GS1 Digital Link

GS1 Digital Link är en standard som hjälper dig koppla din produktinformation till webben genom en streckkod som kan skannas med en mobiltelefon. GS1 Digital Link ger ännu mer kraft till GS1-standarder för identifiering och märkning genom att göra dem till en del av webben. Standarden fungerar som en meny med länkar till all möjlig typ av information som;

  • produktinformation
  • användarinstruktioner
  • kampanjer
  • bilder
  • garantiregistrering

… och information om spårbarhet som är viktig för både konsumenter och alla affärsparter som hanterar produkten i leveranskedjan.

Standarden kopplar både konsumenter och affärspartners (till exempel leverantörer och återförsäljare) till den information de vill ha och behöver. De finns oftast inom dagligvarubranschen– och detaljhandeln, apotek samt hälso- och sjukvård.

De har det gemensamma målet att dela och sprida sin information till kunder, konsumenter och andra i varuflödeskedjan. Det kan handla om allt från att förmedla konkreta fakta till att marknadsföra sig och stärka sitt varumärke. Andra exempel på användningsområden är för digitala kvitton och återkallelser riktade till konsument.

Konsumentnytta

Standarden ger möjlighet att förbättra och berika konsumentens shoppingupplevelse. Det bidrar till högre varumärkeslojalitet och merförsäljning. Samtidigt tar den mobilskanning till nästa nivå inom exempelvis dagligvarubranschen- och detaljhandeln. Se gärna videon som förklarar konsumentnyttan.

Företagsnytta

Idag används olika streckkoder för skanning i kassor, för lagersaldo och konsumentinformation, vilket betyder att det ibland behövs flera streckkoder på en produkt. Fördelen med standarden är att alla i värdekedjan kan skanna av samma streckkod. Det leder till enklare hantering och lägre kostnader. Se gärna videon som förklarar nyttan för leverantörer och återförsäljare.

Är dina produkter redan märkta med en GS1-streckkod? I så fall har varje produkt ett eget GTIN (GS1 artikelnummer) och du har grunden på plats för att börja använda GS1 Digital Link. Tekniken kan användas för alla GS1-standarder för märkning som bär din data.

GS1-standarder för identifiering

En GS1-identifierare, exempelvis GTIN som identifierar din produkt, öppnar dörren till

  • konsumentinformation som stärker varumärkeslojalitet
  • information om spårbarhet
  • API:er för affärspartner
  • information om patientsäkerhet

… och mycket mer. Informationen i koden kan i ett första skede läggas in av varumärkesägaren. Och i nästa steg kan återförsäljaren länka till rabatterbjudanden, recept och annat mervärde.

Koppla till en databärare

GS1 Digital Link innebär att GS1-identifierare kodas in i en webblänk på ett standardiserat sätt. För att lägga in standarden i en streckkod eller annan databärare väljer du en som är lämplig för detta och som kan läsas av med industriell utrustning eller med en vanlig mobiltelefon. Exempel på detta är QR Code, Data Matrix eller NFC.