Identifiera

GS1-standarder för identifiering används för att skapa unika nummer för produkter, paket och platser. Det betyder bättre synlighet, säkerhet och spårbarhet för alla i leveranskedjan – från tillverkare till konsument.
GS1 Identifiera

Standardbibliotek

Se alla standarder, tjänster och lösningar inom området Identifiera.

varuflödeskedja
Standarder Vad det ärVad identifierasExempel
Global Trade Item Number (GTIN)artikelnummerprodukterläskburk, chokladkaka, mjölkpaket
Global Location Number (GLN)lokaliseringsnummerplatser och företagföretag, butiker, lager
Serial Shipping Container Code (SSCC)kollinummerlogistiska enheterpallar, rullburar, paket
Global Returnable Asset Identifier (GRAI)lastbäraridentitet returlastbärareplastpallar, gascylindrar
Global Individual Asset Identifier (GIAI)individnummerutrustning
elmätare, datorer, mobiltelefoner
Global Service Relation Number (GSRN)affärsrelationsnummeraffärsrelationerelanläggningar (mätpunkter), stöldskydd
Global Document Type Identifier (GDTI)dokumentidentitetdokument
förskrivningsnummer, röntgenbilder
Global Identification Number for Consignment (GINC)sändningsnummerlogistisk sändning
gods som samtransporteras
Global Shipment Identification Number (GSIN)fraktnummerfraktgods som samtransporteras till konsument
Global Coupon Number (GCN)kupongnummerkuponger
digitala kuponger
Component/Part Identifier (CPID)komponentidentitetkomponenter
bildelar
Global Model Number (GMN)modellnummerproduktmodeller
medicinsk utrustning
GrundstandarderVad det ärAnvändningExempel
GS1 Global Traceability Standard (GTS2)ramverk för spårbarhethändelserprodukter, parter
GS1 General Specificationsgrundspecifikation för GS1-standarderhur GS1-standarder användsalla områden
GS1 Företagsprefixgrundprefix för att använda alla GS1-standarderditt företagalla områden

Tjänster

Tjänster Vad det ärVad identifierasExempel
GEPIR (Global Electronic Party Information Registry)nummerupplysningkontaktuppgifter till GS1-anslutna företag Sök på GTIN, GLN, SSCC
Beräkna kontrollsiffrakalkylator för kontrollsiffrakontrollsiffra för streckkodsnummerGTIN, GLN, SSCC
BarcodeCheckkvalitetssäkring av streckkoderläsbarhet, innehåll, kvalitetförpackningar

Se alla GS1-standarder

Märka

Ta fram streckkoder, 2D-koder och RFID-taggar – mångsidiga databärare som…

Dela

Standardbibliotek Se alla standarder, tjänster och lösningar inom området Dela…

Standard

Spårbarhet

GS1 Global Traceability Standard är ramverket som erbjuder ett gemensamt…