Märk konsumentförpackningen

Artiklar som hanteras i butikernas utgångskassor kallas för konsumentförpackningar och märks med en streckkod för att artikelnumret snabbt och enkelt ska kunna läsas av. Med hjälp av artikelnumret hämtas priser och artikelkategori från butikens artikelregister för att skapa ett kassakvitto. Artikelnumret är även en förutsättning för att få säker försäljningsstatistik för till exempel inköpsbeslut, lönsamhetsuppföljning och hylldisponering.

Processen för att märka konsumentförpackningen sker i två övergripande steg: Först skapar du artikelnummer och numrerar konsumentförpackningen och sedan märker du den med streckkoden.

1. Skapa artikelnummer och numrera konsumentförpackningen

Innan du märker din konsumentförpackning med en streckkod måste förpackningen numreras med ett GS1-artikelnummer – ett GTIN (Global Trade Item Number). Det finns tre typer av artikelnummer som du kan använda: GTIN-13, GTIN-8 eller viktvarunummer.

GTIN-13 och EAN-13

Konsumentförpackningar numreras vanligen med artikelnumret GTIN-13, vilket ger dem en unik identitet. Om du väljer att använda GTIN-13 ska du märka förpackningen med streckkoden EAN-13. EAN-13 överför artikelnumret till en streckkod som kan printas på förpackningen och läsas in av en scanner i en utgångskassa.

GTIN-8 och EAN-8

GTIN-8 används för att numrera små konsumentförpackningar som har begränsat utrymme för en streckkod. Du ska använda EAN-8 för att överföra GTIN-8 till en streckkod. För att skapa GTIN-8 behöver du ett särskilt GS1-8-prefix.

Viktvarunummer (varierande vikt)

Konsumentförpackningar med varierande vikt, till exempel kött, fisk och ost, numreras med ett nationellt viktvarunummer och märks med streckkoden EAN-13. För artiklar med varierande vikt behöver du beställa både ett GS1 Företagsprefix och ett GS1 Viktvaruprefix.

2. Märk konsumentförpackningen med streckkoden

När du har skapat ett artikelnummer och numrerat dina konsumentförpackningar ska du slutligen märka dem med en streckkod. Tänk på att GTIN-13 endast är kompatibel med EAN-13, GTIN-8 med EAN-8 och Viktvarunummer med EAN-13. 

Tillbaka till toppen