Prislistor

Din produkts digitala story börjar med ett abonnemang hos GS1 Sweden. Välj det abonnemang eller den tjänst som bäst passar dina behov.

Våra produkter och tjänster:

GS1 Företagsprefix
Enstaka nummer
One-off GLN
Validoo
Kvalitetssäkring artikelinformation
Kvalitetssäkring produktbild
Bildproduktion
BarcodeCheck
Directory

Beräkna pris

För att få en bild av vad det kommer kosta kan du beräkna priset i kalkylatorn nedan. Observera att det beräknade priset endast är en uppskattning.

Organisation

Välj detta fält

GS1 Företagsprefix

För att kunna beställa tjänster från GS1 Sweden behöver din organisation ett GS1 Företagsprefix.

Beställning

Beställning

Omsättning

Antal anställda

Validoo DataEntry

Validoo DataEntry är GS1 Swedens inmatningssystem där du kan fylla i och skicka artikelinformation till dina mottagare via Validoo.

Obligatoriskt fält

Kvalitetssäkring artikelinformation

Kvalitetssäkring artikelinformation är vår tjänst för att verifiera för mottagare att din artikelinformation stämmer överens med informationen på produkten.

Obligatoriskt fält
Artikelinformation och mått debiteras en gång per GTIN. Vid uppdateringar tillkommer ingen ny avgift.
Streckkoder debiteras för varje utförd kontroll.

Kvalitetssäkring och mediabank produktbild

Kvalitetssäkring produktbild är vår tjänst för att säkerställa att din produkt- eller planogrambild stämmer överens med branschens uppsatta riktlinjer. I Mediabanken i Validoo kan du lagra och dela dina kvalitetssäkrade bilder.

Obligatoriskt fält

BarcodeCheck

BarcodeCheck säkerställer att dina streckkoder kan läsas av i alla led i leveransflödet.

Ditt preliminära pris

BeställningPris
GS1 Företagsprefix0
Validoo DataEntry0
Kvalitetssäkring artikelinformation0
Validoo Supplier0
Kvalitetssäkring och mediabank produktbild0
Directory0
BarcodeCheck0
Validoo Receiver0
Validoo Buyer0
Prisexempel 0
Beställ tjänster

Samtliga priser är exklusive moms.
Läs mer om hur vi debiterar årliga avgifter


GS1 Företagsprefix

GS1 Företagsprefix är vårt grundabonnemang och används för att skapa GS1-identifierare som GTIN, GLN, SSCC och GSIN, som i sin tur behövs för att skapa streckkoder till dina produkter och kollin.

 • alla GS1-standarder
 • möjlighet att använda alla GS1-tjänster
 • 1 000-100 000 nummer
 • hantering av nummer, produkter, varumärken, länkar och platser i MyGS1
 • dela produkt-, företags- och plats-/partinformation i Verified by GS1
 • support

Tjänstebeskrivning GS1 Företagsprefix

Ditt företags årsomsättning (MSEK)Årlig avgift (SEK)
0-31 145
3-101 985
10-253 035
25-1005 765
100-50010 490
500-1 00015 740
1 000-5 00018 890
5 000-10 00023 090
Mer än 10 00027 500
Vid beställning av ytterligare GS1 Företagsprefix, lämnar vi 50 % rabatt på avgiften. För kommande GS1 Företagsprefix upp till 10 stycken lämnas 45 % rabatt. Vid beställning över detta antal, ber vi dig kontakta GS1 Sweden.
Årlig avgift (SEK)
15 880
Antal anställdaÅrlig avgift (SEK)
0-191 410
20-493 600
50-995 435
100-4997 230
500-1 99912 195
2 000-3 99915 880
Fler än 4 00019 045

Enstaka nummer

Enstaka nummer är ett abonnemang för dig som behöver identifiera en produkt, en plats eller part och flera kollin.

 • 1 GTIN för att identifiera en produkt
 • 1 GLN för att identifiera en plats
 • 100 000 SSCC för att identifiera kollin
 • 10 000 GSIN för att identifiera logistiska enheter i samma sändning
 • support

 

OBS! Du kan bara skapa ett GTIN, ett GLN och/eller 100 000 SSCC och/eller 10 000 GSIN med ett Enstaka nummer. Det kan inte användas för att skapa någon annan GS1-identifierare. Ska du identifiera mer än en produkt eller plats eller använda en annan GS1-identifierare, behöver du ett GS1 Företagsprefix.

Kontakta kundservice för beställning

Ditt företags årsomsättning (MSEK)Årlig avgift (SEK)
0-1665
1-1001 410
100-10001 540
Mer än 1 0001 745
Årlig avgift (SEK)
1 410 per nummer

One-off GLN

One-off GLN används för att identifiera en plats eller part.

