Användargrupper

Utveckling och underhåll av GS1-standarder, lösningar och tjänster sker tillsammans med våra användare i användargrupper, branschgrupper och referensgrupper.

Genom att delta i GS1:s användargrupper är du med och påverkar standarder och processer samtidigt som du får inspiration, ökad kunskap och en bredare förståelse för hur GS1-standarderna fungerar.

GS1 Swedens användargrupper är öppna för alla våra kunder. När vi startar nya användargrupper informerar vi om det på vår hemsida, genom våra nyhetsbrev och genom relevanta bransch- och medlemsorganisationer.

Syftet med GS1-användargrupper

Syftet med GS1-användargrupper är att underlätta implementering av GS1-standarder, lokalt och globalt. Tillsammans tolkar vi GS1-standarderna, föreslår globala förbättringar och där det är nödvändigt för att möta affärsbehov ger vi lokala rekommendationer avseende tillämpning.

För oss som företag känns det oerhört privilegierat att som deltagare i användargruppen få vara med i den här diskussionen.

— Kristina Everbrink, Produktchef på OneMed

Därför ska du delta

Som deltagare i en användargrupp hos GS1 Sweden, får du möjligheten att:

  • Bevaka och påverka: Du kommer att vara på första parkett för att bevaka, följa och påverka GS1 Swedens standardiseringsarbete. Din insats är avgörande för att säkerställa att våra standarder fortsätter att vara relevanta och effektiva.

  • Initiera förändringar: Din expertis och dina insikter är värdefulla när det gäller att initiera förslag till förändringar av GS1:s globala standarder. Du har möjlighet att forma framtiden för branschstandarder.

  • Fatta viktiga beslut: Som deltagare fattar du beslut om rekommenderad tillämpning av GS1-standarder i Sverige. Din röst är avgörande i hur dessa standarder implementeras och används.

  • Underhålla och utveckla: Du kommer att bidra till att underhålla och vidareutveckla svenska rekommendationer av GS1 Swedens standarder, säkerställande att de förblir aktuella och relevanta.

  • Utbilda och vägleda: Utarbeta guider som underlättar implementering av GS1-standarder är en viktig del av ditt arbete, vilket gör att du hjälper andra att smidigt anpassa sig till nya system och processer.

  • Upprätthålla standarder: Ditt arbete bidrar till att svenska rekommendationer följer både svenska och internationella lagar och regler.

Vem kan anmäla sig som deltagare i användargrupp

För att delta i en användargrupp bör du ha mandat från ditt företag, vara insatt i företagets processer och affärssystem, ha position att implementera rekommendationer, och ha möjlighet att engagera dig i användargruppens arbete.

Läs mer om förutsättningar för deltagande i arbetsordning.

Fördelar med att gå med i en användargrupp

Din medverkan ger inte bara värde till ditt eget företag genom direkt tillgång till den senaste informationen och inflytande över standarder, utan också till hela branschen genom att främja effektiva och enhetliga affärsprocesser.

Är du redo att göra en skillnad? Anslut dig till en av våra användargrupper idag och var med och forma framtidens affärsstandarder hos GS1 Sweden!

Tillbaka till toppen