-10001 540
Mer än 1 0001 745
*Observera att ett enstaka nummer endast kan användas för att ett GTIN, ett GLN och/eller 100 000 SSCC. Ett enstaka nummer kan inte användas för att skapa någon av GS1:s andra identifierare. Om ditt företag har behov av att använda någon av GS1:s andra identifierare eller behöver numrera fler än en artikel eller plats, så behöver du beställa licensen GS1 Företagsprefix.

För kommuner och regioner

Årlig abonnemangsavgift exkl. moms (SEK)
1 410 per nummer

För statliga myndigheter

Årlig abonnemangsavgift exkl. moms (SEK)
1 410 per nummer

One-off GLN

One-off GLN är ett abonnemang som ger tillgång till ett GLN-nummer för att identifiera en plats eller part.

 • 1 GLN-nummer.
 • Support.

Observera att detta GLN inte ska användas för att identifiera dig som Informationslämnare i Validoo. Vi hänvisar då istället till beställning av antingen GS1 Företagsprefix eller Enstaka Nummer.

Antal GLN-nummer Årlig abonnemangsavgift exkl. moms (SEK)
1210

Validoo

Validoo är en databastjänst som ger tillgång till datapool och bildbank. Välj bland olika abonnemang för att dela eller ta emot data.

Validoo Supplier

Validoo Supplier är ett abonnemang för företag som behöver dela validerad artikelinformation och bilder.

Ditt företags årsomsättning (MSEK)Årlig abonnemangsavgift (SEK)
0-3925
3-102 195
10-254 390
25-1006 470
100-50013 285
500-100020 100
1 000-5 00026 565
5 000-10 00032 920
Mer än 10 00045 045
Årsavgift debiteras för abonnemanget Validoo Supplier. Avgiften tas ut i förskott och styrs av företagets senaste taxerade årsomsättning. Årsomsättningen hämtas från Creditsafe i samband med årlig fakturering, vilket innebär att avgiften oftast baseras på rapporterad årsomsättning två år tillbaka. Vid avtalstecknandet fastställs den första årliga avgiften där antalet återstående månader på året debiteras. Därefter utgår avgift vid varje årsskifte. Abonnemanget gäller per kalenderår.

Validoo Supplier – för utländska företag

Validoo Supplier för företag utan svenskt organisationsnummer samt myndigheter.

Årlig abonnemangsavgift exkl. moms (SEK)
6 470

Validoo GDSN Supplier

Validoo GDSN Supplier är ett abonnemang för företag anslutna till GDSN via en annan datapool än den svenska (Validoo). Abonnemanget ger dig möjlighet att nyttja GS1 Swedens tilläggstjänster för kvalitetssäkring och bildhantering.

Årlig abonnemangsavgift exkl. moms (SEK)
1 535

Anslutning system-till-system

Debiteras vid beställning och uppsättning, konfigurering eller ändring av befintligt system-till-systemanslutning. Engångsavgift per anslutet system, kanal och GLN.

PrisEnhet
10 500per kanal och GLN

Validoo Buyer

Validoo Buyer är ett abonnemang för företag som behöver ta emot artikelinformation och bilder samt förhandsavisering vid sortimentsrevidering.

För privata företag och organisationer

Ditt företags årsomsättning (MSEK)Årlig abonnemangsavgift (SEK)
0-50078 540
500-1 00099 330
1 000-7 000215 985
7 000-15 000360 360
Mer än 15 000498 960
Årsavgift debiteras för abonnemanget Validoo Buyer. Avgiften tas ut i förskott och baseras på ditt företags senast taxerade årsomsättning. Årsomsättningen hämtas från Creditsafe i samband med årlig fakturering vilket innebär att avgiften oftast baseras på rapporterad årsomsättning två år tillbaka. Vid avtalstecknandet fastställs den första årliga avgiften där antalet återstående månader på året debiteras. Därefter utgår avgift vid varje årsskifte. Abonnemanget gäller per kalenderår.

För kommuner och regioner

Kontakta oss för prisuppgift. Kontaktuppgifter hittar du här >

Validoo Receiver

Validoo Receiver är ett abonnemang för företag som behöver ta emot artikelinformation och bilder för lanserade produkter.

