Planer och avgifter

Nedan planer och avgifter gäller från den 1 januari 2022. Avgifterna är anpassade för privata företag, kommuner och regioner samt statliga myndigheter.

Som kund till GS1 Sweden får du;

Möjlighet att göra affärer lokalt och globalt. GS1-standarder öppnar upp för handel hos återförsäljare, grossister och marknadsplatser i hela världen.

Tillgång till det globala handelsspråket. Identifiera allt i ditt varuflöde med unika nummer. Välj GTIN för produkter, GLN för platser och SSCC för kollin.

Kurser och inspiration. Guidelines, kurser och seminarier kan hjälpa dig att göra ännu bättre affärer.

Hjälp och stöd. Vår kundservice finns här alla vardagar i veckan för att hjälpa dig. Ingen fråga är för liten eller stor.

Chans att påverka utvecklingen av GS1-standarder. Som kund kan du vara med i våra användargrupper och driva utvecklingen av globala standarder.

GS1 Företagsprefix

Abonnemanget GS1 Företagsprefix är en licens som ger dig tillgång till alla GS1-standarder och används för att skapa nummerserier.

 • Alla GS1-standarder.
 • Möjlighet att använda alla GS1-tjänster.
 • 1 000- 100 000 nummer.
 • Hantering av nummer och produkter i MyGS1.
 • Support.

Nummerserier för privata företag och organisationer

Ditt företags årsomsättning (MSEK) Årlig abonnemangsavgift exkl. moms (SEK)
0-31 090
3-101 890
10-252 890
25-1005 490
100-5009 990
500-1 00014 990
1 000-5 00017 990
5 000-10 00021 990
Mer än 10 00026 190
Storleken för årlig abonnemangsavgift baseras på ditt företags senast taxerade årsomsättning. Uppgifterna hämtas från Creditsafe i samband med årlig fakturering vilket innebär att avgiften oftast baseras på rapporterad årsomsättning två år tillbaka. Det år du blir kund betalar du en abonnemangsavgift för innevarande månad samt återstående månader av året. I början av året därpå faktureras du för det helåret. Vid beställning av ytterligare företagsprefix, lämnar vi 50 % rabatt på abonnemangsavgiften. För kommande företagsprefix upp till 10 stycken lämnas 45 % rabatt. Vid beställning över detta antal, ber vi dig kontakta GS1 Sweden.

Nummerserier för kommuner och regioner

Årlig abonnemangsavgift exkl. moms (SEK)
15 120

Nummerserier för statliga myndigheter

Antal anställdaÅrlig abonnemangsavgift exkl. moms (SEK)
0-191 341
20-493 429
50-995 175
100-4996 885
500-1 99911 610
2 000-3 99915 120
Fler än 4 00018 135

Enstaka nummer

Enstaka nummer är ett abonnemang som ger tillgång till ett enstaka nummer för att identifiera en produkt, plats, part eller kolli.

 • 1 GTIN-nummer.
 • 1 GLN-nummer.
 • 100 000 SSCC-nummer.
 • Support.

För privata företag och organisationer*

Ditt företags årsomsättning (MSEK)Årlig abonnemangsavgift exkl. moms
(SEK)
0-1630
1-1001 341
100-10001 467
Mer än 1 0001 661
*Observera att ett enstaka nummer endast kan användas för att ett GTIN, ett GLN och/eller 100 000 SSCC. Ett enstaka nummer kan inte användas för att skapa någon av GS1:s andra identifierare. Om ditt företag har behov av att använda någon av GS1:s andra identifierare eller behöver numrera fler än en artikel eller plats, så behöver du beställa licensen GS1 Företagsprefix.

För kommuner och regioner

Årlig abonnemangsavgift exkl. moms (SEK)
1 341 per nummer

För statliga myndigheter

Årlig abonnemangsavgift exkl. moms (SEK)
1 341 per nummer

One-off GLN

One-off GLN är ett abonnemang som ger tillgång till ett GLN-nummer för att identifiera en plats eller part.

 • 1 GLN-nummer.
 • Support.
Antal GLN-nummer Årlig abonnemangsavgift exkl. moms (SEK)
1200

Validoo

Validoo är en databastjänst som ger tillgång till datapool och bildbank. Välj bland olika abonnemang för att dela eller ta emot data.

Validoo Supplier

Validoo Supplier är ett abonnemang för företag som behöver dela validerad artikelinformation och bilder.

