GS1 Branschråd för dagligvaror

Fyra gånger per år träffas utvalda personer från dagligvarubranschen för att diskutera hur GS1 kan bistå i branschens framtida utmaningar.

Idag finns användargrupper som beslutar om svensk anpassning av respektive standard. De är öppna för alla användare och har koppling till den globala processen för ändringar i en standard.

Branschrådet tar ett helhetsgrepp kring alla produkter och standarder, för att se vad som kan ge dagligvarubranschen som helhet mest nytta i framtiden. Vilken standard har dagligvarubranschen behov av? Och finns det oklarheter i det som redan används?

Deltagarna i rådet väljs ut av Svensk Dagligvaruhandel och Dagligvaruleverantörernas förbund.

Kriterier för deltagarna:

  • Bred branschsyn
  • Har kompetens om daglig drift i företagen
  • Kan agera pådrivande i sin bransch
  • Mandat att säkerställa implementering i sitt företag
  • Har en ledande position i sitt företag/i branschen

Agenda och protokoll delges deltagare i gruppen, med möjlighet till en bredare förankring med fler inom branschen.

Rådet består av åtta deltagare:

Carl Ahlinder
Unilever

Peter Dannqvist
DLF Logistikkommitté

Susanne Forsberg
ICA Sverige

Jerry Hansen
Coop

Gunilla Engblom
Mondelez

Ylva Heivert
Svensk Dagligvaruhandel

Thomas Petersson
Arla Foods

Annika Åberg
Dagab/Axfood

Tillbaka till toppen