GS1-128

GS1-128 är en alfanumerisk streckkod som används för att märka ytterförpackningar och logistiska enheter, till exempel pallar, som inte ska passera en utgångskassa. Eftersom streckkoden kan innehålla mer information än EAN-13, används den också för att märka elmätare, elanläggningar och inventarier.

Vem använder GS1-128?

Tillverkare, distributörer, leverantörer och transportörer inom ett flertal branscher använder GS1-128 för att märka pallar med transport- och palletiketter. Det används i distributionskedjor över hela världen som en del i GS1:s globala standarder, vilket underlättar transporter både lokalt och globalt.

Nyttan med GS1-128

Streckkoden GS1-128 kan innehålla information som ger spårbarhet vilket gör det möjligt att följa gods under transport, den underlättar lagerstyrning och ger en effektivare hantering i samband med transporter.

Hur används GS1-128?

Streckkoden trycks på en pall- eller transportetikett enligt standarden GS1 Logistic Label. GS1-128 kan innehålla mer information än en vanlig EAN-kod om vad som finns på pallen. Det kan till exempel innehålla SSCC, GSIN, GTIN, GSRN, GIAI, bäst-före-datum och batchnummer. I GS1-128 ingår applikationsidentifierare (AI) som beskriver vilken typ av information som finns i streckkoden. Läs mer om hur du använder GS1-128.

Guider

Kom igång-guider för att hjälpa dig steg för steg i att använda GS1-standarder.

Tillbaka till toppen