För privata företag och organisationer

Ditt företags årsomsättning (MSEK)Årlig abonnemangsavgift (SEK)
0-1025 410
10-10048 510
Mer än 10071 610
Årsavgift debiteras för abonnemanget Validoo Receiver. Avgiften tas ut i förskott och baseras på ditt företags senast taxerade årsomsättning. Årsomsättningen hämtas från Creditsafe i samband med årlig fakturering vilket innebär att avgiften oftast baseras på rapporterad årsomsättning två år tillbaka. Vid avtalstecknandet fastställs den första årliga avgiften där antalet återstående månader på året debiteras. Därefter utgår avgift vid varje årsskifte. Abonnemanget gäller per kalenderår.

För kommuner och regioner

Kontakta oss för prisuppgift. Kontaktuppgifter hittar du här >

Mediebank för produktbilder

Mediebanken i Validoo är en bildbank för uppladdning och delning av marknads- och planogrambilder.

Antal GTIN med publicerade bilderPubliceringsavgift per GTIN
1-75345
76-150230
151-300165
301-70090
Mer än 7000
Årlig publiceringsavgift aktiveras vid publicering av bild och debiteras i början av varje kalenderår. Avgiften styrs av antalet GTIN med publicerade bilder den 31 december. Nya kunder faktureras för den årliga avgiften månaden efter det första publiceringstillfället, men betalar då endast för de månader som återstår av året, vilket innebär en reducerad avgift. Månadsavgift debiteras när nya GTIN med bilder publiceras.

Validoo Planogram

Validoo Planogram hjälper leverantörer och butiker att effektivisera försäljningen genom noggrann planering av den digitala butikshyllan som skapas i program för Space Management.

Årlig abonnemangsavgift (SEK)
7 875

Professionella tjänster

Kvalitetssäkring artikelinformation

Kvalitetssäkring av artikelinformation är en tjänst för manuell kontroll för högre kvalitet på produktinformation och streckkoder.

Typ av kvalitetssäkring
Avgift per kvalitetssäkring (SEK)

Tilläggsavgift Express (SEK)
Produktinformation och mått580 / GTIN345 SEK
Streckkod210 / utförd kontroll345 SEK

Kvalitetssäkring produktbild

Kvalitetssäkring av produktbild är en tjänst för manuell kontroll för högre kvalitet på produktbilder som följer GS1-standard.

Typ av kvalitetssäkring
Avgift per bild (SEK)
Kvalitetssäkring Bild135
Kvalitetssäkring Bild PLUS210 / utförd kontroll

Produktfotografering

Produktfotografering är en tjänst för studiofotografering av marknads- och planogrambilder som följer GS1-standard.

TjänstIngårAvgift, SEKEnhet
Produktfoto Retail1 marknadsbild
1–3 planogrambilder
Kvalitetssäkring
Uppladdning i Validoo
1000per produkt
Produktfoto Express1 marknadsbild
1–3 planogrambilder
Kvalitetssäkring
Uppladdning i Validoo
2 390per produkt
Produktfoto Foodservice1 marknadsbild (ur sin förpackning)
1 onlinebild (i sin förpackning)
Kvalitetssäkring
Uppladdning i Validoo
1 620per produkt
CGI-bild1 marknadsbild (CGI)
Kvalitetssäkring
Uppladdning i Validoo
Offertper produkt
Bildretuschering, avanceradRetuschering
Kvalitetssäkring
960per timme
Efterredigering BildRedigering/korrigering av ej godkända bilder300per bild
Dagligvara för norsk marknad

– En tvåsidig konsumentartikel
– En ytterförpackning (D-pack)
– En cylinderformad konsumentartikel
– En multisidig konsumentartikel


1 marknadsbild + 1 planogrambild
3 planogrambilder
2 marknadsbilder
4 marknadsbilder


1000
1000
1 740
2 820 
Mobilanpassade hero-bilder1 MRHI-bildoffert

BarcodeCheck

Avgiften för att kontrollera en streckkod med BarcodeCheck beror på streckkodstypen. Du betalar per streckkod, palletikett eller transportetikett (inklusive dess streckkod) som vi kontrollerar.

Typ av streckkod eller palletikett (inklusive dess streckkod)Avgift per streckkod eller palletikett (inklusive dess streckkod) (SEK)
EAN-13, EAN-8, UPC-12, ITF-14695
GS1-128, GS1 DataBar, GS1 DataMatrix945
GS1 Palletikett/GS1 Transportetikett1 210
GS1 Palletikett PLUS1 420

I basavgiften för att kontrollera en streckkod eller en palletikett med BarcodeCheck ingår:

 • Kontroll att streckkoden följer GS1-standard.
 • Återkoppling i form av en detaljerad rapport. Rapporten visar resultatet av kontrollerna, beskrivningar av eventuella fel och förslag på hur man kan gå tillväga för att rätta felen.

