EPCIS

EPCIS (Electronic Product Code Information Services) är en GS1-standard för att dela händelseinformation i realtid för en produkts fysiska rörelse och status genom hela leveranskedjan, från produktion till slutkund.

Standarden gör det möjligt för olika applikationer att dela vad som händer eller har hänt med ett objekt, en artikel eller en leverans och svarar på frågorna:

  • Vad? – Vilken identitet har objektet, eller objekten, som var inblandade i händelsen?
  • Var? – Vilken identitet har platsen där händelsen inträffade?
  • När? – Vid vilken tidpunkt inträffade händelsen?
  • Varför? – Vilka affärssteg, till exempel packning, lastning eller godsmottagning, avsåg händelsen?

EPCIS används tillsammans med GS1-standarden Core Business Vocabulary (CBV) som innehåller definitioner av de datavärden som kan användas för att fylla i datastrukturer i EPCIS-standarden. EPCIS är godkänd som ISO-standard.

Vem använder EPCIS?

Standarden används av företag i en mängd branscher över hela världen. Till exempel dagligvarubranschen, detaljhandel och hälso- och sjukvård för att spåra allt från livsmedlets ursprung och färskhet till märkesvarors äkthet eller läkemedels säkerhet.

Nyttan med EPCIS

EPCIS möjliggör spårning på serienummernivå. Med EPCIS är det också möjligt att beskriva batcher med batchspecifik information. Det blir till exempel möjligt att ange var en fisk är fångad, vilket redskap som användes, vilket fartyg etc. Standarden bidrar till ökad synlighet och spårbarhet eftersom applikationer och affärssystem kan skapa och dela händelsedata både inom och mellan företag. Användarna får en gemensam bild av märkta objekts fysiska rörelse och status under varje del av resan genom leveranskedjan.

Med EPCIS händelseinformation är det till exempel möjligt att;

  • följa en leverans från tillverkare till kund
  • spåra en leverans från kund till tillverkare
  • se data om livsmedlets ursprung

… och ta reda på om en produkt är äkta eller förfalskad genom att synliggöra produktens hela livscykel.

Tillbaka till toppen