QR-koder

En QR-kod är en tvådimensionell streckkod (2D) som har många användningsområden. Inom GS1 går det att konstruera QR-koden så att den kan användas för att märka produkter som kan skannas med kameran i en mobiltelefon eller surfplatta.

QR-koder används för att erbjuda mer och rikare information till flera målgrupper. Fyrkanten innehåller många små, unika mönster där datan är kodad både horisontellt och vertikalt. Till skillnad från den endimensionella streckkoden, kan en 2D-kod innehålla stora mängder inkodad information som; en webbadress, bruksanvisning, eller annan produktinformation som inte får plats på förpackningen.

Vem använder QR?

Inom GS1 används QR-koder för att koda GS1 Digital Link. Företag som använder QR med GS1 Digital Link är ofta leverantörer eller producenter inom branscherna dagligvarubranschen, detaljhandel, bygg samt teknisk industri.

De använder märkningen för att erbjuda rika mängder information dels till konsumenter, men även andra parter i varuflödeskedjan. En QR-kod är också tålig och förblir läsbar även vid yttre skador. Samma symboler används i hela världen som en del i GS1:s globala standarder, vilket gör det enklare att göra affärer både lokalt och globalt.

2D-koder som QR och GS1 DataMatrix kan vara databärare av alla GS1-nycklar för identifiering som till exempel GTIN för produkter, GLN för platser och SSCC för kollin.

De kan innehålla eller länka till en mängd information som;

  • en webbadress
  • en applikation
  • recept
  • monteringsanvisningar
  • en artikels bäst-före-datum
  • serienummer
  • batchnummer

Hur 2D-koder används

Inom dagiligvaru- och detaljhandeln används 2D-koder som komplement till den traditionella endimensionella streckkoden som finns produkter idag. Det pågår ett globalt och lokalt arbete inom GS1 för att så småningom ersätta de traditionella 1D-koderna mot 2D-koder, vilket innebär att att efter 2027 kommer en leverantör kunna välja om de vill ha den traditionella streckkoden eller enbart 2D-kod eftersom dessa kommer kommer kunna skannas i vanliga utgångskassor.

Övriga brancher har andra förutsättningar vilket innebär att de redan nu kan välja att endast använda 2D-koder. Inom kläd- och apoteksbranschen är användning av 2D-koder redan etablerat.

Tillbaka till toppen