I tilläggstjänsten PLUS ingår även kontroll av att GS1-artikelnummer (GTIN) på ytterförpackningsmärkningen eller palletiketten stämmer överens med Artikelinformationen.


Validoo DataEntry

Dessa avgifter gäller för tjänsten:

 • Avgift för publicering av nya artiklar – faktureras månaden efter publicering och räknas ner med antalet återstående månader på året. Exempelvis faktureras en halv årsavgift för artiklar publicerade i juli månad.
 • Årsavgift för alla publicerade artiklar – faktureras i början av innestående år.

Avgifter baseras på omsättning kombinerat med antal publicerade artiklar på basnivå. Se vår definition för basnivå i GS1 handledning för artikelinformation. Årsomsättningen hämtas från Creditsafe i samband med årlig fakturering vilket innebär att avgiften oftast baseras på rapporterad årsomsättning två år tillbaka.

Årsomsättning 0-3 MSEK

Antal produkterÅrsavgift per produkt
1-3 st945
4 eller fler0
Vid fler än 3 produkter är maxsumman 2835 SEK

Årsomsättning 3-10 MSEK

Antal produkterÅrsavgift per produkt
1-10 st945
11 eller fler0
Vid fler än 10 produkter är maxsumman 9450 SEK

Årsomsättning över 10 MSEK

Antal produkterÅrsavgift per produkt
1-25 st945
26-700 st135
701 eller fler0
Vid fler än 700 produkter är maxsumman 114 750 SEK

Directory

Directory är en databastjänst som ger tillgång till information om fakturaadresser och leveransplatser. 

Årsavgift

Årsomsättning (MSEK)Årsavgift (SEK)
0-30
3-103 360
10-257 875
25-10011 760
100-50016 275
500-1 00020 160
1 000-5 00025 725
5 000-10 00032 760
Mer än 10 00036 225

Årsavgift för kommuner, landsting och statliga myndigheter

Årsavgift (SEK)
30 660

Avtal och blanketter

Beställning GS1 Företagsprefix Senast ändrad
Beställning GS1 Företagsprefix
Avtalsvillkor GS1 Företagsprefix Senast ändrad
Avtalsvillkor GS1 Företagsprefix 2022-07-01
Avtalsvillkor BarcodeCheck Senast ändrad
Avtalsvillkor BarcodeCheck 2015-04-30
Avtalsvillkor Directory Senast ändrad
Avtalsvillkor Directory 2018-04-03
Personuppgiftsbiträdesavtal Directory
Avtalsvillkor Validoo Supplier Senast ändrad
Avtalsvillkor Validoo Supplier 2022-03-31
Tilläggsvillkor Validoo Supplier Verifiering av system
Avtalsvillkor Validoo Receiver Senast ändrad
Avtalsvillkor Validoo Receiver 2022-03-31
Avtalsvillkor Validoo Buyer Senast ändrad
Avtalsvillkor Validoo Buyer 2022-03-31
Avtalsvillkor Validoo GDSN Supplier Senast ändrad
Avtalsvillkor Validoo GDSN Supplier 2022-03-31
Avtalsvillkor Validoo DataEntry Senast ändrad
Avtalsvillkor Validoo DataEntry 2022-03-31
Avtalsvillkor Validoo Planogram Senast ändrad
Avtalsvillkor Validoo Planogram 2022-03-31
Avtalsvillkor Validoo Q-lab Buyer Senast ändrad
Avtalsvillkor Validoo Q-lab Buyer
GDSN Terms of participation Senast ändrad
GDSN Terms of participation
Avtalsvillkor Validoo Verified System Developer Senast ändrad
Avtalsvillkor Validoo Verified System Developer
Uppsägning GS1 Företagsprefix* Senast ändrad
Uppsägning GS1 Företagsprefix*
Överlåtelse GS1 Företagsprefix** Senast ändrad
Överlåtelse GS1 Företagsprefix**
Uppsägning Validoo Senast ändrad
Uppsägning Validoo

*Observera att eventuell uppsägning ska ske skriftligen. Använd uppsägningsblanketten och skicka den till kundservice@gs1.se eller via post till: 
GS1 Sweden AB
Västra Järnvägsgatan 15, 12th floor
Box 1178, SE-111 91 Stockholm
Sweden

**Vid överlåtelse av ett prefix/tjänst debiteras mottagaren en administrativ överlåtelseavgift med 400 SEK per prefix eller tjänst.