Spårbarhet

Spårbarhet hjälper dig få kontroll på alla händelser i varuflödeskedjan som rör dina produkter, platser och paket. Varje produkts resa är fullt synlig - från råvarornas ursprung till var produkten har sålts.

Om spårbarhet

Spårbarhet är möjligheten att synliggöra historik, händelser och platser för olika objekt i en leveranskedja. Du kan uppnå full spårbarhet genom att använda olika GS1-standarder i kombination.

GS1 Global Traceability Standard är ett ramverk för spårbarhetslösningar och fyller en viktig roll i arbetet för ett hållbart ekosystem. Genom att följa ramverket kan parterna i leveranskedjan få tillgång till data från olika källor. På så vis kan du få fullständig information om vad som levereras, när, var, varför och till vem.

Varför behövs spårbarhet?

Just nu har många branscher behov av spårbarhet i och med nya EU-förordningar samt ökade lag- och marknadskrav. Aktuella exempel är digitala produktpass, livsmedelssäkerhet, reducerat matsvinn, äkthetsbevisning och hållbarhet. Trycket ökar också från konsumenter och patienter som önskar mer pålitlig information kring produkter och leveranser.

Läs mer om spårbarhet i olika branscher

Nyttan med spårbarhet

Effektivare varuflöde
Förbättra dina prognoser, lagerstyrning och logistiska processer genom att få kontroll över varuflödeskedjan.
2d-koder inom retail ger bättre konsumentupplevelse
Konsument- och patientsäkerhet
Få ökat förtroende hos patienter och konsumenter genom transparent information om produkter och läkemedel.
Följa lag- och marknadskrav
Få bättre möjlighet att efterleva​ lagstiftning, nya informationskrav och säkerställa hållbara värdekedjor.

Fler fördelar

  • Gör riktade återkallelser av farliga produkter

  • Ta reda på råvarors ursprung

  • Följ godset under transport

  • Optimera tillgänglighet på hyllan

  • Konsumenter kan bekräfta produkters äkthet

  • Identifiera förfalskade produkter

  • Skapa intern spårbarhet

  • Förbättra konsument- och patientsäkerhet

  • Minska svinn

Se återförsäljare och tillverkare berätta om vikten av spårbarhet med GS1-standarder.
Veronique Discours-Buhot, direktör för GFSI, Consumer Goods Forum.
Lär dig mer om den pågående moderniseringen av GLN.

Hur används GS1 spårbarhet?

GS1 Global Traceability Standard är ett globalt ramverk för affärsprocesser och säkerställer att systemen för spårbarhet är driftskompatibla och skalbara. Alla parter som utbyter data om händelser i leveranskedjan kan kommunicera transparent genom att följa ramverket.

Du kan inleda ett spårbarhetsarbete så snart GS1-standarder för att identifiera, märka och dela är på plats. Det betyder att varje produkt, plats och förpackning är kodad med en unik identitet som kan skannas med streckkoder, 2D-koder och RFID från GS1. Och informationen kan sen delas sömlöst i värdekedjan.Guider

Här hittar du guider och material om hur du kommer igång med spårbarhet i din bransch.

På gång inom spårbarhet

2D-koder för ökad spårbarhet

Just nu genomgår retail en global introduktion till QR-koder och GS1 DataMatrix. Det betyder ökad spårbarhet för företag och konsumenter.
Läs mer

Tillbaka till toppen