Bli verifierad systemleverantör

Utveckla ditt system så att dina kunder kan skicka, dela och ta emot data via Validoo

Är du systemutvecklare som erbjuder systemlösningar till andra företag, kan du integrera ditt system med Validoo. Först behöver du anpassa systemet till GS1-standard och sedan få det verifierat av GS1 Sweden. Verifieringsprocessen skiljer sig åt beroende på hur dina slutkunder avser att använda systemet, för mottagare gäller anslutningsguiden och för leverantörer verifieringsstegen nedan.

För att systemet skall bli verifierat, behöver det utvecklas enligt GS1:s specifikationer och standarder. Alla specifikationer finns på gs1.se under dokumentation. Du behöver även följa Validoo Operations Manual  som beskriver hur du ska interagera med Validoo när du sätter upp system-till-system-kommunikationen.

Teknisk dokumentation

Följ handledningen och de tekniska specifikationerna för Artikelinformation.

Löpande anpassningar

Verksamhetskrav adderas till GS1:s globala standard och förvaltningsreleaser sker oftast årligen. Vid varje förvaltningsrelease förväntas du anpassa ditt system för att kunna skicka produktinformation på ett korrekt sätt. Här beskriver vi hur du går tillväga med att integrera ditt system i fyra steg.

1. Kom igång

För att kunna koppla ditt system till Validoo behöver du teckna ett avtal för verifiering av system  samt GLN (Global Location Number).

För att din kund ska kunna skicka, dela och ta emot produktinformation via ditt system behöver de teckna ett tillämpligt avtal med GS1 Sweden till exempel Validoo Supplier, Validoo Receiver eller Validoo Buyer samt ett GLN.

Kontakta kundservice så hjälper vi dig komma igång.

Support
08-50 10 10 10
kundservice@gs1.se

Pris

Kostnader för sändande systemPrisEnhet
Verifiering av system3 000SEK
Årlig serviceavgift1 000SEK

I den årliga serviceavgiften ingår:

 • Testmiljö
 • Listning på leverantörsförteckningen över verifierade system för systemleverantörer. Marknadsföringstext om ditt system (450 tecken) och kontaktuppgifter (gäller sändande system).
 • Inbjudan till informationsmöten och annan riktad information till systemutvecklare.

Rörliga kostnader

Timarvode för teknisk supportPrisEnhetPer
Teknisk support1 700SEKtimme

2. Sätt upp en kommunikation

För att ett system ska kunna skicka digital information måste det identifieras med ett GLN. Ett GLN-nummer är ditt företags elektroniska identitet. Du ska ange olika GLN i test- och produktionsmiljön.

Har du inget GLN?

GLN skapas med hjälp av ett GS1 Företagsprefix, ett löpnummer och en kontrollsiffra. Ett företagsprefix beställer du här:

Beställ GS1 Företagsprefix

Vi har valt kommunikationsprotokollen AS2 som godkänt protokoll. AS2 är ett http-baserat protokoll. Det har stöd för kryptering och signering för att säkerställa att ingen information går förlorad och att det i alla transaktioner finns en tydlig spårbarhet.

Här kan du läsa mer om kommunikationsprotokollet AS2.

3. Anmäl, anpassa, testa och verifiera

Anmäl och anpassa ditt system

En förutsättning för att du ska kunna skicka in filer till testmiljön är att du anmäler ditt system till GS1 Sweden så att det kan läggas upp som ett sändande system i Validoo. Detta får du hjälp med i samband med att du anmäler att du vill utveckla ditt eget system.

3.1 Testa ditt system – ta emot data

Läs om hur du testar ditt system för att ta emot data i anslutningsguiden.

3.2 Testa ditt system – skicka data

När systemet är utvecklat och säker kommunikation är uppsatt så kan du testa att skicka in produktinformation till vår testmottagare Validoo PreProd Test Recipient med GLN 7300027777774. Du får automatiskt tillbaka en valideringsrapport om huruvida produktinformationen var korrekt eller vilka felaktigheterna är. För att uppnå en hög användbarhet rekommenderar vi att du bygger bort möjligheten för användarna att göra dessa felaktigheter. Följ handledningen och de tekniska specifikationerna för Artikelinformation.

3.3 Verifiera ditt system

När du anser att systemet är färdigutvecklat och ni har testat internt samt rättat eventuella fel är det dags att verifiera systemet i vår externa testmiljö så att det kan bli godkänt som sändande system.

Skicka in filer för verifiering (se verifieringsfallen nedan) till mottagaren Validoo PreProd Verification Recipient med GLN 7300027777781. Validoo beslutar vilka verifieringsfall som ska genomföras, i dialog med dig. När verifieringsfallet för ditt system är klara, och du har fått OK på valideringsrapporterna, ska du meddela din kontaktperson som då granskar filerna.

Verifieringsfall

1. Kolonial – förslagsvis ett paket flingor

 • 3-nivåers produkt
 • Ingredienser
 • Allergener
 • Näringsinnehåll

2. 6-pack där två är konsumentartiklar – förslagsvis burkläsk

 • Ingredienser
 • Allergener
 • Näringsinnehåll
 • Panter
 • 4 nivåer

3. Fryst – (exempelvis frysta ärtor)

 • Ingredienser
 • Allergener
 • Näringsinnehåll
 • Temperaturer
 • Återvinningsavgift ej betald (se handledningen)
 • Hantering vid livscykelslut (se handledningen)
 • Varumärkesägare
 • Tillverkare

4. ”Farliga” produkter – förslagsvis tändvätska (se handledningen)

