Skapa spårbarhet för pallar och ytterförpackningar

Med spårbarhet på ytterförpacknings- eller pallnivå kan gods följas under transport och lagerhanteringen förenklas. Det ger även möjlighet att genomföra riktade återtag i distributionskedjan.

Det finns flera olika sätt att använda GS1:s standarder för att skapa spårbarhet på pall- eller ytterförpackningsnivå:

  • Palletikett med SSCC samt elektronisk leveransavisering. Pallen märks med en palletikett med pallens kollinummer SSCC. Innan pallen når kunden skickar leverantören eller grossisten en elektronisk leveransavisering. Leveransaviseringen innehåller information om varorna i leveransen, till exempel artikelnummer, batchnummer och bäst-före-datum. Metoden är rekommenderad av ECR Europe och är därmed accepterad och förordad av svensk handel och svenska leverantörer.
  • Palletikett med SSCC, artikelnummer, batchnummer och datum. När pallen är sort- och batchren kan palletiketten innehålla all information om varorna i leveransen. Ingen leveraransavisering skickas i förväg och mottagaren läser in informationen med hjälp av streckkoden på palletiketten vid leveransen.
  • Artikelnummer, batch och datum på ytterförpackningen samt palletikett. Ytterförpackningen märks med GS1-128 som innehåller information om artikelnummer, batch och datum. Även i detta fall är palletiketten obligatorisk.

Tillbaka till toppen