Märk ytterförpackningen

En ytterförpackning är en förpackning som innehåller ett antal konsumentförpackningar. Ytterförpackningen är ofta den artikelnivå som kan beställas från leverantör eller grossist. När ytterförpackningen är numrerad med ett GS1-artikelnummer kan den inte förväxlas med en ytterförpackning för en annan produkt.

Processen för att märka ytterförpackningen sker i tre övergripande steg: Skapa artikelnummer för ytterförpackningen, välj streckkodstyp och märk ytterförpackningen.

1. Skapa artikelnummer för ytterförpackningen

Innan du märker din ytterförpackning med en streckkod måste förpackningen numreras med ett GS1-artikelnummer – ett GTIN (Global Trade Item Number). Det finns två typer av artikelnummer som du kan välja: GTIN-13 eller GTIN-14.

  • Om din ytterförpackning ska läsas av i en utgångskassa i en butik skapa GTIN- 13.
  • Om din ytterförpackning inte ska läsas av i en utgångskassa i en butik skapa GTIN-14.

2. Välj streckkodstyp

De vanligaste streckkodstyperna i GS1-systemet är EAN-13, GS1-128 och ITF-14. Vilken streckkodstyp du ska använda beror exempelvis på förpackningstyp och var i flödet som streckkoden ska läsas av, till exempel i en utgångskassa eller i ett lager. Läs mer om streckkodstyperna för att ta reda på vilken som passar din ytterförpackning.

  • EAN-13 används för konsumentförpackningar och ytterförpackningar som ska läsas av i en utgångskassa.
  • ITF-14 används för att märka ytterförpackningar. ITF-14 är en tålig streckkod som kan tryckas direkt på exempelvis wellpapp.
  • GS1-128 används för att märka ytterförpackningar och pallar. GS1-128 kan bära ytterligare information utöver artikelnummer, exempelvis datum eller batchnummer.

3. Märk ytterförpackningen

När du vet vilken streckkod som du vill använda ska du slutligen märka ytterförpackningen.

Tillbaka till toppen