 • 1 GLN för att identifiera en plats eller part
 • support

OBS! Behöver du identifiera dig som informationslämnare i Validoo ska du välja GS1 Företagsprefix eller ett Enstaka nummer.

Antal GLNÅrlig avgift (SEK)
1210

Validoo

Validoo är Sveriges största plattform för att dela och ta emot strukturerad produktinformation.

Validoo används för att ge ökad datakvalitet genom hela den logistiska värdekedjan – från leverantör till återförsäljare och slutkonsument. Plattformen används av flera branscher i Sverige för att arbeta på ett gemensamt sätt enligt globala GS1-standarder för datadelning (GDSN), artikelinformation och produktbilder.

Med Validoo får du tillgång till:

 • produktdatabas och bildbank
 • automatisk validering av artikelinformation och produktbilder
 • kvalitetssäkring av artikelinformation, streckkoder och produktbilder
 • GDSN-datapool för delning i realtid
 • support

 

Validoo Supplier hjälper dig som leverantör att validera, lagra och dela artikelinformation och produktbilder. Tjänsten ger dig möjlighet att hantera ditt produktsortiment och dela informationen till olika marknader.

Tjänstebeskrivning Validoo Supplier


Pris

Ditt företags årsomsättning (MSEK)Årlig avgift (SEK)
0-3925
3-102 195
10-254 390
25-1006 470
100-50013 285
500-100020 100
1 000-5 00026 565
5 000-10 00032 920
Mer än 10 00045 045

Pris för utländska företag

Validoo Supplier för företag utan svenskt organisationsnummer.

Årlig avgift (SEK)
6 470

Validoo DataEntry är ett inmatningssytem där du som leverantör kan fylla i och dela artikelinformation till mottagare via Validoo. Med Validoo DataEntry kan du hantera alla delar av din artikelinformation på ett ställe med en direkt koppling till GDSN så att du effektivt kan dela artikelinformation till dina mottagare.

Tjänstebeskrivning Validoo DataEntry


Pris

Årsomsättning 0-3 MSEK

Antal produkterÅrlig avgift per produktTotal max
Produkt 1845845
Produkt 2-31351 115
Produkt 4 och uppåt01 115
Årsomsättning 3-10 MSEK

Antal produkterÅrlig avgift per produktTotal max
Produkt 1-78455 915
Produkt 8-101356 320
Produkt 11 och uppåt06 320

Årsomsättning över 10 MSEK

Antal produkterÅrlig avgift per produktTotal max
Produkt 1-2584521 125
Produkt 26-700135112 250
Produkt 701 och uppåt0112 250
Avgiften baseras på omsättning kombinerat med antal publicerade artiklar på basnivå. Se vår definition av basnivå i GS1 handledning för artikelinformation.


Validoo GDSN Supplier är ett abonnemang för dig som är ansluten till GDSN via en annan datapool än den svenska (Validoo). Abonnemanget ger dig möjlighet att nyttja GS1 Swedens tilläggstjänster för kvalitetssäkring och bildhantering.

Tjänstebeskrivning Validoo GDSN Supplier


Pris

Årlig avgift (SEK)
1 535

Validoo Buyer är vårt abonnemang för dig som är återförsäljare, eller annan mottagare, för att ta emot leverantörers artikelinformation och kvalitetssäkrade bilder enligt global GS1-standard. Med Validoo Buyer får du som mottagare detaljerad information om produkter både inför och efter lansering. Du har dessutom tillgång till en mediabank med produktbilder kopplade till rätt artikelinformation.

Tjänstebeskrivning Validoo Buyer


Pris

Privata företag och organisationer

Ditt företags årsomsättning (MSEK)Årlig avgift (SEK)
0-50078 540
500-1 00099 330
1 000-7 000215 985
7 000-15 000360 360
Mer än 15 000498 960
Kommuner och regioner

Kontakta oss för prisuppgift

Validoo Receiver är vårt abonnemang för dig som vill ta emot leverantörers artikelinformation och kvalitetssäkrade bilder enligt global GS1-standard. Med Validoo Receiver får du som mottagare information om produkter efter att de har lanserats. Du har dessutom tillgång till en mediabank med produktbilder kopplade till rätt artikelinformation.

Tjänstebeskrivning Validoo Receiver


Pris

Privata företag och organisationer

Ditt företags årsomsättning (MSEK)Årlig avgift (SEK)
0-1025 410
10-10048 510
Mer än 10071 610
Kommuner och regioner

Kontakta oss för prisuppgift

I Mediabanken i Validoo kan du lagra och dela dina marknads- och planogrambilder. Bilden kopplas samman med produkten och artikelinformationen med hjälp av produktens GTIN. När bilden godkänts i kvalitetssäkringen publiceras den och blir tillgänlig för mottagare.