 • Farligt gods (ADR)
 • Kemtekniskt – säkerhetsföreskrifter
 • CLP

5. Färskvara – förslagsvis köttfärs

 • Viktvarukod
 • SRSback (pant)
 • Ingredienser
 • Allergener
 • Näringsinnehåll

6. Displayenhet – förslagsvis chips, olika sorter (se handledningen)

 • Hantera mix /display
 • Verifiering av att förstått helheten
 • Hantering av pallinformation

7. Återkallande av artikelhierarki (Withdrawal)

 • Skicka in meddelande för att dra tillbaka en tidigare inskickad artikelhierarki permanent
 • Skicka in meddelande för att dra tillbaka en inskickad artikelhierarki med syfte att uppdatera artikelhierarkin därefter

8. Ytterligare attribut

 • På begäran av GS1 Sweden, lägg till ytterligare och ej fördefinierat fält från svenskt subset i användargränssnittet och skicka in till datapoolen utan felmeddelande i schema. Prata med din kontaktperson.

9. Valideringsfel

 • Ta emot, hantera och visa upp fördefinierade felmeddelanden kopplat till valideringsregel. Dessa skickas från datapoolen (GS1 Sweden) till användaren (systemägare). Prata med din kontaktperson.

4. Börja skicka data

När ditt system blivit verifierat är det redo för att börja sända artikelinformation via Validoo.

GS1 Sweden lägger ut uppgifter samt en marknadsföringstext (valfritt) om alla godkända kommersiella system på validoo.se, inklusive kontaktuppgifter, för att uppmärksamma leverantörer vilka system de kan välja mellan.

Marknadsföringstext om ditt system

Skriv en text på maximalt 450 tecken om systemets funktioner och eventuella begränsningar, kanske har ditt system anpassningar för ett visst produktsegment. I samband med att ditt system blir verifierat publiceras det i listan med verifierade system på validoo.se.

5. Så funkar det

CIC

Nedan ser du en beskrivning av processen och flödet för CIC (catalogue item confirmation).

Validering scenario ”OK”

1. CIN (CatalogueItemNotification = ”artikelinformation”) skickas från systemleverantör till Validoo databas, som returnerar med ett ”ACK OK”.
2. Validoo databas skickar ett ”GS1 Response OK” till systemleverantören att CIN är validerad baserat på globala regler. (GS1 Response : Svarsmeddelande, motsvarar vanligtvis GDSN regelverk)
3. ”RCI” (RegisterCatalogueItem) som innehåller GTIN/GPC/GLN skickas till GS1 Global Registry®
4. Ett ” response ” (svarsmeddelande) skickas från GS1 Global Registry ® till Validoo databas.
5. Innan Validoo databas kan skicka ett CIN till mottagaren måste steg fyra vara avklarat.
6. CIC (Recieved )” skickas till systemleverantören ”on behalf of” mottagargrupp 1, efter att ett ”ACK OK” skickats från mottagare. (CIC = CatalogueItemConfirmation)
7. CIC (Received )” skickas från mottagargrupp.
8. CIC är vidarebefordrat av Validoo databas till systemleverantör.

Validering scenario ”NOK”

1. Ett CIN skickas från systemleverantören till Validoo databas, som returnerar med ett ”ACK OK”
2. Validoo databas skickar ett ”GS1 Response ” till systemleverantören att ”CIN” är validerad baserat på globala
3. Systemleverantören får aldrig ett CIC tillbaka eftersom CIN inte valideras mot svenska regler någon gång i processe n
GDSN reglerLokala reglerSvarsmeddelanden
OKOKGS1 Response OK, CIC Received (with delay)*
NOKOKGS1 Response NOK
OKNOKGS1 Response OK, CIC Reviewed
NOKNOKGS1 Response NOK, CIC Reviewed

*A delayed CIC can be sent from the data recipient. Can be Received, Reviewed or Synchronized.

Mottagarspecifika regler

Vissa mottagare har specifika gränsvärden för vikt och höjd. Se gränsvärdena som gäller i tabellen nedan.

MottagarePallhöjd (millimeter)Halvpallvikt (gram)Kvartspallvikt (gram)Konsumentförpackningens vikt (gram)Pallvikt (gram)Tredjedelspallvikt (gram)Förpackningsvikt (gram)
Dagab125050000025000015000100000033400015000
Coop125050000025000015000100000033400015000
ICA125050000025000015000100000033400015000
Menigo200050000025000040000100000033400040000

Hantering av en artikels avslut

Det finns olika sätt att indikera till dina mottagare att en artikel ska eller har utgått. 

T4015 Sluttidpunkt för utgående artikel ska användas för att i förväg meddela ett datum när en artikel inte längre kan beställas från leverantör. Detta gäller för samtliga mottagare som har access till artikelinformation i Validoo. När datumet inträffar ändras status på artikeln till Utgått i Validoo. Vill du meddela enstaka mottagare att en artikel kommer att utgå ska du istället använda T4726 Sista  tillgänglighetstidpunkt och välja de mottagare som ska ta del av datumet.

Behöver du ta bort access till en artikel använder du meddelandetypen CIHW (Catalouge Item Hierarchal Withdrawal) och meddelandetypen PUBLICATION_ WITHDRAWAL. Detta meddelande skickas när en artikel redan har utgått och mottagaren inte längre bör ha åtkomst till artikelinformationen i Validoo. När meddelandet skickats till alla mottagare som har access till informationen ändras statusen på artikeln i Validoo till Avpublicerad

Som systemleverantör ska du under inga omständigheter erbjuda att RADERA information i ditt eget system och gränssnitt utan att i sådana fall först säkerställa att även ett PUBLICATION_ WITHDRAWAL-meddelande skickas till alla mottagare så att status i Validoo ändras till Utgått.  

Tillbaka till toppen