Tjänstebeskrivning för Validoo Supplier

Om Validoo

Validoo har Sveriges största databas med artikelinformation och produktbilder som följer GS1:s globala standard. Med hjälp av Validoo kan leverantörer validera, kvalitetssäkra, lagra och dela information och bilder som rör deras produkter. Anslutna mottagare av informationen finns främst inom dagligvaruhandel, apotek, Systembolaget och Foodservice. Förutom anslutna mottagare kommer produktinformation och produktbilder vara sökbara för allmänheten i vår öppna söktjänst ProductSearch . 

Det här får du som leverantör

 • Webbaserat användargränssnitt
 • Automatisk validering som följer GS1-standard för artikelinformation och produktbilder
 • Datapool som möjliggör att dela information till andra marknader
 • Mediebank för hantering av produktbilder
 • Ordersystem för beställning av kvalitetssäkring och bildproduktion
 • Resultatvy för kvalitetssäkrings- och statistikrapporter per produkt/bild
 • Återkopplingsmeddelanden från mottagaren tillbaka till ditt system.
 • Valideringsresultat via e-post
 • Produktblad
 • Möjlighet att upprätta system-till-systemintegrationer för att skicka och ta emot artikelinformation till/från Validoos datapool 
 • Möjlighet att upprätta system-till-systemintegrationer för att skicka och ta emot produktbilder till/från Validoos mediabank för produkter tillgängliga i Validoos datapool 
 • Delning av publik produktinformation i vår öppna söktjänst ProductSearch.

Så fungerar det

Skicka, ta emot samt dela artikelinformation och bilder

Leverantörer kan skicka, ta emot och dela artikelinformation och bilder via Validoo på tre sätt; med någon, eller en kombination, av metoderna nedan: 

 • Validoo webbaserat användargränssnitt
 • System tillhandahållet av GS1-certifierad systemleverantör och verifierat av GS1 Sweden
 • System-till-system-kommunikation

För system-till-systemkommunikation finns olika anslutningar för att skicka och ta emot produktinformation och bilder till och från Validoo enligt GS1-standarder. Den tekniska specifikationen för anslutningarna ingår i Supplier–avtalet mellan GS1 Sverige och leverantören. Systemkommunikation sätts upp separat och kräver minst 1 separat GLN för varje anslutning. Anslutningarna är individuella och leverantörsunika. 

Kontroll, lagring och delning av digital artikelinformation

 • Validering. Validoos system kontrollerar att all artikelinformation som leverantörer skickar till mottagaren via Validoo följer de globala och svenska valideringsreglerna. Två till tre gånger per år uppdateras reglerna.
 • Kontroll av specifika regler. Validoos system kontrollerar även att artikelinformation följer mottagarspecifika valideringsregler om mottagaren har valt att aktivera en sådan regel (till exempel gränsvärden för maximal pallhöjd eller maxvikt för en produkt).
 • Lagring av artikelinformation Validoo lagrar den senaste versionen av inskickad artikelinformation.
 • Delning av artikelinformation Validoo delar den artikelinformation som har godkänts i kontrollen till de mottagare som har skapat en prenumeration och som leverantören har adresserat artikelinformationen till. Via system-till-systemintegration kan leverantörer bli mottagare av sin egen artikelinformation. Vad som styr när artikelinformation blir tillgänglig för övriga anslutna mottagare samt för tjänsten ProductSearch kan du läsa mer om här. Och en lista med samtliga termer från artikelinformationen som visas i ProductSearch hittar du här.

Kvalitetssäkring, hantering och delning av produktbilder

 • Kvalitetssäkring av produktbilder enligt kvalitetssäkringsregler för produktbilder. Från att Validoo har tagit emot både artikelinformation och bild tar det 1 till 5 arbetsdagar innan bilderna är klara för delning. Bilder som inte följer branschens kvalitetskrav korrigeras och laddas upp av GS1:s bildredigerare. Detta gäller även kvalitetssäkring av bilder uppladdade via system-till-systemintegration.
 • Hantering och delning av produktbilder Produktbilder kopplas samman med artikelinformation med hjälp av produktens GTIN (GS1-artikelnummer). Bilden görs tillgänglig i systemet och de bilder som har godkänts i kvalitetssäkringen delas till de mottagare som har skapat en prenumeration och som leverantören har adresserat artikelinformationen till. Produktbilden är därefter tillgänglig för Validoos anslutna mottagare och i ProductSearch, utifrån ett regelverk som baseras på hur datum i artikelinformationen är angivna (läs mer om det här). Information om vilka bilder kommer att visas tjänsten ProductSearch hittar du här. Via anslutningar kan leverantörer bli mottagare av sina egna bilder.
 • Produktion av produktbilder GS1 Swedens fotostudio efter beställning. Studion utför produktfotografering och produktion av CGI/3D-bilder (Computer Generated Imagery). Från att Validoo tagit emot artikelinformation och varuprov tar det 5 till 10 arbetsdagar innan bilderna är uppladdade och klara för delning.

