Dokumentation

GDSN
GS1 Electronic Data Interchange (EDI)
Logistikflödet
Transportflödet
EPCIS
Grundläggande dokumentation

GDSN

GDSN (Global Data Synchronization Network) är GS1:s standard för att synkronisera grundinformation om till exempel artiklar och priser. På GS1s globala hemsida kan du lära dig mer om GDSN samt hittar ett schema för årets GDSN-releaser.

Artikelinformation

GS1 Artikelinformation är en lösning för att elektroniskt utbyta information om artiklar, till exempel mått, vikt, artikelnummer och hållbarhet. Är du leverantör och behöver skicka artikelinformation, då lär du dig det grundläggande i Handledningen för Artikelinformation. Handledningen har även information till systembyggare och mottagare av artikelinformation. Är du utvecklare och behöver bygga eller upprätthålla ett system som används för att skicka artikelinformation, då hittar du den tekniska dokumentationen som du behöver under Gällande specifikationer och Kommande specifikationer nedan.

Svensk dokumentation 3.1.20 Senast ändrad
Global dokumentation 3.1.20 Senast ändrad
Trade Item Module Library v 3.1.20 2022-05-23
Catalogue Item Synchronisation Schema inkl. moduler 3.1.20 2022-05-23
Ändrade scheman för 3.1.20 2022-05-23
GDSN Operations Manual 2020-10-01
Dokumentation Senast ändrad
Kodlistor
Dokumentation Senast ändrad
Guide till Artikelinformation vid upphandling 2018-09-17

GS1 mätregler

När du ska mäta en artikels mått, som höjd, bredd och djup, är det viktigt att alla mäter på samma sätt så att det inte uppstår missförstånd. När måtten i artikelinformationen stämmer överens med den verkliga artikelns mått, kan butiken göra en korrekt hyllplanering. Dessutom går det att planera en transport så att allt får plats och lastbilens kapacitet utnyttjas optimalt.

Mät artikelns yttermått

Tänk på att alltid mäta artikelns yttermått eftersom det är yttermåtten som behövs för hyllplanering och vid transport. Om du använder innermåtten som du får från din förpackningsleverantör kan det leda till att din kunds hyllplanering inte kommer att fungera eller att artikeln inte får plats på lagerplatsen.

Mätregler för konsument- och icke-konsumentartiklar 

Mätregler för samtliga förpackningstyper finns i den globala standarden GDSN Package Measurement Rules. De delar som beskriver mätregler för förpackade konsument- och icke-konsumentartiklar är översatta till svenska i GDSNs mätregler för förpackningar. Observera att konsument- och icke-konsumentartiklar ska mätas på olika sätt.

Produktbilder

GS1 Product Image Specification Standard är en GS1-standard för produktbilder. Den innehåller tekniska regler och riktlinjer för lagring av digitala bilder kopplade till produkter som identifieras med GS1-artikelnummer. Dokumentet innehåller även en del rekommendationer avseende bildkvalitet, men beskriver inte hur bilder ska levereras eller publiceras mellan olika parter.

Standarden innehåller riktlinjer för produktbilder avsedda för marknadsföring online och i print, samt planogrambilder som används vid hyllplanering i butik.

Global standard Senast ändrad
GS1 Product Image Specification Standard
Dokumentation Senast ändrad
GS1 Mobile Ready Hero Images Guideline

GS1 Electronic Data Interchange (EDI)

GS1:s två standarder för elektronisk handel är GS1 EANCOM och GS1 XML. GS1 UN/CEFACT specificerar hur GS1-standarder ska användas i UN/CEFACT XML-meddelanden.

Dokumentation Senast ändrad
GS1 EANCOM
Manual EANCOM 2002, edition 2016
Dokumentation Senast ändrad
GS1 XML Standards
Dokumentation Senast ändrad
GS1 UN/CEFACT XML profiles

ESAP – Affärsprocesser för elektronisk handel

ESAP är affärsprocesser för elektronisk handel och används för att underlätta för företag som valt att kommunicera via GS1 EDI (Electronic Data Interchange). ESAP-dokumentationen riktar sig främst till operativt ansvariga hos leverantörer och systemutvecklare.

Processerna följer GS1-standarder och finns dokumenterade i implementeringsguider och specifikationer designade för att hjälpa olika branscher att få mer ordning och reda sina informationsflöden.​

Dokumentation Senast ändrad
Läs mer och se dokumentationen
Dokumentation Senast ändrad
Läs mer och se dokumentationen
Dokumentation Senast ändrad
Läs mer och se dokumentationen
Dokumentation Senast ändrad
Läs mer och se dokumentationen
Dokumentation Senast ändrad
Läs mer och se dokumentationen
Dokumentation Senast ändrad
Läs mer och se dokumentationen

Datakommunikation

För att sända affärsinformation över någon typ av nät, till exempel internet, krävs ett filöverföringsprotokoll. GS1 rekommenderar EDIINT AS2 (EDI over INTernet Applicability Statement 2). EDIINT AS2 överför data på ett säkert sätt över Internet med HTTP som transportprotokoll. Några av fördelarna med AS2 är:

  • Digitala signaturer gör det möjligt att verifiera avsändaren och förhindrar att informationen manipuleras på vägen mellan sändare och mottagare.
  • Kryptering garanterar att informationen inte kan läsas av obehöriga under överföringen.
  • Användning av ack-/nacksignaler gör att sändare och mottagare alltid är överens om att ett meddelande har sänts och/eller tagits emot.

Logistikflödet

Här finns handledningen och de tekniska specifikationerna för Logistikflödet. Specifikationerna är framtagna i en internationell arbetsgrupp och baserade på GS1 XML.

Dokumentation Senast ändrad
Läs mer och se dokumentationen

Transportflödet

Här finns handledningen och de tekniska specifikationerna för Transportflödet. Merparten av specifikationerna är framtagna i en internationell arbetsgrupp, medan en nationell arbetsgrupp har utvecklat transportfakturan.

Dokumentation Senast ändrad
Läs mer och se dokumentationen

EPCIS

EPCIS (Electronic Product Code Information Services) är GS1:s standard för att dela händelseinformation, vilket gör det möjligt att till exempel följa en leverans från tillverkare till kund, spåra en leverans från kund till tillverkare och ta reda på om en produkt är äkta eller förfalskad.

Dokumentation Senast ändrad
Läs mer och se dokumentationen

Grundläggande dokumentation

Här kan du ladda ner grundläggande dokumentation om standarderna för identifiering, streckkods- och RFID-märkning samt informationsdelning. 

Identifiering samt streckkods- och RFID-märkning

GS1 General Specifications är det grundläggande regelverket som beskriver GS1:s standarder och hur det ska användas.

Dokumentation Senast ändrad
Ladda ner GS1 General Specifications (.pdf)

GS1 Architecture

GS1:s systemarkitektur definierar och beskriver GS1-systemets arkitektur, visar hur de olika delarna förhåller sig till varandra och redogör för de tekniska principer som utgör grunden för systemets design.

Dokumentation Senast ändrad
Läs mer och se dokumentationen