Tjänstebeskrivning Directory

För att ta del av tjänsten Directory behöver du:

  • abonnera på ett GS1 Företagsprefix från GS1 Sweden
  • teckna avtal för Directory

Det här kan du göra med Directory:

  • publicera dina GLN och administrera information om dessa GLN så att informationen blir sökbar i GS1 Swedens och i andra GS1-organisationers nummerupplysningar. På detta vis behöver du bara uppdatera din information på ett ställe.
  • göra ett obegränsat antal sökningar i GS1 Swedens nummerupplysning. Om du inte har ett Directory-avtal kan du göra högst 30 sökningar per dygn i GS1 Swedens Nummerupplysning.
  • söka efter andra företags GLN med tillhörande information i Directory.
  • Directory verifierar att de GLN som publiceras i GS1 Swedens nummerupplysning tillhör ett aktivt och giltigt GS1 Företagsprefix.
  • ha möjlighet att ansluta dig via ett gränssnitt för att automatiskt söka i GS1 Swedens Nummerupplysning.

Observera att:

  1. Ditt företag inte får förmedla personuppgifter från GS1 Swedens nummerupplysning till tredje part.
  2. Ditt företag inte får uppmuntra dina användare att generera e-postmeddelanden eller annan kommunikation till de kontaktpersoner vars kontaktuppgifter finns i GS1 Swedens nummerupplysning eller Directory.
  3. Ditt företag inte har rätt att automatiskt generera e-post eller annan kommunikation till de personer vars kontaktuppgifter presenteras i GS1 Swedens nummerupplysning