Ditt företags årsomsättning (MSEK)Årlig abonnemangsavgift (SEK)
0-3880
3-102 090
10-254 180
25-1006 160
100-50012 650
500-100019 140
1 000-5 00025 300
5 000-10 00031 350
Mer än 10 00042 900
Årsavgift debiteras för abonnemanget Validoo Supplier. Avgiften tas ut i förskott och styrs av företagets senaste taxerade årsomsättning. Årsomsättningen hämtas från Creditsafe i samband med årlig fakturering, vilket innebär att avgiften oftast baseras på rapporterad årsomsättning två år tillbaka. Vid avtalstecknandet fastställs den första årliga avgiften där antalet återstående månader på året debiteras. Därefter utgår avgift vid varje årsskifte. Abonnemanget gäller per kalenderår.

Validoo Supplier – för utländska företag

Validoo Supplier för företag utan svenskt organisationsnummer samt myndigheter.

Årlig abonnemangsavgift exkl. moms (SEK)
6 160

Validoo GDSN Supplier

Validoo GDSN Supplier är ett abonnemang för företag anslutna till GDSN via en annan datapool än den svenska (Validoo). Abonnemanget ger dig möjlighet att nyttja GS1 Swedens tilläggstjänster för kvalitetssäkring och bildhantering.

Årlig abonnemangsavgift exkl. moms (SEK)
1 458

Validoo Buyer

Validoo Buyer är ett abonnemang för företag som behöver ta emot artikelinformation och bilder samt förhandsavisering vid sortimentsrevidering.

För privata företag och organisationer

Ditt företags årsomsättning (MSEK)Årlig abonnemangsavgift (SEK)
0-50074 800
500-1 00094 600
1 000-7 000205 700
7 000-15 000343 200
Mer än 15 000475 200
Årsavgift debiteras för abonnemanget Validoo Buyer. Avgiften tas ut i förskott och baseras på ditt företags senast taxerade årsomsättning. Årsomsättningen hämtas från Creditsafe i samband med årlig fakturering vilket innebär att avgiften oftast baseras på rapporterad årsomsättning två år tillbaka. Vid avtalstecknandet fastställs den första årliga avgiften där antalet återstående månader på året debiteras. Därefter utgår avgift vid varje årsskifte. Abonnemanget gäller per kalenderår.

För kommuner och regioner

Kontakta oss för prisuppgift. Kontaktuppgifter hittar du här >

Validoo Receiver

Validoo Receiver är ett abonnemang för företag som behöver ta emot artikelinformation och bilder för lanserade produkter.

För privata företag och organisationer

Ditt företags årsomsättning (MSEK)Årlig abonnemangsavgift (SEK)
0-1024 200
10-10046 200
Mer än 10068 200
Årsavgift debiteras för abonnemanget Validoo Receiver. Avgiften tas ut i förskott och baseras på ditt företags senast taxerade årsomsättning. Årsomsättningen hämtas från Creditsafe i samband med årlig fakturering vilket innebär att avgiften oftast baseras på rapporterad årsomsättning två år tillbaka. Vid avtalstecknandet fastställs den första årliga avgiften där antalet återstående månader på året debiteras. Därefter utgår avgift vid varje årsskifte. Abonnemanget gäller per kalenderår.

För kommuner och regioner

Kontakta oss för prisuppgift. Kontaktuppgifter hittar du här >

Mediebank för produktbilder

Mediebanken i Validoo är en bildbank för uppladdning och delning av marknads- och planogrambilder.

Antal GTIN med publicerade bilderPubliceringsavgift per GTIN
1-75325
76-150215
151-300154
301-70083
Mer än 7000
Årlig publiceringsavgift aktiveras vid publicering av bild och debiteras i början av varje kalenderår. Avgiften styrs av antalet GTIN med publicerade bilder den 31 december. Nya kunder faktureras för den årliga avgiften månaden efter det första publiceringstillfället, men betalar då endast för de månader som återstår av året, vilket innebär en reducerad avgift. Månadsavgift debiteras när nya GTIN med bilder publiceras.

Professionella tjänster

Kvalitetssäkring artikelinformation

Kvalitetssäkring av artikelinformation är en tjänst för manuell kontroll för högre kvalitet på produktinformation och streckkoder.

Typ av kvalitetssäkring
Avgift per kvalitetssäkring (SEK)

Tilläggsavgift Express (SEK)
Produktinformation och mått550 / GTIN325 SEK
Streckkod200 / utförd kontroll325 SEK

Kvalitetssäkring produktbild

Kvalitetssäkring av produktbild är en tjänst för manuell kontroll för högre kvalitet på produktbilder som följer GS1-standard.

Typ av kvalitetssäkring
Avgift per bild (SEK)
Kvalitetssäkring Bild125
Kvalitetssäkring Bild PLUS200 / utförd kontroll

Produktfotografering

Produktfotografering är en tjänst för studiofotografering av marknads- och planogrambilder som följer GS1-standard.

