Hälso- och sjukvård

GS1-standarder ökar patientsäkerheten, bidrar till ett korrekt informationsflöde och ger skydd mot läkemedelsförfalskning.

Hälso- och sjukvård och GS1

Hälso- och sjukvården har behov av att effektivisera sin verksamhet och öka patientsäkerheten. GS1-standarder hjälper branschen att identifiera och märka informations- och varuflödeskedjan. Och sedan dela viktig data om läkemedel, prover, patienter, vårdgivare, vårdplatser och mycket mer.

Sjukvårdens viktigaste uppgift är att se till så att korrekt vård ges till rätt patient med rätt läkemedel och dos. När en patient automatiskt kopplas till korrekt behandling minskar risken för fel. Till exempel att patienten får felaktig medicinering och dosering, blod med fel blodgrupp eller behandlas med fel kirurgiskt ingrepp.

Se hur GS1 skapar en säkrare hälso- och sjukvård.

Fördelar för din verksamhet

Effektivisering och automatisering
Automatisk matchning av patient med rätt diagnos, behandling och medicinering. Dispensering av läkemedel med hjälp av robot.
2d-koder-inom-retail rätt information
Bättre datakvalitet
Registrering av ett implantats artikelnummer och serienummer i patientens journal samt verifiering av patientens identitet genom att läsa av streckkoden på patientens armband.
Spårbarhet
Spårning av enskilda instrument från sterilisering till patient, skydd mot läkemedelsförfalskning genom spårbarhet för varje enskild dos, förpackning eller kartong, från tillverkare till slutkund. Spårning av provet och blod.

Vanliga standarder inom hälso- och sjukvård

GS1-standarder för identifiering och märkning är vanligast förekommande inom hälso- och sjukvården.

 • GTIN (Global Trade Item Number) för att identifiera läkemedel och medicintekniska produkter.

 • SSCC (Serial Shipping Container Code eller GS1-kollinummer) för att identifiera gods till och från vårdgivaren.

 • GLN (Global Location Number) för att identifiera vårdplatser och leveransplatser.

 • GIAI (Global Individual Asset Identifier eller GS1-individnummer) för att identifiera sjukhusutrustning.

 • GS1 Datamatrix för märkning av läkemedel och patienter.

 • RFID för snabb identifiering och avläsning på längre avstånd.

 • UDI (Unique Device Identification) för att märka och identifiera medicintekniska produkter.

Branschen är överens

Läkemedelsbranschen med LIF (Läkemedelsindustrin i Sverige) som drivande organ, har beslutat att använda GS1-standarder för identifiering och märkning av produkter. Från den 9 februari 2019 ska receptbelagda läkemedel vara unikt identifierade med serienummer och märkas med GS1 DataMatrix. När produkterna skannas i kassan på ett apotek, sker en automatisk avstämning av data från leverantören så att inte förfalskade läkemedel kommer ut på marknaden.

IMDRF (International Medical Device Regulator Forum), har tagit fram krav som USA införde 2013 och som resulterat i två EU-förordningar – Medicintekniska produkters förordning (MDR) och In-Vitrodiagnostik förordning (IVDR). Målet är en samordnad och konsekvent strategi på global nivå, för att öka patientsäkerheten och optimera patientvården genom en samordnad lagstiftning för UDI (Unique Device Identification) och med hjälp av globala standarder.


Kontakta oss

Har du frågor kring GS1-standarder inom Hälso-och sjukvård? Genom att fylla i formuläret får du direkt kontakt med ansvarig för hälso-och sjukvård på GS1 Sweden.
  Olivia Karringer, Client Manager, GS1 Sweden
  Tillbaka till toppen