Spårbarhet

GS1 Spårbarhet hjälper dig få kontroll på alla händelser i varuflödeskedjan som rör dina produkter, platser och paket. Varje produkts resa är fullt synlig - från råvarornas ursprung till var produkten har sålts.
Hur GS1-standarder skapar spårbarhet

GS1 Global Traceability Standard är ramverket som erbjuder ett gemensamt affärsspråk för spårbarhetslösningar och ekosystemet för dess implementering. Alla parter i leveranskedjan kan få tillgång till, kombinera och tolka data från olika källor. Och du kan lita på att informationen stämmer om vad som levereras, när, var, varför och till vem.

Vem behöver spårbarhet?

Behovet av spårbarhet har blivit viktigare i många branscher på grund av ökade lagkrav och globala marknadskrav som livsmedelssäkerhet, reducerat matsvinn, äkthet, hållbarhet och effektivitet i leveranskedjan. Och inte minst på grund av att konsumenter och patienter ställer fler frågor.

Bland branscher som arbetar med spårbarhet kan nämnas dagligvarubranschen, detaljhandeln, marknadsplatser online, foodservice, alkoholhaltiga drycker, apotek, bygg, teknisk industri, transport och logistik, och hälso- och sjukvård.

Utvecklingen och förvaltningen av standarder är som alltid användardriven och tas vidare regelbundet utifrån marknadens behov.

Exempel

Ett lyckat exempel på branschsamarbete är en gemensam spårbarhetsvision som utvecklats av GS1 Branschråd för dagligvaror.

Nyttan med GS1 spårbarhet

Bättre effektivitet

Följa lagkrav

Vinna förtroende

När du automatiserat kan spåra alla händelser genom hela kedjan, kan ditt företag spara tid, pengar och vinna kund- och konsumentförtroende hos dina handelsparter och konsumenter. GS1-standarder för spårbarhet gör det möjligt att:

  • Uppfylla lagkrav
  • Göra riktade återkallelser av farliga produkter
  • Ta reda på råvarors ursprung
  • Följa händelser för gods under transport
  • Optimera tillgänglighet på hyllan
  • Ge konsumenter möjlighet verifiera produkters äkthet
  • Identifiera förfalskade produkter
  • Skapa intern spårbarhet
  • Förbättra konsument- och patientsäkerhet
  • Minska svinn

Hur används GS1 spårbarhet?

GS1 Global Traceability Standard fungerar som ett globalt ramverk för affärsprocesser och säkerställer att systemen för spårbarhet är driftskompatibla och skalbara. Alla parter som utbyter data om händelser i leveranskedjan ska enkelt kunna samarbeta och på ett säkert sätt dela informationen över hela kedjan.

Nyckeln till spårbarhet

Spårbarhetseffekt kan uppnås först när basen är på plats, vilket är GS1-standarder för identifiering och märkning. Det innebär att varje produkt, plats och paket är märkt med en unik identitet som kan läsas med en skanner. Om dina enheter redan är märkta med streckkoder från GS1, så är du redo för att jobba med spårbarhet.

Identifiera

Skapa unika nummer när du behöver identifiera produkter, paket eller…

Märka

Ta fram streckkoder, 2D-koder och RFID-taggar – mångsidiga databärare som…

Dela

Standardbibliotek Se alla standarder, tjänster och lösningar inom området Dela…