GS1-fraktnummer (GSIN)

GSIN (Global Shipment Identification Number) är ett GS1-fraktnummer som används för att numrera ett givet antal logistiska enheter som ingår i samma sändning. GSIN kan användas av alla parter i transportflödet för att numrera sändningen. I elektroniska affärsmeddelanden används GSIN som ett referensnummer för sändningen.

Vem använder GSIN?

Det är framförallt tillverkare, leverantörer eller godsavsändare som numrerar sändningar med GSIN, men även speditörer och transportörer. GSIN kan användas elektroniskt för meddelanden om transportinstruktioner och transportstatus mellan speditör och transportleverantör.

Vad är nyttan med GSIN?

Genom att numrera en sändning med GSIN kan de logistiska enheterna spåras från godsavsändaren till godsmottagaren. GSIN uppfyller även kraven för UCR (Unique Consignment Reference) enligt Världstullorganisationen (World Customs Organization, WCO).

Hur används GSIN?

De logistiska enheterna har samma GSIN under alla transportstadier, från start- till slutdestination. GSIN identifierar en grupp av logistiska enheter, som var och en är identifierad med ett GS1-kollinummer (SSCC).

Överföra GSIN till en streckkod

Den vanligaste streckkoden för att överföra GSIN är GS1-128, men det är även möjligt att använda en EPC/RFID-tagg.

I GS1-128 ingår så kallade applikationsidentifierare (AI). De beskriver vilken typ av information som finns i streckkoden. En applikationsidentifierare består av två till fyra siffror och skrivs ut i parentes under streckkoden tillsammans med den information den beskriver. Applikationsidentifieraren för GSIN är 402.