Bygg

Med hjälp av GS1-standarder kan du som är verksam inom byggbranschen bland annat skapa ordning i lager och butik, eller hitta information om en och samma produkt i flera olika databaser.
bygg

GS1-standarder i byggbranschen

Byggbranschen digitaliseras med hjälp av GS1-standarder.

När en byggnad ska uppföras, eller i ett senare skede förvaltas, underlättar det med en tydlig ordning på vart produkter ska levereras – eller var i en byggnad en viss produkt finns. GS1-standarder möjliggör säker och strukturerad dokumentation som underlättar framtida förvaltning och materialinventeringar i samband med ändring, sanering eller rivning.

Byggmaterial, VVS & el

Det är en utmaning för bygghandel och grossister att hålla reda på alla artiklar som hanteras dagligen. Du behöver dels kunna identifiera artiklarna, och dels kunna läsa av artikelnumren snabbt och smidigt. Dessutom behöver du kunna säkerställa att dina kunder kan hämta information från olika källor, och ändå vara säkra på att det rör sig om en och samma produkt.

Genom att använda GS1-standarder kan du som är verksam i branschen skapa ordning i lager och butik – samtidigt som du säkerställer att all uppdaterad produktinformation finns i samtliga databaser, och alltid är spårbar.

GS1 Sweden har en nära samverkan med Byggmaterialhandlarna, Branschrådet Vilma, Installatörsföretagen, RSK och Sveriges Elgrossister. Tillsammans med branscherna drivs frågor som rör identifiering, märkning och utbyte av affärsinformation. Vi arbetar även med aktörer som driver branschrelaterade databaser, som Logiq, VVS-information, E-nummerbanken och BASTA.

Bygga & förvalta

GS1 Sweden samarbetar med BIM Alliance, en sektorsdriven ideell förening som arbetar för bättre samhällsbyggande med hjälp av digital strukturerad informationshantering. Målet är en gemensam standard för digitala varuförsörjningskedjor. GS1 Sweden har även sedan länge ett samarbete med BEAst där vi har medverkat vid framtagandet av kollietikett för byggleveranser, BEAst Label. Etiketten har som syfte att effektivisera den interna logistiken på byggarbetsplatser.

GS1 Standards in Construction and Facilities Management

Vanligaste standarderna

Standarder som används i byggbranschen är GTIN för att märka produkter med, GLN för att identifiera fysiska platser som leveransplatser, byggnader eller enskilda rum. GLN används även vid elektroniska beställningar och fakturor för att identifiera affärsparter och leveransplatser, och styra fakturan till rätt it-system. Artikelinformation används för att utbyta mer information om produkterna och streckkoderna SSCC, GS1-128 och GS1 DataMatrix för att kunna spåra leveranser.

Regler och riktlinjer

EU-förordning (EU) nr 305/2011 den 9 mars 2011 ställer krav på hållbarhet och spårbarhet i hela byggprocessen. Förordningen tillsammans med byggbranschens krav på ökad digitalisering, ledde till att det 12 april 2018 togs ett branschgemensamt beslut om att GTIN ska vara den gemensamma identifikationen för alla producenter och leverantörer, på samtliga byggprodukter.

Var med och påverka utvecklingen av GS1-standarder

På GS1 utvecklas och underhålls våra standarder tillsammans med våra kunder. I våra användargrupper kan du vara med och påverka våra standarder och processer. Grupperna finns på både nationell och internationell nivå och ger oss insikt i hur vi kan förbättra oss, på samma gång som våra deltagare får inspiration, ökad kunskap och en bredare förståelse för hur våra standarder fungerar.

Är du verksam inom Bygg eller DIY och vill vara med och ta GS1-standarder, lösningar och tjänster in i framtiden? Då är du varmt välkommen att delta i våra användargrupper!