GS1-kollinummer (SSCC)

SSCC (Serial Shipping Container Code) är unika GS1-kollinummer som används för att numrera logistiska enheter, till exempel pallar, rullburar och paket. Alla parter i leveranskedjan kan på så vis följa och spåra en logistisk enhet från tillverkare till slutkund.

Vem använder SSCC?

Leverantörer, köpare och transportörer inom olika branscher använder SSCC för att identifiera och märka kollin. Numret används bland annat inom transport och logistik, dagligvarubranschen, detaljhandel och foodservice.

Samma nummer används över hela världen som en del av GS1-standarder. Ett gemensamt affärsspråk underlättar transporter, lagerhantering och spårbarhet både lokalt och globalt.

Vad är nyttan med SSCC?

Kollinummer används i hela distributionskedjan för att spåra produkter och gods, få bättre lagerstyrning och effektivare hantering vid transporter. Företagen använder kollinummer för att;

  • Få spårbarhet, eftersom numret identifierar varje unik logistisk enhet och dess innehåll.
  • Effektivisera beställningar och transporter tack vare snabb och säker spårning.
  • Snabbt och exakt läsa av kollin var som helst i världen då numret kan kodas i en streckkod eller EPC/RFID-tagg.
  • Dela data elektroniskt via EDI eller EPCIS, vilket gör det möjligt att dela statusinformation för logistiska enheter.
  • Länka till ytterligare information om den logistiska enheten.

Hur används SSCC?

Det vanligaste är att numret kodas in i streckkoden GS1-128 som trycks på en pall- eller transportetikett enligt standarden GS1 Logistic Label. GS1-128 kan innehålla ytterligare information om innehållet på pallen som till exempel bäst-före-datum och batchnummer. Det går också att märka pallen med en EPC/RFID-tagg.

Relaterade produkter

Standard

GS1-128

GS1-128 är en alfanumerisk streckkod som används för att märka…

Standard

GS1-lokaliseringsnummer (GLN)

GLN (Global Location Number) är ett lokaliseringsnummer som används för…

Tjänst

Beräkna kontrollsiffra

Använd vår kostnadsfria miniräknare för att beräkna en kontrollsiffra -…