Om oss

Vi tror på kraften i standarder som transformerar vårt sätt att arbeta och leva.

Ett globalt affärsspråk

Rätt kommunikation mellan köpare, säljare och distributörer är avgörande för att handel ska fungera effektivt. Men om alla har sitt eget sätt att kommunicera på, blir det svårt att utbyta även den enklaste informationen. Det behövs ett gemensamt språk, och det är här GS1 kommer in i bilden.

Ända sedan 1974 när den första streckkoden skannades i en livsmedelsbutik, har GS1 numrerat världen med sitt unika standardsystem. Över 6 miljarder streckkoder skannas nu varje dag – och företag har fått ett standardiserat affärsspråk för att utväxla information om produkter, leveranser och transaktioner.

GS1 streckkod

Kopplar samman fysiskt och digitalt

Standarder och tjänster från GS1 är idag möjliggörare för många branscher som vill berätta den digitala storyn om deras fysiska varuflöden.

Konsumenter, patienter, affärspartners och myndigheter kräver mer och bättre produktdata än någonsin tidigare. Och för att undvika komplexa och kostsamma processer, använder företagen GS1-standarder för datautbyte.

När det blir möjligt att identifiera, beskriva och spåra produkter, gods och platser i hela världen – och skapa en digital produkt som matchar med den fysiska, får företagen en skjuts i sin digitala transformation.

Fördelar för ditt företag

2d-koder inom retail bidrar till bättre förpackningar
Effektivare logistik
2d-koder inom retail - ger bättre spårbarhet
Exakta leveranser
Högre patientsäkerhet
Pålitlig produktinformation
Spårbarhet och hållbarhet
Minskade kostnader

Standarder för framtiden

GS1 kugghjul

GS1-standarder skapar möjlighet för företag i alla storlekar att identifiera, märka och dela unik information, över hela värdekedjan.

I en snabbt föränderlig värld anpassar vi oss till ny teknik och ökad globalisering. Våra standarder utvecklas ständigt för att möta ökade krav på spårbarhet, hållbarhet och konsumentsäkerhet.

I en cirkulär ekonomi bör data struktureras och delas genom globala och öppna standarder. GS1 arbetar med myndigheter, organisationer och branscher för att stödja FNs global mål genom antagandet av GS1-standarder.


Användare driver utvecklingen

Utveckling och underhåll av standarder, lösningar och tjänster sker tillsammans med våra kunder i GS1 Swedens användargrupper.

Här tar användare fram förslag på utveckling av befintliga standarder för ökad effektivitet i varuflödeskedjan. Och även förslag på nya standarder.

Användargrupper är med och påverkar standarder och processer både på lokal och global nivå. Olika affärsparter finns representerade i grupperna och det resulterar i ett konsensus, vilket i sin tur effektiviserar för flera branscher.

Det här är vi

GS1 är en global organisation och GS1 Sweden är en av 115 medlemsländer. Vi erbjuder ett gemensamt digitalt språk för företag genom unik identifiering, korrekt märkning och automatisk datadelning för produkter, platser och andra fysiska objekt. Företag kan med hjälp av GS1 förbättra effektivitet, säkerhet, hållbarhet och spårbarhet.

Neutrala och not-for-profit
GS1 är branschneutrala och eventuella vinster återinvesteras i verksamheten.
Användarstyrda
Standardutveckling sker tillsammans med våra kunder i användargrupper.
Öppna och samverkande
GS1-standarder utvecklas i samverkan och är öppna och inkluderande för alla företag.

GS1 Sweden

GS1 Sweden AB ägs till lika stora delar av branschorganisationerna Dagligvaruleverantörers Förbund (DLF) och Svensk Dagligvaruhandel (SvDH). GS1 Sweden hette tidigare EAN Sverige.

    Prenumerera på vårt nyhetsbrev

    Då och då postar vi nyheter, inspiration och tips som kan vara till nytta för dig i arbetet. Du kan närsomhelst avsluta din prenumeration.