Om oss

Vi tror på kraften i standarder som transformerar vårt sätt att arbeta och leva.

Rätt kommunikation mellan kunder, leverantörer och distributörer är avgörande för att handeln ska fungera på ett effektivt sätt. Men om alla har olika processer och system för kommunikation, blir det svårt att dela även den enklaste informationen. Det behövs ett gemensamt språk, och det är här GS1 kommer in i bilden.

Ett globalt affärsspråk

Med ett gemensamt, standardiserat affärsspråk blir det lättare att kommunicera. GS1-standarder sparar tid och pengar genom effektivare varuflöden, minskad administration, bättre kvalitet på produktinformation, ökad spårbarhet, bättre informationsdelning och underlättar den globala handeln.

En streckkod – flera användningsområden

Ända sedan 1974 då den första streckkoden skannades på ett Wrigleys tuggummipaket, har GS1-standarder gett handeln ett gemensamt språk för att utbyta information om produkter, leveranser och transaktioner.

För konsumenter ger standarder möjlighet att få mer information, lämna recensioner, skapa inköpslistor och mycket mer när de skannar streckkoden på en produkt med sin smartphone. I hälso- och sjukvården bidrar standarderna till högre patientsäkerhet genom att säkerställa att rätt utrustning används vid rätt tillfälle.

Globala och lokala

GS1 finns representerat i 150 länder och GS1 Sweden är en av 115 lokala GS1-organisationer i världen. Vår styrka är att vi både är globala och lokala. Tillsammans med våra användare i Sverige tar vi fram förslag på nya standarder eller utveckling av befintliga standarder för ökad effektivitet i varuflödeskedjan som vi sedan tar med i den globala standardutvecklingsprocessen.

Standarder för framtiden

GS1-standarder ger användare möjlighet att identifiera, märka och dela unik produktinformation, över hela värdekedjan för företag i alla storlekar. I en snabbt föränderlig värld anpassar vi oss till ny teknik och ökad globalisering. GS1-standarder tas fram till stöd för våra kunder och för att möta ökade krav på spårbarhet, produktsäkerhet, hållbarhet och patientsäkerhet.

Vi är våra användare

Utveckling och underhåll av GS1-standarder, lösningar och tjänster sker tillsammans med våra kunder i användargrupper. Genom att delta i GS1 Swedens användargrupper är du med och påverkar standarder och processer. Eftersom alla delar av värdekedjan är representerad i användargrupperna ger arbetet ett bättre samförstånd mellan handelsparter som tillsammans effektiviserar leveranskedjan.

GS1 är:

Globala

GS1-standarder globala

Oavsett var du arbetar i världen kommer GS1-standarder att fungera.


Användarstyrda

Standardutveckling sker tillsammans med användare i arbetsgrupper.


Neutrala

GS1-standarder förtroende

GS1 är not for profit och standarder som tas fram är branschneutrala.


Öppna

GS1-standarder användargrupper

Standarder kan användas av alla företag och arbetet i grupperna är öppet för alla.


Vi ägs av branschen

GS1 Sweden AB ägs till lika stora delar av branschorganisationerna Dagligvaruleverantörers Förbund (DLF) och Svensk Dagligvaruhandel (SvDH). Vi är en not-for-profit organisation där eventuella vinster återinvesteras i verksamheten. GS1 Sweden hette tidigare EAN Sverige som dagligvarubranschen var med och grundade.