Mina produkter

Idag är det viktigare än någonsin att informationen om en produkt på olika digitala plattformar är pålitlig.

När du registrerar dina GTIN i Mina produkter, säkerställer du att korrekt information om dina produkter syns i den globala söktjänsten Verified by GS1. Söktjänsten används av marknadsplatser och återförsäljare över hela världen för att få verifierad produktinformation.

Vad är Mina produkter?

Mina produkter är en webbaserad tjänst som hjälper dig som är varumärkesägare att registrera och koppla dina GTIN till grundläggande information om din produkt.

Tjänsten ingår i abonnemanget GS1 Företagsprefix och du får tillgång till den när du är inloggad i MyGS1.

Vem använder Mina produkter?

Mina produkter används av varumärkesägare för att hantera och strukturera GTIN. Genom att registrera GTIN i Mina produkter samt lägga in grundläggande produktinformation, verifierar du som varumärkesägare att marknadsplatser och andra återförsäljare har korrekt information om dina produkter. Det förenklar processen för delning av data, och ger ökad tillit till informationen om din produkt i olika digitala kanaler.

Behöver du lägga till ytterligare information till dina GTIN, till exempel artikelinformation, finns tjänsten Validoo.

Vad delas i Mina produkter?

  • GTIN

  • Varumärke

  • Undervarumärke (valfritt)

  • Artikelkategori

  • Variant (valfritt)

  • Nettoinnehåll

  • Målmarknad

  • Produktklass (GPC)

  • Produktbild (valfritt)

Nyttan med Mina produkter

När du registrerar en produkt i Mina produkter blir produktens GTIN allokerat, vilket ger dig en överblick över vilka GTIN du har använt och vilka produkter de är kopplade till. När du vill lägga in en ny produkt, får du förslag på nästa lediga GTIN.

När du aktiverar ett GTIN i Mina produkter, blir produkten med tillhörande produktinformation sökbar i Verified by GS1.

Verified by GS1 är en global söktjänst som används av återförsäljare och marknadsplatser över hela världen för att få verifierad information om en produkt och dess GTIN, och ger svar på frågan Är det här den produkt som jag tror att det är?. Verifierad produktinformation leder till större effektivitet i varukedjan och en bättre shoppingupplevelse för konsumenten, vilket i sin tur driver försäljning och motverkar returer och förfalskningar.

Vanliga frågor

Har du ett befintligt större sortiment och vet vilka GTIN produkterna har, kan du välja att fylla i produktinformationen i en Excel-mall som du laddar upp i Mina produkter. Mina produkterr hittar du i MyGS1.

Verified by GS1 är en global tjänst som används för att verifiera och ta fram information som:
• Om ett GTIN eller GLN är giltigt
• Vilket företag som äger ett specifikt GTIN
• Vilken part eller plats som är kopplat till ett GLN
• Grundläggande information och bild på produkten kopplad till ett GTIN

Verified by GS1 används av återförsäljare, marknadsplatser och varumärkesägare. Alla i varukedjan som är involverade i att sälja eller köpa produkter har ett behov av att antingen registrera ett GTIN eller GLN eller att verifiera varumärkesägaren, produkten eller platsen/parten.

gs1.org kan du testa tjänsten med ett begränsat antal sökningar per dag. Du som abonnerar på ett GS1 Företagsprefix får obegränsat antal sökningar inloggad i vår kundportal MyGS1.

Vill du bli kund? Läs mer här.

Tillbaka till toppen