GS1 EDI

GS1 EDI (Electronic Data Interchange) är samlingsnamnet för GS1-standarder för elektronisk handel. GS1 EDI gör att affärspartners kan utbyta elektronisk affärsinformation, som till exempel order och faktura, på ett strukturerat, säkert och korrekt sätt. 

Det finns tre olika GS1-standarder för elektronisk handel:

  • GS1 EANCOM
  • GS1 XML
  • GS1 UN/CEFACT XML

UN/CEFACT är ett internationellt organ inom FN som arbetar för att förenkla internationell handel med fokus på just elektronisk handel. GS1 EANCOM och GS1 UN/CEFACT XML är tillämpningar av UN/CEFACTs EDIFACT- och XML-standarder.

Dokumentation

Vem använder GS1 EDI?

En mängd företag, stora som små, inom olika branscher använder GS1 EDI för elektronisk handel. De verkar inom till exempel dagligvarubranschen, foodservice, detaljhandel, eller hälso- & sjukvård. GS1 EDI används även inom transport och logistik där speditörer vill hålla reda på sina leveranser och bokningar.

GS1 EDI är både snabbt, säkert och miljövänligt, viktiga framgångsfaktorer inom hållbar elektronisk handel. Både dina kunder och leverantörer kan ha önskemål eller till och med krav på att ditt företag ska handla elektroniskt med dem, via ”system-till-system-lösningar.

Nyttan med EDI

Elektronisk handel är mycket effektivt vilket leder till stora besparingar vad gäller både tid och pengar. Med GS1-EDI säkerställer du att din affärsinformation överförs på ett strukturerat och kontrollerat sätt till dina mottagare. Det är tryggt för både dig, dina kunder och affärspartners.

Tillbaka till toppen