Typ av fotograferingIngårPris per produkt (SEK)
Dagligvara1 marknadsbild
1-3 planogrambilder
830
Foodservice1 marknadsbild (ur förpackning)
1 onlinebild (i förpackning)
1 350
Dagligvara för norsk marknad

– En tvåsidig konsumentartikel
– En ytterförpackning (D-pack)
– En cylinderformad konsumentartikel
– En multisidig konsumentartikel


1 marknadsbild + 1 planogrambild
3 planogrambilder
2 marknadsbilder
4 marknadsbilder


830
830
1 450
2 350 
Mobilanpassade hero-bilder1 MRHI-bildoffert

BarcodeCheck

Avgiften för att kontrollera en streckkod med BarcodeCheck beror på streckkodstypen. Du betalar per streckkod, palletikett eller transportetikett (inklusive dess streckkod) som vi kontrollerar.

Typ av streckkod eller palletikett (inklusive dess streckkod)Avgift per streckkod eller palletikett (inklusive dess streckkod) (SEK)
EAN-13, EAN-8, UPC-12, ITF-14660 (PLUS 860)*
GS1-128, GS1 DataBar, GS1 DataMatrix900 (PLUS 1100)*
GS1 Palletikett/GS1 Transportetikett1 150
GS1 Palletikett PLUS1 350
PLUS är en utökad kontroll av streckkoden eller palletiketten.
*Priser för PLUS-tjänster börjar gälla vid ett senare tillfälle, vi informerar i god tid innan dessa tillämpas. Tills dess ingår PLUS-tjänsterna i basavgiften.

I basavgiften för att kontrollera en streckkod eller en palletikett med BarcodeCheck ingår:

 • Kontroll att streckkoden följer GS1-standard.
 • Återkoppling i form av en detaljerad rapport. Rapporten visar resultatet av kontrollerna, beskrivningar av eventuella fel och förslag på hur man kan gå tillväga för att rätta felen.

I tilläggstjänsten PLUS ingår även kontroll av att GS1-artikelnummer (GTIN) på ytterförpackningsmärkningen eller palletiketten stämmer överens med Artikelinformationen.


Directory

Directory är en databastjänst som ger tillgång till information om fakturaadresser och leveransplatser. 

Årsavgift

Årsomsättning (MSEK)Årsavgift (SEK)
0-30
3-103 200
10-257 500
25-10011 200
100-50015 500
500-1 00019 200
1 000-5 00024 500
5 000-10 00031 200
Mer än 10 00034 500

Årsavgift för kommuner, landsting och statliga myndigheter

Årsavgift (SEK)
29 200

Avtal och blanketter

Beställning GS1 Företagsprefix Senast ändrad
Beställning GS1 Företagsprefix
Avtalsvillkor GS1 Företagsprefix Senast ändrad
Avtalsvillkor GS1 Företagsprefix 2021-10-25
Tilläggsvillkor GS1 Företagsprefix UDI 2021-06-22
Uppsägning och överlåtelse Senast ändrad
Uppsägning GS1 Företagsprefix*
Överlåtelse GS1 Företagsprefix**
Avtalsvillkor BarcodeCheck Senast ändrad
Avtalsvillkor BarcodeCheck 2015-04-30
Avtalsvillkor Directory Senast ändrad
Avtalsvillkor Directory 2018-04-03
Personuppgiftsbiträdesavtal Directory
Avtalsvillkor Validoo Supplier Senast ändrad
Avtalsvillkor Validoo Supplier 2022-03-31
Avtalsvillkor Validoo Receiver Senast ändrad
Avtalsvillkor Validoo Receiver 2022-03-31
Avtalsvillkor Validoo Buyer Senast ändrad
Avtalsvillkor Validoo Buyer 2022-03-31
Avtalsvillkor Validoo GDSN Supplier Senast ändrad
Avtalsvillkor Validoo GDSN Supplier 2022-03-31
Avtalsvillkor Validoo DataEntry Senast ändrad
Avtalsvillkor Validoo DataEntry 2022-03-31
Avtalsvillkor Validoo Planogram Senast ändrad
Avtalsvillkor Validoo Planogram 2022-03-31

*Observera att eventuell uppsägning ska ske skriftligen. Använd uppsägningsblanketten och skicka den till kundservice@gs1.se eller via post till: 
GS1 Sweden AB
Västra Järnvägsgatan 15, 12th floor
Box 1178, SE-111 91 Stockholm
Sweden

**Vid överlåtelse av ett prefix/tjänst debiteras mottagaren en administrativ överlåtelseavgift med 400 SEK per prefix eller tjänst.