Bygg

GS1-standarder hjälper dig att unikt identifiera dina byggprodukter och sälja artiklarna på en global marknad.

Byggbranschen och GS1

Du som producerar och säljer varor i byggbranschen har behov av att identifieramärkadela och spåra information längs hela värdekedjan. GS1 möter affärsbehoven i din bransch med globala standarder och tjänster. När en byggnad ska uppföras underlättar det med en tydlig ordning på vart produkter ska levereras. Och vid förvaltning behöver du veta var i en byggnad en viss produkt finns. GS1-standarder möjliggör säker och strukturerad dokumentation som underlättar framtida förvaltning och materialinventeringar i samband med ändring, sanering eller rivning.

Varför GS1?

Inom bygghandeln och för grossister innebär det en utmaning att hålla reda på alla artiklar som hanteras dagligen. Du behöver dels kunna identifiera artiklarna, och dels kunna läsa av artikelnummer snabbt och smidigt. Du behöver dessutom säkerställa att dina kunder kan hämta information från olika källor. Och fortsatt vara säkra på att det rör sig om en och samma produkt.

EU-förordning (EU) nr 305/2011 den 9 mars 2011 ställer krav på hållbarhet och spårbarhet i hela byggprocessen. EU-förordningen tillsammans med byggbranschens krav på ökad digitalisering, ledde till att det 12 april 2018 togs ett branschgemensamt beslut. Det bestämdes då att alla producenter och leverantörer ska använda GTIN som gemensam identifierare för samtliga byggprodukter. Under november 2021 upprepade byggbranschen kravet på GTIN för alla byggprodukter och satte måldatum till den 1 juli 2022.

Fördelar för din verksamhet

Hållbarhet och spårbarhet
Skapa effektivare varuflöden med större transparens genom värdekedjan. GS1-standarder bidrar till bättre säkerhet, hållbarhet och spårbarhet.
Digitalisering och automatisering
Möjliggör digitala och automatiserade informationsflöden. När du har full kontroll på leverans och distribution, kommer du spara tid och kostnader.
Följa lag- och branschkrav
Få hjälp att följa branschens och lagstiftarnas senaste krav. Det ger dig som varumärkesägare större trygghet och högre kundförtroende.

Vanliga standarder och tjänster i byggbranschen

I din bransch är det vanligt att använda GS1-standarder för identifiering och märkning.

  • GTIN (GS1-artikelnummer) för unik global identifiering av byggprodukter.

  • SSCC (GS1-kollinummer) för pallar.

  • EAN-13, EAN-8ITF-14 och GS1-128 som är standarder för streckkoder.

  • GS1 QR och GS1 DataMatrix är standarder för 2D-koder.

  • GLN (GS1-lokaliseringsnummer) för identifiering av platser och parter.

  • GMN (GS1-modellnummer) för att identifiera en produktmodell.

  • GS1 Artikelinformation för att utbyta information om produkterna.

Ny branschrekommendation 2022

GTIN för byggprodukter

GTIN (Global Trade Item Number) som gemensam identifierare av byggprodukter, ska vara infört den första juli 2022.
Läs mer

Verktygslåda för varumärkesägare

Steg-för-steg-guider med filmer, checklistor och andra resurser för att få grepp om GS1-standarder och tjänster för byggbranschen.

Kurs – kom igång och märk dina byggartiklar.
Byggbranschen digitaliseras med GS1-standarder (GS1 Global).
GS1-identifierares betydelse för byggnadens livscykel (GS1 Ireland).
Webinar: Digitalisering inom bygg.
Vad är ett GS1-lokaliseringsnummer (GLN)?
Digital Plant Room Asset Management (GS1 Ireland)
GS1 och byggbranschen

Frågor och svar

Här finns svar på skruv- och mutternivå kring GTIN, märkning med streckkod eller 2D-kod. Och allt annat du vill veta om GS1 i din bransch.
FAQ för Bygg

Så utvecklas branschens GS1-standarder

Byggbranschen i Sverige är aktivt med och påverkar utvecklingen av GS1-standarder. Arbetet sker i grupperingar som koordineras från GS1 Sweden användargrupp för bygg. Är du verksam inom byggbranschen och vill påverka utvecklingen? Då är du välkommen att anmäla ditt intresse.

I samverkan med byggbranschen

GS1 Sweden har en nära samverkan med Byggmaterialhandlarna, Branschrådet Vilma, Installatörsföretagen, RSK och Sveriges Elgrossister. Tillsammans med branscherna drivs frågor som rör identifiering, märkning och utbyte av affärsinformation. Vi arbetar även med aktörer som driver branschrelaterade databaser, som Logiq, VVS-information, E-nummerbanken och BASTA.

BIM Alliance arbetar för bättre samhällsbyggande med hjälp av digital strukturerad informationshantering. Målet med samarbetet är en gemensam standard för digitala varuförsörjningskedjor. GS1 Sweden har även ett samarbete med BEAst kring framtagandet av BEAst Label kollietikett. Det syftar till att effektivisera den interna logistiken på byggarbetsplatser.

På gång i din bransch just nu

Läs om branschinitiativ och samarbeten, kundcase och whitepapers som är aktuella i byggbranschen just nu.