Identifiera

GS1-standarder för identifiering används för att skapa unika nummer för produkter, paket och platser. Det betyder bättre synlighet, säkerhet och spårbarhet för alla i leveranskedjan – från tillverkare till konsument.
GS1 Identifiera

Standardbibliotek

Se alla standarder, tjänster och lösningar inom området Identifiera.

varuflödeskedja

ID-standarder

Standarder Vad det ärVad identifierasExempel
Global Trade Item Number (GTIN)artikelnummerprodukterläskburk, chokladkaka, mjölkpaket
Global Location Number (GLN)lokaliseringsnummerplatser och företagföretag, butiker, lager
Serial Shipping Container Code (SSCC)kollinummerlogistiska enheterpallar, rullburar, paket
Global Returnable Asset Identifier (GRAI)lastbäraridentitet returlastbärareplastpallar, gascylindrar
Global Individual Asset Identifier (GIAI)individnummerutrustning
elmätare, datorer, mobiltelefoner
Global Service Relation Number (GSRN)affärsrelationsnummeraffärsrelationerelanläggningar (mätpunkter), stöldskydd
Global Document Type Identifier (GDTI)dokumentidentitetdokument
förskrivningsnummer, röntgenbilder
Global Identification Number for Consignment (GINC)sändningsnummerlogistisk sändning
gods som samtransporteras
Global Shipment Identification Number (GSIN)fraktnummerfraktgods som samtransporteras till konsument
Global Coupon Number (GCN)kupongnummerkuponger
digitala kuponger
Component/Part Identifier (CPID)komponentidentitetkomponenter
bildelar
Global Model Number (GMN)modellnummerproduktmodeller
medicinsk utrustning

Prefix

Typ av prefixVad det ärAnvändningExempel
GS1 Företagsprefix grundprefix för att använda alla GS1-standarder unikt prefix tilldelat ett företagalla GS1-standarder
Applikationsidentifierare prefix i streckkoder och EPC/RFID-taggar identifiera produktdata utöver GTINdatum, batchnummer, utgångsdatum

Grundspecifikationer

SpecifikationVad det ärAnvändningExempel
GS1 Global Traceability Standard (GTS2) ramverk för spårbarhet för uppsättning av spårbarhetspåra produkter, parter, platser
GS1 General Specifications grunddokument för GS1-standarderhur standarder hänger ihop och ska användasalla GS1-standarder och branscher

Se alla GS1-standarder

Märka

Ta fram streckkoder, 2D-koder och RFID-taggar – mångsidiga databärare som…

Dela

Standardbibliotek Se alla GS1-standarder inom området Dela Masterdata Artikelinformation Standarder…

Standard

Spårbarhet

Spårbarhet hjälper dig få kontroll på alla händelser i varuflödeskedjan…

Tillbaka till toppen