Pris

Antal GTIN med publicerade bilderÅrlig publiceringsavgift per GTIN (SEK)
GTIN 1-75345
GTIN 76-150230
GTIN 151-300165
GTIN 301-70090
GTIN 701 och uppåt0
Årlig publiceringsavgift debiteras i början av varje kalenderår. Avgiften styrs av antalet GTIN med publicerade bilder per den 31 december. Nya GTIN med bilder faktureras månaden efter det första publiceringstillfället, och debiteras då för antalet återstående månader på året.

Validoo Planogram hjälper leverantörer och butiker att effektivisera butiksytan genom noggrann planering av den digitala butikshyllan som skapas i program för Space Management. Tjänsten ger dig som leverantör tillgång till alla leverantörers planogrambilder och produktinformation som är kopplade till Mediabanken i Validoo.


Pris

Årlig avgift (SEK)
7 875

Kvalitetssäkring artikelinformation

Kvalitetssäkring artikelinformation är en tjänst där vi manuellt kontrollerar att din produkts artikelinformation stämmer överens med informationen på den fysiska förpackningen eller på ett digitalt varuprov.

Korrekt produktinformation säkerställer hög kvalitet på din produktdata och effektiviserar affärsprocessen för bilder, försäljning, lager och logistik. För konsumenter innebär det att informationen om en produkt online stämmer överens med informationen på den faktiska produkten de köper.

Bland annat kontrolleras:

 • mått och vikt
 • märkning, (t ex KRAV, FSC, Vegan)
 • förvaringstemperatur
 • ingrediensförteckning och näringsvärden

  Typ av kvalitetssäkring
  Avgift per kvalitetssäkring (SEK)

  Tilläggsavgift Express (SEK)
  Artikelinformation och mått580 per GTIN345
  Streckkod210 per utförd kontroll345

  Kvalitetssäkring produktbild

  Kvalitetssäkring produktbild är vår tjänst för att säkerställa att din produkt- eller planogrambild stämmer överens med branschens uppsatta riktlinjer.

  När din bild är kvalitetssäkrad är den godkänd för att användas på e-handelssidor, reklamblad, butiksskyltar eller som planogrambild.

  Bland annat kontrolleras att:

  • det är rätt produkt på bilden
  • bilden uppfyller bildtekniska krav
  • synlig information på bilden (t ex varumärke) stämmer överens med artikelinformationen

  Typ av kvalitetssäkring
  Avgift per bild (SEK)
  Kvalitetssäkring Bild135
  Kvalitetssäkring Bild PLUS210 per utförd kontroll

  Bildproduktion

  Med våra tjänster för produktbilder får du kvalitetssäkrade bilder som uppfyller kvalitetsskraven som branschen har definierat.

  Med vår tjänst CGI/3D får du datorgenererade produktbilder framtagna med hjälp av avancerad 3D-grafik. Varken kamera, fotostudio eller den fysiska produkten behövs. Resultatet blir högkvalitativa bilder som du kan använda i alla sälj- och marknadsföringskanaler.

  Pris

  Inklusive kvalitetssäkring och uppladdning i Validoo (värde SEK 270).

  Bastjänster

  TjänstAvgift per GTIN (SEK)
  Baserad på befintlig 3D-modell1 000
  Anpassning/Justering av befintlig 3D-modell3 500
  Framtagning av ny 3D-modell5 500
  I priset ingår en marknadsbild och en planogrambild enligt ECR:s rekommendationer.
  Tilläggstjänster

  TjänstAvgift (SEK)
  Fotograferat innehåll+500 per bild
  Extravinkel Marknadsbild+480 per bild
  Extravinkel Planogram+480 per bild
  Retush på befintlig Bild+480 per påbörjad halvtimme
  Collage *Se ovan

  Behöver du en bild på en produkt kan du använda vår tjänst Produktfotografering. Våra fotografer följer de krav som säkerställer att bilden blir av hög kvalitet och accepteras för marknadsföring i butik, online, på produktblad och mycket mer.

  Pris

  Inklusive kvalitetssäkring och uppladdning i Validoo (värde SEK 270).

  Bastjänster

  TjänstAvgift per GTIN
  Produktfotografering1 000
  Produktfotografering – Foodservice1 620
  I priset ingår en marknadsbild och en planogrambild enligt ECR:s rekommendationer.

  Tilläggstjänster

  TjänstAvgift
  Express+1 390 per GTIN
  Extravinkel – Marknadsbild+480 per bild
  Extravinkel – Planogram+480 per bild
  Retush – Foto+480 per påbörjad halvtimme

  BarcodeCheck

  BarcodeCheck säkerställer att dina streckkoder kan läsas av i alla led i leveransflödet.

