Verified by GS1

Förtroende börjar med ett giltigt ID – verifiera information med Verified by GS1

Vi lever i en värld där e-handelsplatser erbjuder miljontals produkter som flödar genom leveranskedjan över hela världen – från producent till konsument. Därför är det viktigare än någonsin att den information vi får om produkter och leveransflöden går att lita på.

Vad är Verified by GS1?

Verified by GS1 är en global verifieringstjänst som ger återförsäljare och marknadsplatser möjlighet att enkelt verifiera ett GTIN eller GLN samt få tillgång till basinformation om produkter, platser eller företag som ägaren valt att koppla till sin GS1-identifierare. Tjänsten gör att du kan verifiera en GS1-identitet och få reda på vilket företag som äger den. Informationen är publik och tillhandahålls av den som äger GS1-identiteten.

Verified by GS1 ingår i abonnemanget GS1 Företagsprefix och du får tillgång till den när du är inloggad i MyGS1.

För att göra sökningar i Verified by GS1 kan du antingen logga in på MyGS1 och göra ett obegränsat antal sökningar, eller använda den öppna tjänsten och göra max 30 sökningar per dag.
Logga in

Sök i öppna Verified by GS1

Nyttan med Verified by GS1

Verified by GS1 ger varumärkesägare:

 • Ett enkelt sätt att bekräfta produkt- och företagsidentitet för sina handelsparter.
 • Förenklad process för att strukturera och dela grundläggande data.
 • Dina intressenter kan enklare verifiera att det är du som äger ett GTIN eller GLN.
 • Ett enkelt sätt att kommunicera logistisk information t ex godsadress och kontaktuppgifter.
 • Möjlighet att visa utökad information om en produkt genom relaterade länkar till
  produktbeskrivning, certifikat etc. med Link management.

Verified by GS1 ger återförsäljare och e-handelsplatser:

 • Tids- och kostnadsbesparingar vid insamling och verifiering av data.
 • Lägre risk för felaktig användning av GTIN.
 • Länkar till ytterligare information om en produkt, som till exempel certifieringar,
  produktbeskrivningar och annan dokumentation vid verifiering av GTIN.
 • Mer information om en plats eller part som är kopplat till ett GLN, t ex adress och kontaktuppgifter.
 • Mer information om ett företag som äger övriga GS1-identifierare.
 • Möjlighet att integrera interna system för att göra automatiska sökningar
  mot GS1 Registry Platform (databasen där Verified by GS1 hämtar information).

Vem använder Verified by GS1?

Återförsäljare och e-handelsplatser över hela världen använder Verified by GS1 för att verifiera produkter, platser och företag som är anslutna till GS1.

Varumärkesägare hanterar och strukturerar GTIN och GLN i MyGS1 och uppgifterna registreras i den globala databasen GS1 Registry Platform (GRP), där Verified by GS1 hämtar information.

För dig som är varumärkesägare innebär Verified by GS1 att dina intressenter kan verifiera att det är du som äger ett GTIN eller ett GLN, samt ta del av annan information som du har valt att koppla till en produkt eller plats. Informationen är publik och kan endast tillhandahållas av dig som varumärkesägare. Du registrerar dina GTIN i Mina produkter och dina GLN i Mina platser. Övriga GS1-identifierare kopplas till ditt GS1 Företagsprefix vilket gör att dina intressenter kan verifiera att dina GS1-nummer tillhör ditt företag.

Tjänsten Verified by GS1 erbjuder fyra sökfunktioner:

 • Verifiera produkt (Sök på GTIN)
  Sök på ett GTIN för att verifiera en produkts identitet. Tjänsten svarar på frågan ”Är det här den produkt jag tror att det är?”. Den visar även om det finns länkar till ytterligare information om produkten, till exempel produktbeskrivningar, certifikat eller säkerhetsinformation.

 • Verifiera plats/part (Sök på GLN)
  Sök på ett GLN för att verifiera en plats- eller partsidentitet. Tjänsten svarar på frågan ”Är det här den plats eller part jag tror att det är?”.

 • Hitta företag (Sök på företagsnamn)
  Sök på företagsnamn och land för att få aktuell information om ett företag.

 • Verifiera annat nummer (Sök på annan GS1-identifierare)
  Sök på andra GS1-identifierare (t ex SSCC, GSIN, GRAI) för att verifiera att de är giltiga och för att få information om företaget som äger identifieraren.

Tillbaka till toppen