Referensgrupper Validoo

Utveckling i samarbete med dem som använder Validoo

Utveckling och förbättringar av Validoos tjänster sker tillsammans med deltagare i Validoos referensgrupper till förmån för alla kundgrupper. Referensgrupperna är öppna för alla kunder till Validoo och samarbetet ger företag möjlighet att påverka standarder, regler, processer och tjänster.

Referensgruppernas uppdrag

  • Påverka standarder, regler och processer i Validoos tjänster
  • Säkerställa att tjänsteutbudet tillgodoser kundbehov
  • Fatta beslut om att rekommendera tillämpning av standarder i Sverige
  • Ge synpunkter och vägledning till Validoo avseende behov av nya eller förändrade tjänster
  • Säkerställa att Validoos utbud följer svenska och internationella regleringar/lagstiftning

Generella principer för grupperna

  • Balans mellan leverantörer och mottagare
  • Referensgrupper vägleder. Beslut om tjänsteutbud fattas av Validoo
  • Referensgruppen leds av personal från GS1 Sweden
  • Mötesnoteringar distribueras till deltagarna i referensgruppen
Tillbaka till toppen