ESAP 20.1 – Leveransflödet (Dokumentation)

Här finns processbeskrivningen och de tekniska specifikationerna för ESAP 20.1 – Leveransflödet. Version 1.7 är den senaste versionen.

  • Processbeskrivningen beskriver hur affärsdokumenten ska användas i affärsprocessen.
  • Affärsdokumentspecifikationen (ADS) visar vilken information som ska ingå i de elektroniska affärsdokument som skickas mellan affärssystemen. Översikten beskriver strukturen i affärsdokumentet på ett överskådligt sätt.
  • Mappningsspecifikationen (MS) anger hur affärstermerna i affärsdokumentspecifikationen placeras i ett EDIFACT-meddelande.
  • Ändringshistoriken beskriver de ändringar som har införts i specifikationerna jämfört med den förra versionen.
  • Rättelserna beskriver rättelser av specifikationerna.
  • Specifikationerna är skrivskyddade, men de icke-skrivskyddade kopiorna kan användas för egna anteckningar.

Dokument Senast ändrad
Processbeskrivning för ESAP 20.1 2018-06-11

20.1.2 Order Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 20.1.2 2018-02-19
Översikt ADS 20.1.2 2018-02-19
Mappningsspecifikation MS 30 2018-02-19
Ändringshistorik 20.1.2 2018-02-19
20.1.3 Ordererkännande Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 20.1.3 2018-02-19
Översikt ADS 20.1.3 2018-02-19
Mappningsspecifikation MS 16 2018-10-30
Ändringshistorik 20.1.3 2018-02-19
20.1.4 Orderbekräftelse Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 20.1.4 2018-02-19
Översikt ADS 20.1.4 2018-02-19
Mappningsspecifikation MS 32 2018-02-19
Ändringshistorik 20.1.4 2018-02-19
20.1.5 Leveransavisering Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 20.1.5 2018-02-19
Översikt ADS 20.1.5 2018-02-19
Mappningsspecifikation MS 34 2018-02-19
Ändringshistorik 20.1.5 2018-02-19
20.1.6 Faktura Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 20.1.6 2018-02-19
Översikt ADS 20.1.6 2018-02-19
Mappningsspecifikation MS 35 2018-02-19
Ändringshistorik 20.1.6 2018-02-19

20.1.1 Prislista Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 20.1.1 2011-02-01
Översikt ADS 20.1.1 2011-02-01
Meddelandespecifikation MS 59 2011-02-01
Ändringshistorik 20.1.1 2011-02-01
Rättelser ESAP 20.1.1 och MS 59 2014-02-27
20.1.2 Order Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 20.1.2 2011-02-01
Översikt ADS 20.1.2 2011-02-01
Meddelandespecifikation MS 30 2011-02-01
Ändringshistorik 20.1.2 2011-02-01
20.1.3 Ordererkännande Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 20.1.3 2011-02-01
Översikt ADS 20.1.3 2011-02-01
Meddelandespecifikation MS 16 2011-02-01
Ändringshistorik 20.1.3 2011-02-01
20.1.4 Orderbekräftelse Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 20.1.4 2011-02-01
Översikt ADS 20.1.4 2011-02-01
Meddelandespecifikation MS 32 2011-02-01
Ändringshistorik 20.1.4 2011-02-01
Rättelser 20.1.4 2012-01-12
20.1.5 Leveransavisering Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 20.1.5 2011-02-01
Översikt ADS 20.1.5 2011-02-01
Meddelandespecifikation MS 34 2011-02-01
Ändringshistorik 20.1.5 2011-02-01
Rättelser 20.1.5 och MS 34 2015-03-11
20.1.6 Faktura Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 20.1.6 2011-03-01
Översikt ADS 20.1.6 2011-03-01
Meddelandespecifikation MS 35 2011-03-01
Ändringshistorik 20.1.6 2011-03-01
Beslutade ändringar för nästa version 2012-06-11
Ändringar föranledda av ändringar i momslag 2013-06-27
20.1.6 Faktura, version 1.7.0 Beta Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 20.1.6, version 1.7.0 Beta 2013-06-27
Översikt ADS 20.1.6, version 1.7.0 Beta 2013-06-27
Meddelandespecifikation MS 35, version 1.7.0 Beta 2013-06-27
Bakgrund till publicering av betaversion 2013-06-27
Icke-skrivskyddade kopior Senast ändrad
Kopior (zip) 2013-05-06

20.1.2 Order Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 20.1.2 2019-01-17
Mappningsspecifikation MS 30 2019-01-17
20.1.4 Orderbekräftelse Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 20.1.4 2019-01-17
Mappningsspecifikation MS 32 2019-01-17

Dokument Senast ändrad
Fakturakalkylator 2013-08-07

Dokumentation Senast ändrad
Kodlistor


Hittade du inte dokumentet du sökte?

På webben publicerar vi de senaste versionerna av ESAP-dokumentationen. Kontakta oss för få tillgång till tidigare dokumentation.

    Jag godkänner villkoren för hantering av personuppgifter*