Manuell kvalitetssäkring av artikelinformation

 • Kvalitetssäkring av artikelinformation genom jämförelse med ett inskickat produktionsprov, prototyp eller tryckoriginal. Här kontrolleras att de stämmer överens samt följer GS1 standard för Artikelinformation. Se vilka termer som kontrolleras. Från att Validoo har tagit emot artikelinformation och varuprov tar det 1 till 5 arbetsdagar innan resultatet är klart.
 • Hantering av varuprov 
  För detaljerad information om hantering av varuprover se Instruktioner för varuprov. Särskilda regler gäller för:
  • Alkoholhaltig dryck: GS1 Sweden säkerställer att personal som hanterar alkoholhaltig dryck är över 20 år. Leverantören ansvarar för att varuprover som innehåller alkoholhaltig dryck returneras.
  • Läkemedel: GS1 Sweden tar endast emot tomma läkemedelsförpackningar.
  • Tobak: Leverantören ansvarar för att varuprover returneras.

Förutsättningar för leverantörer

 • Du identifierar ditt företag med ett GLN (GS1 lokaliseringsnummer) och dina produkter med GTIN (GS1 artikelnummer). Dessa nummer tar du fram med hjälp av ett GS1 Företagsprefix som ditt företag abonnerar på från GS1 Sweden eller annan GS1-organisation.
 • Ditt företag måste teckna avtal för Validoo.
 • Ditt företag måste följa villkoren och betala avgifterna enligt gällande avtal för Validoo.
 • Ditt företag behöver ha ett GS1-verifierat system för att skicka artikelinformation. Se alla GS1-verifierade system.
 • Systemet för att skicka artikelinformation måste kommunicera med Validoo med hjälp av säkra kommunikationsprotokoll
 • Artikelinformationen ditt företag skickar via Validoo ska följa aktuell GS1 standard för Artikelinformation.
 • Bilder ditt företag skickar via Validoo ska följa aktuell GS1-standard för bilder
 • Ditt företag måste ha skickat aktuell artikelinformation för produkten till ansluten mottagare för att kunna lägga en beställning av manuell kvalitetssäkring eller fotografering. Om du inte vill skicka artikelinformation till mottagaren förrän den har kvalitetssäkrats kan du adressera GS1 Sweden och sedan adressera din mottagare när produkten har kvalitetssäkrats.
 • Kunder som avser att fotografera många produkter ska informera Validoo i god tid inför fotografering. Informationen gör det möjligt för Validoo att prioritera och säkerställa resurser.
 • En order skall läggas för varje manuell kvalitetssäkring och bildproduktion som ska utföras. Orderläggning sker i inloggat läge.
 • Fysiska varuprover (produktionsprov eller prototyp) som skickas för manuell kvalitetssäkring ska skickas till den adress som är angiven på följesedeln. Digitalt varuprov (tryckoriginal) laddas upp vid orderläggning.
 • Fysiska varuprover som skickas för manuell kvalitetssäkring eller fotografering ska märkas på rätt sätt och åtföljas av den följesedel som man fått via orderläggningen.
 • Fysiska varuprover måste inkomma senast fem (5) arbetsdagar efter orderläggning. Detta är en förutsättning för att Validoo ska kunna säkerställa bemanning. En order aktiveras först när varuprov och artikelinformation inkommit.

Utveckling och drift

Uppdatering av standard

Validoo följer standarden för artikelinformation som tas fram av GS1 globalt. När GDSN (Global Data Syncronization Network) annonserar ett versionsbyte är GS1 Sweden enligt avtal förbundna att uppgradera till den nya versionen i Validoos system. GS1 Sweden annonserar versionsbyten till anslutna kunder cirka sex månader innan bytet sker.

Löpande utveckling

Ny eller förändrad funktionalitet i Validoo utvecklas och lanseras på efterfrågan. Ändringarna planeras och prioriteras utifrån komplexitet, kundefterfrågan och kundnytta, och det finns inga fasta lanseringsdatum.

Alltid i drift

Validoo är normalt i drift dygnet runt alla dagar i veckan. Driften är emellertid under vissa tider oövervakad och driftstörningar under dessa tider kan förekomma. Därtill kan störningar i driften förekomma även på andra tider på grund av såväl planerade avbrott för underhåll och liknande åtgärder som begränsade icke planerade avbrott.

Support

GS1 Swedens Kundservice hjälper dig på telefon och mejl måndag–fredag.


Avtalsvillkor

Här kan du se vilka villkor som gäller för ditt tjänstepaket.

Gå till avtalen

Redan ansluten till GDSN utanför Sverige? Är du redan ansluten till en annan datapool än den svenska Validoo kan du se tjänstebeskrivning och avtalsvillkor som gäller för dig här.


Kundlista

Här kan du se vilka leverantörer och mottagare som är kunder till Validoo. Du får också reda på vilka GLN (GS1-lokaliseringsnummer) företagen använder. Visa kundlista.

Tillbaka till toppen