Alkoholhaltiga drycker

GS1-standarder är etablerade inom handel och distribution av alkoholhaltiga drycker. De används för att identifiera, märka och dela korrekt information om produkter. Och kan användas för att spåra produktens resa - från odlare till återförsäljare.

Dryckesbranschen och GS1

Du som producerar och säljer alkoholhaltiga drycker har behov av att skapa en effektiva och spårbara varuflöden. GS1 skapar möjligheter för din bransch att identifieramärkadela och spåra hela värdekedjan sömlöst – från producent till slutkonsument. Du kan möta dina konsumenters och handelsparters önskemål genom att använda globala GS1-standarder och tjänster som hjälper dig kommunicera på samma språk som den du gör affärer med.

Varför GS1?

Kraven ökar ständigt från konsumenter, lagstiftare och branscher som behöver korrekt produkt- och logistikinformation. Och transparent data om dryckens ursprung, innehåll och klimatavtryck. Alla förväntar sig korrekt, pålitlig data från varumärkesägaren och butiken som ska sälja drycken. När säljare och köpare använder samma affärsspråk för att kommunicera om produkter, blir varuflödeskedjan effektiv. Därför har dryckesbranschen i Sverige valt att använda GS1-standarder.

GS1-standarder och streckkoder har använts under lång tid för att läsa av information om flaskor och burkar. Senare utökades användningen till att omfatta även ytterförpackningar och pallar. Det gav branschen en mer effektiv lagerhållning, logistik och minskat slut i hyllan. Systembolaget har valt att ta emot produktinformation och bilder via databastjänsten Validoo som också säkerställer att informationen följer GS1-standard.

Fördelar för din verksamhet

Hållbarhet och spårbarhet
Skapa effektivare varuflöden med större transparens genom värdekedjan. GS1-standarder bidrar till bättre säkerhet, hållbarhet och spårbarhet.
2d-koder inom retail - ger bättre spårbarhet
Effektiv logistik
Förbättra dina leveransflöden och lagerstyrning. När du har full kontroll på leverans, lager och distribution, kommer du spara tid och kostnader.
Följa lag- och branschkrav
Få hjälp att följa branschens och lagstiftarnas senaste krav. Det ger dig som varumärkesägare större trygghet och högre kundförtroende.
Streckkods(r)evolutionen

2D-koder inom retail

Detalj- och dagligvaruhandeln genomgår just nu en transformation från klassiska streckkoder till tvådimensionella QR och DataMatrix. Handel med varor får helt enkelt en ytterligare dimension och helt nya fördelar för konsumenter och företag.
Läs mer

Vanliga standarder och tjänster i dryckesbranschen

I din bransch är det vanligt att använda en kombination av GS1-standarder och tjänster. De används för identifiering, märkning och delning.

  • GTIN (GS1-artikelnummer) för identifiering av produkter och ytterförpackningar.

  • SSCC (GS1-kollinummer) för pallar.

  • EAN-13, EAN-8ITF-14 och GS1-128 som är standarder för streckkoder.

  • EPC/RFID för att förenkla vid inventering och liknande processer.

  • GS1 QR och GS1 DataMatrix är standarder för 2D-koder.

  • GLN (GS1-lokaliseringsnummer) för identifiering av platser och parter.

  • GDSN är världens största produktdatanätverk för synkroniserad data.

  • Validoo är en databastjänst för validering och delning av data och bilder.

  • GS1 Artikelinformation för utbyte av digital produktinformation

Databastjänst för dryckesbranschen

Validoo

Ta hjälp av Sveriges största databastjänst för delning av högkvalitativ artikelinformation och produktbilder.
Läs mer
Så här fungerar spårbarhet
Skapa datorgenererade produktbilder
Identifiera och märk pallar och kollin

Så utvecklas branschens GS1-standarder

Dryckesbranschen i Sverige är med och påverkar utvecklingen av GS1-standarder.