GS1-standarder

Detaljhandel

Vare sig du säljer kläder, elektronik eller kosmetik, kan du med hjälp av GS1-standarder skapa mer effektiv logistik, spårbarhet och en högre produktsäkerhet.

Detaljhandeln och GS1

Du som producerar och säljer varor i detaljhandeln har behov av att identifiera, märka, dela och spåra information längs hela värdekedjan. GS1 möter affärsbehoven i din bransch med globala standarder och tjänster.

Varför GS1?

GS1-standarder har blivit ännu viktigare i en tid då konsumenter får allt mer makt. Alla förväntar sig korrekt och tydlig produktinformation och snabba besked om tillgång. Finns produkten på lager? Är den säker att använda? Hur har den producerats? Och hur påverkar den planeten?

Du tjänar du på att möta konsumenters och handelsparters önskemål genom att ha rätt produkt, på rätt plats, i rätt tid.

När alla produkter, paket och kollin är unikt identifierade och märkta med en streckkod eller QR-kod, skapar du effektiv logistik. Och synlighet genom hela värdekedjan eftersom artiklar, gods och platser kan spåras. Med hjälp av GS1-standarder kan du också få hjälp med att uppfylla de lag- och branschkrav som ställs på dig och din produkt.

Fördelar för din verksamhet

Hållbarhet och spårbarhet
Skapa effektivare varuflöden med större transparens genom värdekedjan. GS1-standarder bidrar till bättre säkerhet, hållbarhet och spårbarhet.
2d-koder inom retail - ger bättre spårbarhet
Effektiv logistik
Förbättra dina leveransflöden och lagerstyrning. När du har full kontroll på leverans, lager och distribution, kommer du spara tid och kostnader.
Följa lag- och branschkrav
Få hjälp att följa branschens och lagstiftarnas förändrade krav. Det ger dig som varumärkesägare större trygghet och högre kundförtroende.
detaljhandel

Vanliga standarder i detaljhandeln

I din bransch är det vanligt att använda GS1-standarder för identifiering och märkning.

  • GTIN (GS1-artikelnummer) för identifiering av produkter och ytterförpackningar.

  • SSCC (GS1-kollinummer) för pallar.

  • EAN-13, EAN-8ITF-14 och GS1-128 som är standarder för streckkoder.

  • EPC/RFID för att förenkla vid inventering och liknande processer.

  • QR-kod, GS1 DataMatrix och Data Matrix är standarder för 2D-koder.

Streckkods(r)evolutionen

2D-koder inom retail

Detaljhandeln genomgår just nu en transformation från klassiska streckkoder till tvådimensionella QR och DataMatrix. Handel med varor får helt enkelt en ytterligare dimension och helt nya fördelar för konsumenter och företag.
Läs mer
Skapa produkter och koppla till GTIN
GS1-standarder för e-handel
Identifiera och märk pallar och kollin

Discovery app


Upptäck hur affärsprocesser kan bli mer effektiva och hållbara med GS1-standarder. Med Discovery App kan du interaktivt följa produktens resa från producent till konsument.

Gå till DiscoveryApp

Så utvecklas branschens GS1-standarder

Detaljhandelsbranschen i Sverige är med och påverkar utvecklingen av GS1-standarder.

Tillbaka till toppen