GS1-fraktnummer (GSIN)

Om GSIN

GSIN (Global Shipment Identification Number) är ett GS1-fraktnummer som används för att numrera ett givet antal logistiska enheter som ingår i samma sändning. GSIN kan användas av alla parter i transportflödet för att hämta information om sändningen. I elektroniska affärsmeddelanden används GSIN som ett referensnummer för sändningen.

Varför behövs GSIN?

Genom att numrera en sändning med GSIN kan de logistiska enheterna spåras från godsavsändaren till godsmottagaren. GSIN uppfyller även kraven för UCR (Unique Consignment Reference) enligt Världstullorganisationen (World Customs Organization, WCO).

GSIN integrerar med alla GS1-standarder och kan används lokalt, globalt och i hela leveranskedjan. Att identifiera en sändning med GSIN möjliggör effektiv informationsdelning genom till exempel kodning till streckkod eller som elektroniskt meddelande.

Nyttan med GSIN

Bättre spårbarhet
Varje sändning kan spåras från godsavsändaren till godsmottagaren.
Elektroniska meddelanden
Referensnummer, transportinstruktioner och transportstatus kan skickas elektroniskt.
Används globalt
Kan användas både vid inrikes- och utrikesfrakt.

Företag använder fraktnummer för att;

 • Genom att numrera en sändning med GSIN kan de logistiska enheterna spåras från godsavsändaren till godsmottagaren.

 • Möta kraven för UCR (Unique Consignment Reference) enligt Världstullorganisationen (World Customs Organization, WCO).

 • GSIN används idag över hela världen, kan användas både vid inrikes- och utrikesfrakt.

 • GSIN kan kodas av avsändaren i en streckkod eller som text på en fraktsedel, eller på en logistiketikett som tillägg till SSCC-koden.

 • Få spårbarhet, eftersom numret identifierar varje unik sändning.

 • Effektivisera transporter tack vare snabb och säker spårning.

 • Länka till ytterligare information om sändningen.

 • Dela data elektroniskt via EDI som till exempel transportinstruktioner och transportstatus för sändningen mellan speditör och transportleverantör. Den går även att användas som referens i leveransaviseringen.

 • Snabbt och exakt läsa av sändningen var som helst i världen då numret kan kodas i en streckkod eller EPC/RFID-tagg.

Hur används GSIN?

De logistiska enheterna har samma GSIN under alla transportstadier, från start- till slutdestination. GSIN identifierar en grupp av logistiska enheter, som var och en är identifierad med ett GS1-kollinummer (SSCC).

Den vanligaste streckkoden för att överföra GSIN är GS1-128, men det är även möjligt att använda en EPC/RFID-tagg.

I GS1-128 ingår så kallade applikationsidentifierare (AI). De beskriver vilken typ av information som finns i streckkoden. En applikationsidentifierare består av två till fyra siffror och skrivs ut i parentes under streckkoden tillsammans med den information den beskriver. Applikationsidentifieraren för GSIN är 402.

Rekommendationen är att leverantörer eller godsavsändare ska numrerar sändningar med GSIN. Transportörer och systemleverantörer inom transport (TAS) kan också använda sig av sina GS1-företagsprefix för att skapa GSIN.

Det går att skapa GSIN via GS1 Swedens hemsida eller i egna system. Mer information om hur du går tillväga får du i vår kom igång-guide Skapa GS1-fraktnummer (GSIN) i nästa stycke.

Standarder och implementeringsguider

Här hittar du genvägar till standarder, specifikationer, hjälpguider och guidelines för implementering.

Vanliga frågor om GSIN

Nej. Det GS1 Företagsprefix som du redan har tilldelats används i GSIN.

Använd GSIN för att numrera ett antal logistiska enheter(t ex. pall) som ingår i samma sändning.

GSIN skiljer sig tydligt från SSCC. GSIN tillhandahåller identifiering av den logiska grupperingen av en eller flera logistiska enheter (t ex. pall), där var och en av dessa logistiska enheter kan identifieras med olika SSCC.

Skillnaden är att:

 • GSIN används för att spegla de kommersiella aspekterna mellan köpare och säljare och identifierar en sändning som måste flyttas från en plats till en annan, oavsett fysisk hantering.
 • GINC används för att återspegla den detaljerade logistikprocess som används av speditören eller logistiktjänsteleverantören för att identifiera grupper av logistikenheter som ingår i det valda transportsättet. Därför kan en sändning (märkt med ett GSIN) innefatta flera GINC och ett GINC kan innefatta varor från flera sändningar (märkt med olika GSIN).

Utrustningen du väljer bör ha programvara som är kompatibel med den typ av skanner du har valt och ska kunna läsa streckkodssymbolen GS1-128.

Nej. GSIN är ett unikt nummer för den tilldelade gruppen av logistiska enheterna som förblir densamma från start- till slutdestination. Vid tilldelning av ett GSIN är regeln att ett GSIN-nummer inte får omfördelas inom tio år från leveransdatumet från säljaren eller avsändaren av GSIN:et till en handelspartners köpare eller mottagare för att följa World Customs Organizations (WCO) bestämmelser. För varor som cirkulerar inom ett land (inrikes transporter) baseras återanvändningsperioden på antingen staten, branschen eller säljaren (avsändaren) av varorna. I Sverige är rekommendationen för återanvändning efter tio år.

Det beror på hur många siffror ditt GS1-företagsprefix har, se nedan:

Du kan kolla upp ditt GS1 Företagsprefix här.

 • GSIN består av 17 siffor, SIS fraktsedelsnummer består av 10 siffror.
 • GSIN kan användas både inrikes och utrikes. SIS fraktsedelsnummer används inrikes.
 • GSIN har återanvändningstid 10 år för utrikes transport. För inrikes rekommenderas samma. SIS har återanvändningstid på 2 år.
 • Behövs GS1-företagsprefix för att generera GSIN, rekommenderas att i första hand använda vaurmärkesägarens/transportköparens företagsprefix.
 • GSIN möter kraven för UCR (Unique Consignment Reference) enligt Världstullorganisationen (World Customs Organization, WCO)

Här ser du ett exempel på hur GSIN ser ut i en GS1- 128 streckkod.

Här ser du ett exempel på hur GSIN kan se ut på en transportetikett.

Tillbaka till toppen