Transport & Logistik

GS1:s globala standarder ger både köpare och säljare av transport- och logistiktjänster kontroll över transport- och lagerhantering samt underlättar att möta hållbarhetskraven.
transport och logistik

Svenska företag tillhör de mest utrikeshandelsberoende i världen. En utmaning är att vad som än transporteras, oavsett typ av transportfordon och oavsett om transporten sker mellan eller inom länder, behöver svenska företag kunna arbeta med standarder och processer som fungerar både i Sverige och internationellt. Utöver det ställs allt högre krav på att transporter ska ske på ett hållbart sätt för att minimera den negativa påverkan på miljön och människors hälsa.

Genom att identifiera, märka och dela information om produkters rörelse, med hjälp av digitaliserade affärsprocesser, skapas både bättre samverkan mellan parter i transportkedjan och en mer effektiv och hållbar logistik. GS1 arbetar för att få fullständig transparens i realtid genom hela leveranskedjan från producent till konsument oavsett transportform.

Transport Management

Affärsprocessen Transportflödet är en lösning för att utbyta affärsinformation elektroniskt. Transportflödet används mellan transportköpare och transportörer för att utbyta information i samband med ett transportuppdrag. Affärsprocessen har stöd för intermodala transporter, då flera transportslag, som tåg, lastbil och färja, kombineras för att transportera godset. Transportflödet är även anpassat för transporter över landsgränserna.

Vägtransport

Med ökad näthandel och ändrade köpbeteenden finns ett stigande behov av fler leveranser, små sändningar och ökade krav på citylogistik. Detta ska göras till lägsta möjliga kostnad samtidigt som kraven på hållbarhet måste mötas genom alla transportslagen.

För att underlätta för transportsektorn att uppfylla dessa krav har GS1 tillsammans med branschen tagit fram standarder för att underlätta transportköp och förenkla spårbarhet av gods genom hela transportkedjan.

Järnväg

Idag är flera aktörer inblandade i järnvägstransporter vilket gör att branschen behöver förenkla för de olika parterna att interagera med varandra och skapa gemensamma kostnadseffektiva lösningar.

Trafikverket har byggt upp en infrastruktur kring våra järnvägar där RFID -teknik används. I dagsläget är över 200 läsare installerade runt om i Sverige och liknande utveckling sker i många europeiska länder. Allt sker automatisk med RFID-läsare som läser av vagnarnas status, vilket även kan ske när tågen körs i hög hastighet.

Trafikverkets film om RFID-taggning i transportsektorn

Lager

Företag använder sig av både interna lager och utomstående leverantörer för lagerhållning. När ett externt företag hanterar varorna är det viktigt att ha samma kontroll som i ett eget lager, som att ha tillgång till samma information om in- och utleveranser och lagersaldon. Affärsprocessen Logistikflödet underlättar samarbete och koordination genom att möjliggöra informationsutbyte med alla involverade aktörer.