Användargrupper

Utveckling och underhåll av GS1-standarder, lösningar och tjänster sker tillsammans med våra användare i arbetsgrupper.

Genom att delta i GS1:s användargrupper är du med och påverkar standarder och processer samtidigt som du får inspiration, ökad kunskap och en bredare förståelse för hur våra standarder fungerar.

“ För oss som företag känns det oerhört privilegierat att som deltagare i användargruppen få vara med i den här diskussionen.”

— Kristina Everbrink, Produktchef på OneMed

GS1 Swedens användargrupper är öppna för alla våra kunder. När vi startar nya användargrupper informerar vi om det på vår hemsida, genom våra nyhetsbrev och genom relevanta bransch- och medlemsorganisationer.

Användargruppernas uppgifter

 • Bevaka, följa och påverka GS1:s standardiseringsarbete.
 • Initiera förslag på förändringar av standarderna till GS1.
 • Fatta beslut om att rekommendera tillämpning av standarder i Sverige.
 • Underhålla och vidareutveckla svenska rekommendationer av GS1:s standarder.
 • Säkerställa att svenska rekommendationer följer svenska och internationella lagar och regleringar.

Generella principer för grupperna

 • Gruppernas sammansättning ska ha en bra balans mellan köpare och säljare.
 • Mötena leds av personal från GS1 Sweden.
 • Mötesnoteringar distribueras till de personer som anmält sig till användargruppen.

Förutsättningar för deltagande i användargrupp hos GS1 Sweden:

 • Deltagaren ska ha mandat från företaget den representerar att föra företagets talan i användargruppen.
 • Deltagare ska vara insatt i det egna företagets processer och affärssystem och ha kunskap om företagets flöden kring produkter och information. Deltagaren ska också ha en position i företaget som möjliggör implementation av framtagna rekommendationer.
 • Deltagaren ska ha möjlighet att lägga ner arbetstid på användargruppens arbete såsom närvaro på möten och tid att återkoppla internt. Aktivt deltagande på möten förutsätts liksom engagemang för de frågor som behandlas.