GS1-kollinummer (SSCC)

Om SSCC

SSCC (Serial Shipping Container Code) är unika GS1-kollinummer som används för att numrera logistiska enheter, till exempel pallar, rullburar och paket. Alla parter i leveranskedjan kan på så vis följa och spåra en logistisk enhet från tillverkare till slutkund.

Varför behövs SSCC?

Leverantörer, köpare och transportörer inom olika branscher använder SSCC för att identifiera och märka kollin. Numret används bland annat inom transport och logistikdagligvarubranschendetaljhandel och foodservice.

Samma unika nummersystem används över hela världen och är en del av GS1-standarder. Det underlättar transporter, lagerhantering och spårbarhet både lokalt och globalt.

Nyttan med SSCC

Bättre spårbarhet
Unik identifiering av varje logistisk enhet och dess innehåll.
Sänkta logistikkostnader
Bättre lagerhantering och minskad leveranstid leder till sänkta kostnader.
Effektivitet
Effektiva transporter
Varje logistisk enhet kan spåras för effektiva beställningar och transporter.

Företag använder kollinummer för att;

  • Få spårbarhet, eftersom numret identifierar varje unik logistisk enhet och dess innehåll.

  • Effektivisera beställningar och transporter tack vare snabb och säker spårning.

  • Länka till ytterligare information om den logistiska enheten.

  • Dela data elektroniskt via EDI eller EPCIS, vilket gör det möjligt att dela statusinformation för logistiska enheter.

  • Snabbt och exakt läsa av kollin var som helst i världen då numret kan kodas i en streckkod eller EPC/RFID-tagg.

Hur används SSCC?

Det vanligaste är att numret kodas in i streckkoden GS1-128 som trycks på en pall- eller transportetikett enligt standarden GS1 Logistic Label.

GS1-128 kan innehålla ytterligare information om innehållet på pallen som till exempel bäst-före-datum och batchnummer. Det går också att märka pallen med en EPC/RFID-tagg.

Standarder och implementeringsguider

Här hittar du genvägar till standarder, specifikationer, hjälpguider och guidelines för implementering.

Tillbaka till toppen