El

Tack vare att ett enhetligt och globalt identifieringssystem av anläggningar och mätpunkter, kan både säkerhet och effektivitet i elbranschen skapas. Med hjälp av GS1-standarder förenklas samarbetet mellan alla aktörer.

El och GS1

Unika identiteter för elmätare, anläggningar och mätpunkter förenklar samarbetet mellan elföretagen, och processer kan effektiviseras. Eftersom mätarställningarna på elanläggningar läses av, och uppgifter och förbrukning lagras i ett och samma system, är det viktigt att anläggningarna inte blandas ihop. GS1-standarder erbjuder ett gemensamt affärsspråk som säkrar rätt kommunikation och förhindrar förväxlingar.

Varför GS1?

GS1-standarder gör det möjligt för företag inom energiindustrin att få transparens i värdekedjan och därmed effektivisera processer. GS1-standarder används för globalt unik identifiering och märkning av produkter, anläggningar och mätpunkter.

Som elkonsument kan du själv välja varifrån du vill köpa din el, men trots det få den distribuerad av din lokala elnätsleverantör. Det ställer krav på att elbolagen kan samarbeta effektivt vid leverantörsbyten – och det är därför elbranschen, med hjälp av GS1-standarder, har skapat enhetliga identifieringssystem.

Med GS1-systemet kan leverantörerna dessutom lagra ytterligare information, som kunduppgifter, i en och samma databas – för att sedan koppla samman informationen med anläggningsidentiteten. Andra delar som effektiviseras är hantering av fakturor, där GS1 Swedens användare utvecklat en affärsprocess för periodisk fakturering.

Fokusområden inom teknisk industri

Bygg
Fordon
Flyg
Försvar
Teknik
Råmaterial
El, gas, vatten

Fördelar för industrin

GS1-standarder driver effektivitet i industrisektorn vilket leder till färre fel och lägre kostnader.

Hållbarhet och spårbarhet
Skapa effektivare varuflöden med större transparens genom värdekedjan. GS1-standarder bidrar till bättre säkerhet, hållbarhet och spårbarhet.
2d-koder inom retail - ger bättre spårbarhet
Effektiv logistik
Förbättra dina leveransflöden och lagerstyrning. När du har full kontroll på leverans, lager och distribution, kommer du spara tid och kostnader.
Följa lag- och branschkrav
Få hjälp att följa branschens och lagstiftarnas förändrade krav. Det ger dig som varumärkesägare trygghet och högre kundförtroende.

Vanliga standarder inom el

I din bransch är det vanligt med GS1-standarder för identifiering och märkning.

  • GTIN (GS1-artikelnummer) för att identifiera produkter.

  • GIAI (GS1-individnummer) för att identifiera elmätare.

  • GLN (Global Location Number) för att identifiera platser och parter.

  • GSRN (GS1-affärsrelationsnummer) för att identifiera elanläggningar.

  • GS1-128 för att märka elmätare och elanläggningar.

  • Applikationsidentiferare för GIAI respektive GSRN.

  • ESAP 9 för periodisk fakturering

  • Artikelinformation logistisk information för bygg, el och VVS

Skapa produkter i MyGS1
Mina platser – skapa, hantera och dela GLN (Global Location Number)
Nyttan av en streckkod

Så utvecklas branschens GS1-standarder

Teknisk industri i Sverige är aktivt med och påverkar utvecklingen av GS1-standarder. Arbetet sker i grupperingar som faciliteras av GS1 Sweden. Just nu är byggsektorn extra aktiv. Du är välkommen att anmäla dig till någon av våra användargrupper.

Tillbaka till toppen