GS1 Artikelinformation

GS1 Artikelinformation ger dina produkter ett gemensamt digitalt språk och är ett komplement till standarden Global Data Synchronisation Network (GDSN).

Säljare och köpare får ett standardiserat sätt för att utbyta digital produktinformation – både på den lokala och globala marknaden. Effekten av att alla följer samma spelregler blir ett korrekt, konsekvent och effektivt informationsflöde.


Vem använder GS1 Artikelinformation?

De branscher som delar produktdata via GDSN använder GS1 Artikelinformation. I Sverige är användningen hög inom dagligvarubranschen, foodservice, apotek och dryckesbranschen. Både små som stora företag kan ansluta sig till ett branschgemensamt sätt för hantering och delning av korrekt information.

Varje användare vill lyckas med just sin del i informationshanteringen och som hjälp på vägen finns handledningar och specifikationer.

Leverantör

Leverantörer får tydliga rekommendationer om hur de ska administrera sin information i Handledning GS1 Artikelinformation.​

Återförsäljare

Återförsäljare använder handledningen och all nödvändig dokumentation som hör till GDSN för att i förväg anpassa sina system.

Systemleverantör

Systemutvecklare och systembyggare får tillgång till nödvändig dokumentation för att anpassa sina system till GDSN .


Nyttan med GS1 Artikelinformation

Produkter som pratar samma språk, är till nytta för alla i varuflödeskedjan. Varumärkesägare, återförsäljare och konsumenter kan lita på att det är samma korrekta information online, i butik eller marknadsplats.

GS1 Artikelinformation

Bättre datakvalitet

Du får bättre datakvalitet med ett standardiserat språk om produkter. Information i systemen blir en så kallad digital tvilling som stämmer exakt med den fysiska produkten. Leverantörer och återförsäljare får ett korrekt budskap i alla säljkanaler och det hjälper konsumenter att ta köpbeslut.

Bättre affärer

Företag i hela världen använder GS1 Artikelinformation. Det betyder att du kan dela eller ta emot produktinformation med dina svenska och internationella affärspartners. I Sverige har vi en tillämpning av GS1 Artikelinformation som är anpassad efter den svenska marknadens krav och behov.

Effektiv hantering

Du och dina affärsparter blir mer effektiva och sparar tid när ni följer en och samma standard för att utbyta information. Du kan minska manuell hantering och får kontroll över viktiga saker som: beställningar, leveranser, lager och exponering i olika säljkanaler.

GS1 Artikelinformation hjälper dig följa lagar och regler

Trygghet och säkerhet

GDSN uppdateras flera gånger per år. Det innebär att du kan lita på att din bransch kan möta aktuella marknads- och lagkrav (till exempel nya lagstiftningar och EU-förordningar) för vad som ska anges i din information. För dig och dina konsumenter betyder det större trygghet och säkerhet.


Använd GS1 Artikelinformation

Leverantörer och återförsäljare använder GS1 Artikelinformation i flera faser av produktens livscykel;

För information mellan affärssystem

Leverantörer fyller i artikelinformation i ett affärssystem med stöd av handledning för GS1 Artikelinformation. Där får de reda på hur de ska mata in data som; ingrediensförteckning, mått, vikt, hållbarhet, produktnamn … och hundratals andra termer. Återförsäljare, transportörer och konsumenter tar emot informationen i realtid.

Exempel på termer i GS1 Artikelinformation

Leverantörer som följer ECR Tidsfönster behöver förhandsavisera artikelinformation till sin köpare. Leverantörer använder sina affärssystem för att informera om nya produkter i god tid före lansering. I takt med att det närmar sig lansering kompletterar leverantören informationen.

Återförsäljare tar emot produktinformation i sitt affärssystem som är anpassat till GDSN. Här får de viktig information som hjälper till att planera butikshyllor, lager, logistik, beställningar, skyltning, e-handel och mycket mer.

För delning och validering i Validoo

Leverantörer validerar, lagrar, kvalitetssäkrar och delar sin information via tjänsten Validoo. Delning sker via en så kallad datapool som är anpassad efter senaste versionen av GDSN.

Återförsäljare tar emot korrekt och uppdaterad produktinformation via Validoo och ut till sina säljkanaler.

GS1 Artikelinformation följer uppdateringarna för GDSN som sker fyra gånger per år. I dokumentationen tillkommer ofta nya termer, koder och regler som är till nytta för den lokala och globala marknaden. De som driver utvecklingen av standarden är användarna själva i GS1 användargrupp för artikelinformation.

Relevanta tjänster inom GS1 artikelinformation

Utbyt digital artikelinformation – både lokalt och globalt – även när det kommer till produktbilder. Vi erbjuder bildtjänster som klär artikelinformationen med det visuella intrycket och kan vara behjälplig med allt från produktfotografering i vår fotostudio eller ta fram en helt datorgenererad bild av ett tryckoriginal.

Tillbaka till toppen