Hälso- och sjukvård

GS1-standarder ökar patientsäkerheten, bidrar till ett korrekt informationsflöde och ger skydd mot läkemedelsförfalskning.

Hälso- och sjukvård och GS1

Hälso- och sjukvården har behov av att effektivisera sin verksamhet och öka patientsäkerheten. GS1-standarder hjälper branschen att identifiera och märka informations- och varuflödeskedjan. Och sedan dela viktig data om läkemedel, prover, patienter, vårdgivare, vårdplatser och mycket mer.

Varför GS1?

Sjukvårdens viktigaste uppgift är att se till så att korrekt vård ges till rätt patient med rätt läkemedel och dos. När en patient automatiskt kopplas till korrekt behandling minskar risken för fel. Till exempel att patienten får felaktig medicinering och dosering, blod med fel blodgrupp eller behandlas med fel kirurgiskt ingrepp.

Branschen är överens

Läkemedelsbranschen med LIF (Läkemedelsindustrin i Sverige) som drivande organ, har beslutat att använda GS1-standarder för identifiering och märkning av produkter. Från den 9 februari 2019 ska receptbelagda läkemedel vara unikt identifierade med serienummer och märkas med GS1 DataMatrix. När produkterna skannas i kassan på ett apotek, sker en automatisk avstämning av data från leverantören så att inte förfalskade läkemedel kommer ut på marknaden.

IMDRF (International Medical Device Regulator Forum), har tagit fram krav som USA införde 2013 och som resulterat i två EU-förordningar – Medicintekniska produkters förordning (MDR) och In-Vitrodiagnostik förordning (IVDR). Målet är en samordnad och konsekvent strategi på global nivå, för att öka patientsäkerheten och optimera patientvården genom en samordnad lagstiftning för UDI (Unique Device Identification) och med hjälp av globala standarder.

Fördelar inom hälso- och sjukvård

Exempel på hur GS1-standarder kan användas för att öka patientsäkerheten.

 • Verifiering av patientens identitet genom att läsa av streckkoden på patientens armband.

 • Automatisk matchning av patient med rätt diagnos, behandling och medicinering.

 • Spårning av prover och blod.

 • Dispensering av läkemedel med hjälp av en robot.

 • Registrering av ett implantats artikelnummer och serienummer i patientens journal.

 • Spårning av enskilda instrument från sterilisering till patient.

 • Skydd mot läkemedelsförfalskning genom spårbarhet för varje enskild dos, förpackning eller kartong, från tillverkare till slutkund.

Vanliga standarder inom hälso- och sjukvård

GS1-standarder för identifiering och märkning är vanligast förekommande inom hälso- och sjukvården.

 • GTIN (Global Trade Item Number) för att identifiera läkemedel och medicintekniska produkter.

 • SSCC (Serial Shipping Container Code eller GS1-kollinummer) för att identifiera gods till och från vårdgivaren.

 • GLN (Global Location Number) för att identifiera vårdplatser och leveransplatser.

 • GIAI (Global Individual Asset Identifier eller GS1-individnummer) för att identifiera sjukhusutrustning.

 • GS1 Datamatrix för märkning av läkemedel och patienter.

 • RFID för snabb identifiering och avläsning på längre avstånd.

 • UDI (Unique Device Identification) för att märka och identifiera medicintekniska produkter.

Instruktioner om basic UDI-DI
Kundcase från sjukhuset Robert Ballanger
GS1-standarder och vaccin mot covid-19

Så utvecklas branschens GS1-standarder

Hälso- och sjukvårdsbranschen i Sverige kan delta i att påverka utvecklingen av GS1-standarder genom globala användargrupper.