Hälso- och sjukvård

GS1-standarder ökar patientsäkerheten, ger säkerhet mot läkemedelsförfalskning samt ger effektivare och säkrare varuflödeskedjor.
hälsa och sjukvård

Sjukvårdens viktigaste uppgift är att behandla patienter och se till så att rätt patient får rätt vård och rätt läkemedel med rätt dos enligt rätt diagnos. Ändå händer det att en patient får fel behandling eller medicinering på grund av att patienten har kopplats ihop med fel journal, prover, röntgenbilder eller läkemedel.

Nyttan med GS1-standarder inom Hälso- och sjukvård

Genom att identifiera och märka patienter, läkemedel, prover, vårdgivare och vårdplatser med streckkoder eller RFID-taggar enligt GS1-standard kan hälso- och sjukvården markant öka patientsäkerheten. När en patient automatiskt länkas till rätt behandling minskar risken för fel medicinering och dosering, att patienten får blod med fel blodgrupp eller behandlas med fel kirurgiskt ingrepp.

Exempel på hur GS1-standarder kan användas för att öka patientsäkerheten:

  • Verifiering av patientens identitet genom att läsa av streckkoden på patientens armband.
  • Automatisk matchning av patient med rätt diagnos, behandling och medicinering.
  • Spårning av prover och blod.
  • Dispensering av läkemedel med hjälp av en robot.
  • Registrering av ett implantats artikelnummer och serienummer i patientens journal.
  • Spårning av enskilda instrument från sterilisering till patient.
  • Säkerhet mot läkemedelsförfalskning genom spårbarhet för varje enskild dos, förpackning eller kartong, från tillverkare till slutkund.

Vanligaste standarderna

Läkemedel och medicintekniska produkter identifieras med GTIN (Global Trade Item Number), gods till och från vårdgivaren med SSCC (Serial Shipping Container Code, GS1-kollinummer), vårdplatsen med GLN (Global Location Number) och sjukhusutrustning med GIAI (Global Individual Asset Identifier, GS1-individnummer). Dessa kan sedan överföras till RFID och GS1 Datamatrix som kan rymma en större mängd information såsom artikelnummer, sista förbrukningsdag, tillverkningsdag och serienummer. RFID ger dessutom möjlighet till snabb identifiering och avläsning på längre avstånd vilket sparar tid.

Regler och riktlinjer

e-Verifikation för receptbelagda läkemedelsförpackningar

Läkemedelsbranschen med LIF (Läkemedelsindustrin i Sverige) som drivande organ, har beslutat att använda GS1-standarder för identifiering och märkning av produkter. Från den 9 februari 2019 ska receptbelagda läkemedel vara unikt identifierade med serienummer och märkas med GS1 DataMatrix.

När apoteken sedan skannar av produkterna i sina kassor sker en automatisk avstämning mot data från leverantören så att inte förfalskade läkemedelsförpackningar kommer ut på marknaden.

UDI för medicintekniska produkter och
In-vitrodiagnostikprodukter

UDI (Unique Device Identification) är en metod för att märka och identifiera medicinsk utrustning.

IMDRF (International Medical Device Regulator Forum), har tagit fram krav som USA införde 2013 och som resulterat i två EU-förordningar – Medicintekniska produkters förordning (MDR) och In-Vitrodiagnostik förordning (IVDR). Målet är en samordnad och konsekvent strategi på global nivå, för att öka patientsäkerheten och optimera patientvården genom en samordnad lagstiftning för UDI och med hjälp av globala standarder.

Var med och påverka utvecklingen av standarderna

På GS1 utvecklas och underhålls våra standarder tillsammans med våra kunder. I våra användargrupper kan du vara med och påverka våra standarder och processer. Grupperna finns på både nationell och internationell nivå och ger oss insikt i hur vi kan förbättra oss, på samma gång som våra deltagare får inspiration, ökad kunskap och en bredare förståelse för hur våra standarder fungerar.

Vill du vara med och ta GS1-standarder, lösningar och tjänster in i framtiden? Då är du varmt välkommen att delta i våra användargrupper!