Detaljhandel

Vare sig du säljer kläder, skor eller kosmetik, kan du med hjälp av GS1-standarder skapa mer effektiva affärsprocesser och en högre produktsäkerhet.
Retail ikon

Med GS1-standarder kan du som är verksam inom detaljhandeln identifiera, märka och dela produktinformation längs hela värdekedjan.

GS1-standarder i detaljhandeln

GS1-standarder har blivit betydligt viktigare i en tid då konsumenter får allt mer makt. De förväntar sig korrekt och tydlig produktinformation samt information om tillgång. För att se till att just dina produkter prioriteras tjänar du på att möta konsumenternas önskemål genom att ha rätt produkt, på rätt plats, i rätt tid.

Genom att använda dig av GS1-standarder kan du skapa ett bättre flöde och en större transparens genom hela värdekedjan. Vi kan hjälpa dig att stärka tillväxten i din verksamhet och förbättra effektivitet, säkerhet och hållbarhet. Genom att använda GS1 kan du även se till att din lagerstyrning förbättras, och att du uppfyller de krav som ställs på din produkt så att den kan säljas på de sätt du vill. Kanske behöver dina produkter en streckkod för att säljas ute i butik? Det kan GS1 hjälpa dig med.


Interaktiv guide

Med GS1 Discovery App kan du enkelt och interaktivt utforska GS1-standarder i praktiken i hela leveranskedjan.

Här kan du spåra en T-shirt ända från odling av bomull till retailer och konsument. Och upptäcka på vilket sätt standarder gynnar ditt företag.


Vanligaste standarderna

GS1 erbjuder ett antal olika standarder för olika syften. Inom detaljhandeln är de vanligaste sådana GTIN (GS1-artikelnummer) för identifiering av produkter och ytterförpackningar, samt SSCC (GS1-kollinummer) för pallar. Genom att skaffa dessa kan du i nästa steg skapa streckkoder för att märka dina produkter med EAN-13, EAN-8, ITF-14 och GS1-128. Även RFID används flitigt inom detaljhandeln för att förenkla vid inventering och liknande processer.

Var med och påverka utvecklingen av GS1-standarder

Som kund till GS1 Sweden kan du vara med och påverka utvecklingen av våra standarder. Vi tror att du och andra, experter på olika typer av verksamheter, besitter värdefull information som kan vara till nytta för din bransch. Tillsammans gör vi standarderna bättre!

Utveckling och underhåll av GS1-standarder, lösningar och tjänster sker tillsammans med våra kunder i användargrupper. Genom att delta i GS1 Swedens användargrupper är du med och påverkar standarder och får samtidigt en ökad kunskap och bredare förståelse för hur GS1-standarder fungerar.

Är du verksam inom detaljbranschen och vill vara med och ta GS1-standarder, lösningar och tjänster in i framtiden? Då är du varmt välkommen att delta i våra användargrupper!

Användargrupper

Artikelinformation

Användargruppen för artikelinformation syftar till att utveckla, förbättra och påverka…

Interiör och design

Användargruppen för interiör- och designföretag syftar till att förbättra och…