  En fungerande streckkod är viktig för smidig hantering av varor och information vid leverans till och från lager samt underlättar för både kassapersonal och konsumenter vid skanning i butik. Med BarcodeCheck kan du säkerställa att dina streckkoder för produkter, förpackningar- eller kollin fungerar.

  I BarcodeCheck ingår:

  • kontroll att streckkoden följer GS1-standard
  • återkoppling i form av en detaljerad rapport med svar på exakt vad som är fel på din streckkod
  • förslag på hur du kan rätta eventuella fel

  Tjänstebeskrivning BarcodeCheck

  Typ av streckkod eller palletikett (inklusive dess streckkod)Avgift per streckkod eller palletikett (inklusive dess streckkod) (SEK)
  EAN-13, EAN-8, UPC-12, ITF-14695
  GS1-128, GS1 DataBar, GS1 DataMatrix945
  GS1 Logistics Label (logistiketiketter)1 210

  Directory

  Med vår tjänst Directory kan du dela utökad information om dina GLN med dina intressenter.

  • automatiserad registrering av flera GLN via API
  • logistikmodul med möjlighet att dela ytterligare information om dina GLN, till exempel transportbegränsningar och öppettider

  Tjänstebeskrivning Directory

   

  Privata företag och organisationer

   

  Årsomsättning (MSEK)Årlig avgift (SEK)
  0-30
  3-103 360
  10-257 875
  25-10011 760
  100-50016 275
  500-1 00020 160
  1 000-5 00025 725
  5 000-10 00032 760
  Mer än 10 00036 225

  Offentlig sektor

   

  Årlig avgift (SEK)
  30 660

  Debitering av årliga avgifter

  Storleken på den årliga avgiften baseras på ditt företags senast taxerade årsomsättning. Uppgifterna hämtas från Creditsafe i samband med årlig fakturering vilket innebär att avgiften oftast baseras på rapporterad årsomsättning två år tillbaka. Det år du blir kund betalar du en avgift för innevarande månad samt återstående månader av året. I början av året därpå faktureras du för det helåret.

  Avtal och blanketter

  Beställning GS1 FöretagsprefixSenast ändrad
  Beställning GS1 Företagsprefix
  Avtalsvillkor GS1 FöretagsprefixSenast ändrad
  Avtalsvillkor GS1 Företagsprefix2023-06-13
  Personuppgiftsbiträdesavtal2023-06-13
  Avtalsvillkor One-off GLNSenast ändrad
  Avtalsvillkor One-off GLN2023-06-13
  Avtalsvillkor BarcodeCheckSenast ändrad
  Avtalsvillkor BarcodeCheck2015-04-30
  Avtalsvillkor DirectorySenast ändrad
  Avtalsvillkor Directory2018-04-03
  Personuppgiftsbiträdesavtal Directory
  Avtalsvillkor Validoo SupplierSenast ändrad
  Avtalsvillkor Validoo Supplier2022-03-31
  Tilläggsvillkor Validoo Supplier Verifiering av system
  Avtalsvillkor Validoo ReceiverSenast ändrad
  Avtalsvillkor Validoo Receiver2022-03-31
  Avtalsvillkor Validoo BuyerSenast ändrad
  Avtalsvillkor Validoo Buyer2022-03-31
  Avtalsvillkor Validoo GDSN SupplierSenast ändrad
  Avtalsvillkor Validoo GDSN Supplier2022-03-31
  Avtalsvillkor Validoo DataEntrySenast ändrad
  Avtalsvillkor Validoo DataEntry2022-03-31
  Avtalsvillkor Validoo PlanogramSenast ändrad
  Avtalsvillkor Validoo Planogram2022-03-31
  Avtalsvillkor Validoo Q-lab BuyerSenast ändrad
  Avtalsvillkor Validoo Q-lab Buyer
  GDSN Terms of participationSenast ändrad
  GDSN Terms of participation
  Avtalsvillkor Validoo Verified System DeveloperSenast ändrad
  Avtalsvillkor Validoo Verified System Developer
  API-användningSenast ändrad
  API-användning
  Uppsägning GS1 Företagsprefix*Senast ändrad
  Uppsägning GS1 Företagsprefix*
  Överlåtelse GS1 Företagsprefix**Senast ändrad
  Överlåtelse GS1 Företagsprefix**
  Uppsägning ValidooSenast ändrad
  Uppsägning Validoo

  *Observera att eventuell uppsägning ska ske skriftligen. Använd uppsägningsblanketten och skicka den till kundservice@gs1.se eller via post till: 
  GS1 Sweden AB
  Västra Järnvägsgatan 15, 12th floor
  Box 1178, SE-111 91 Stockholm
  Sweden

  **Vid överlåtelse av ett prefix/tjänst debiteras mottagaren en administrativ överlåtelseavgift med 400 SEK per prefix.

  Tillbaka till toppen