olika verktyg som används inom bygg

Bygg

GS1-standarder hjälper dig att unikt identifiera dina byggprodukter och sälja artiklarna på en global marknad.

Byggbranschen och GS1

Du som producerar och säljer varor i byggbranschen har behov av att identifieramärkadela och spåra information längs hela värdekedjan. GS1 möter affärsbehoven i din bransch med globala standarder och tjänster. När en byggnad ska uppföras underlättar det med en tydlig ordning på vart produkter ska levereras. Och vid förvaltning behöver du veta var i en byggnad en viss produkt finns. GS1-standarder möjliggör säker och strukturerad dokumentation som underlättar framtida förvaltning och materialinventeringar i samband med ändring, sanering eller rivning.

Varför GS1?

Inom bygghandeln och för grossister innebär det en utmaning att hålla reda på alla artiklar som hanteras dagligen. Du behöver dels kunna identifiera artiklarna, och dels kunna läsa av artikelnummer snabbt och smidigt. Du behöver dessutom säkerställa att dina kunder kan hämta information från olika källor. Och fortsatt vara säkra på att det rör sig om en och samma produkt.

EU-förordning (EU) nr 305/2011 den 9 mars 2011 ställer krav på hållbarhet och spårbarhet i hela byggprocessen. EU-förordningen tillsammans med byggbranschens krav på ökad digitalisering, ledde till att det 12 april 2018 togs ett branschgemensamt beslut. Det bestämdes då att alla producenter och leverantörer ska använda GTIN som gemensam identifierare för samtliga byggprodukter. Under november 2021 upprepade byggbranschen kravet på GTIN för alla byggprodukter och satte måldatum till den 1 juli 2022.

Den 1 januari 2022 infördes krav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader. Det innebär att byggherrar ska redovisa vilken påverkan på klimatet en ny byggnad har. Branschen ser GTIN (Global Trade Item Number) som en möjliggörare för att uppnå detta krav.

Fördelar för din verksamhet

Hållbarhet och spårbarhet
Skapa effektivare varuflöden med större transparens genom värdekedjan. GS1-standarder bidrar till bättre säkerhet, hållbarhet och spårbarhet.
Digitalisering och automatisering
Möjliggör digitala och automatiserade informationsflöden. När du har full kontroll på leverans och distribution, kommer du spara tid och kostnader.
Följa lag- och branschkrav
Få hjälp att följa branschens och lagstiftarnas senaste krav. Det ger dig som varumärkesägare större trygghet och högre kundförtroende.

Vanliga standarder och tjänster i byggbranschen

I din bransch är det vanligt att använda GS1-standarder för identifiering och märkning.

 • GTIN (GS1-artikelnummer) för unik global identifiering av byggprodukter.

 • SSCC (GS1-kollinummer) för pallar.

 • EAN-13, EAN-8ITF-14 och GS1-128 som är standarder för streckkoder.

 • GLN (GS1-lokaliseringsnummer) för identifiering av platser och parter.

 • GIAI (GS1-individnummer) ger enskilda tillgångar eller inventarier unika nummer.

 • GMN (GS1-modellnummer) för att identifiera en produktmodell.

 • QR-kod, GS1 DataMatrix och Data Matrix är standarder för 2D-koder.

 • GS1 Digital Link hjälper dig koppla din produktinformation till webben genom en streckkod som kan skannas med en mobiltelefon.

 • GS1 Artikelinformation för att utbyta information om produkterna.

Vad är ett GS1-lokaliseringsnummer (GLN)?
Vad tänker du på när du ser en streckkod?
Byggbranschen digitaliseras med GS1-standarder (GS1 Global).

Se alla filmer här

GS1-identifierares betydelse för byggnadens livscykel (GS1 Ireland).
Digital Plant Room Asset Management (GS1 Ireland)

Användargrupp inom bygg

Byggbranschen i Sverige är aktivt med och påverkar utvecklingen av GS1-standarder. Arbetet sker i grupperingar som koordineras från GS1 Sweden användargrupp för bygg. Är du verksam inom byggbranschen och vill påverka utvecklingen? Då är du välkommen att anmäla ditt intresse via knappen nedan.

Ny branschrekommendation 2022

GTIN för byggprodukter

GTIN (Global Trade Item Number) som gemensam identifierare av byggprodukter, ska vara infört den första juli 2022.
Läs mer

Kontakta oss

Har du frågor kring GS1-standarder inom bygg? Genom att fylla i formuläret får du direkt kontakt med ansvarig för bygg på GS1 Sweden.
  David Almroth, Head of Expansion, GS1 Sweden

   Prenumerera på vårt nyhetsbrev

   Då och då postar vi nyheter, inspiration och tips som kan vara till nytta för dig i arbetet. Du kan närsomhelst avsluta din prenumeration.

   Vilket nyhetsbrev är du intresserad av?


   Tillbaka till toppen