Tjänstebeskrivning BarcodeCheck

Tjänstebeskrivningen beskriver vilka regelverk och standarder som BarcodeCheck baseras på, vad som krävs för att bli kund till tjänsten samt hur tjänsten används.

Förutsättningar för att använda BarcodeCheck

  • Streckkoder eller palletiketter ska skickas tillsammans med ifyllt beställningsformulär till BarcodeCheck.
  • Ditt företag måste betala avgifterna för BarcodeCheck enligt gällande avtal.

Så fungerar BarcodeCheck

  • BarcodeCheck kontrollerar att en inskickad streckkod eller palletikett följer GS1-standard med avseende på streckkodens innehåll, kvalitet och läsbarhet.
  • Från att BarcodeCheck har tagit emot beställningsformulär och streckkoder eller palletikett tar det upp till 10 arbetsdagar innan kontrollen är klar.
  • BarcodeCheck lagrar streckkoder och palletiketter i 4 månader efter utförd kontroll.

Detta får du som kund till BarcodeCheck

  • BarcodeCheck skickar en rapport efter utförd kontroll till den e-postadress som du angav vid beställningen. I rapporten framgår om streckkoden eller palletiketten följer GS1-standarder eller inte. Om streckkoden eller palletiketten inte följer GS1-standard anges vad som är fel, troliga orsaker till att felet har uppkommit samt rekommendationer för att åtgärda felet.
  • Du har tillgång till support måndag till fredag under kontorstid.
Tillbaka till toppen