Skapa SSCC

GS1-kollinumer kallas för SSCC (Serial Shipping Container Code) och används för att numrera logistiska enheter som pallar och paket med unika nummer. SSCC gör det möjligt för tillverkare, leverantörer, transportörer, köpare och konsumenter att spåra en logistisk enhet från tillverkning till slutkund. Detta kan bland annat utnyttjas för godsspårning, lagerstyrning och för effektivare hantering i samband med transporter.

Förberedelser

För att ta fram ett kollinummer (SSCC) behöver ditt företag först införskaffa ett GS1-Företagsprefix – en nummerserie som ger ditt företag och dina artiklar en unik identitet. De GS1-nummer som du skapar med företagsprefixet, GTIN, GLN, SSCC, GSIN med flera, kan du sedan använda över hela världen.

Skapa SSCC

Ett SSCC består av 18 siffror som du skapar med hjälp av en inledande siffra, ditt GS1 Företagsprefix, ett löpnummer och en kontrollsiffra.

  1. Välj och ange en inledande siffra mellan 0-9.
  2. Ange ditt GS1 Företagsprefix som består av 6–9 siffror eller 12 siffror om du använder Enstaka nummer.
  3. Ge ditt kolli ett löpnummer. Vi rekommenderar att du numrerar dina kollin så att det första får nummer ”…001”, det andra får nummer ”…002”, och så vidare. Observera att du själv måste ha koll på vilka löpnummer du använder eftersom detta inte är något som registreras hos oss.
  4. Slutligen ska du beräkna och ange en kontrollsiffra. Kontrollsiffran går inte att bestämma själv utan måste räknas ut. Observera att du måste räkna ut en ny kontrollsiffra för varje nytt SSCC-nummer du skapar.

När du abonnerar på ett GS1 Företagsprefix från GS1 Sweden ingår tjänsten Generera nummer som hjälper dig att ta fram GTIN, GLN, SSCC och GSIN. Tjänsten tar fram hela numret inklusive kontrollsiffran.

Tillbaka till toppen