Priser

Samtliga priser är exklusive moms.
Läs mer om hur vi debiterar årliga avgifter.

Som kund till GS1 Sweden får du:

Möjlighet att göra affärer lokalt och globalt. GS1-standarder öppnar upp för handel hos återförsäljare, grossister och marknadsplatser i hela världen.

Tillgång till ett gemensamt språk. GS1 ger dig ett digitalt affärsspråk så att du kan kommunicera i hela varukedjan oavsett var i världen du gör affärer.

Kurser och inspiration. Guidelines, kurser och seminarier som hjälper dig att göra ännu bättre affärer.

Hjälp och stöd. Vår kundservice finns här alla vardagar i veckan för att hjälpa dig. Ingen fråga är för liten eller stor.

Chans att påverka utvecklingen av GS1-standarder. Som kund kan du vara med i våra användargrupper och driva utvecklingen av globala standarder.

GS1 Företagsprefix

GS1 Företagsprefix är vårt grundabonnemang och används för att skapa GS1-identifierare som GTIN, GLN, SSCC och GSIN, som i sin tur behövs för att skapa streckkoder till dina produkter och kollin. Det ger dig också tillgång till MyGS1 där du kan generera, spara och administera dina nummer och göra dem sökbara i Verified by GS1. Med GS1 Företagsprefix får du tillgång till:

 • alla GS1-standarder
 • möjlighet att använda alla GS1-tjänster
 • 1 000-100 000 nummer
 • hantering av nummer, produkter, varumärken och platser i MyGS1
 • dela produkt- och plats-/partinformation i Verified by GS1
 • support

Tjänstebeskrivning GS1 Företagsprefix

GS1 Företagsprefix för privata företag och organisationer

Ditt företags årsomsättning (MSEK) Årlig avgift (SEK)
0-31 145
3-101 985
10-253 035
25-1005 765
100-50010 490
500-1 00015 740
1 000-5 00018 890
5 000-10 00023 090
Mer än 10 00027 500
Vid beställning av ytterligare GS1 Företagsprefix, lämnar vi 50 % rabatt på avgiften. För kommande GS1 Företagsprefix upp till 10 stycken lämnas 45 % rabatt. Vid beställning över detta antal, ber vi dig kontakta GS1 Sweden.

GS1 Företagsprefix för kommuner och regioner

Årlig avgift (SEK)
15 880

GS1 Företagsprefix för statliga myndigheter

Antal anställdaÅrlig avgift (SEK)
0-191 410
20-493 600
50-995 435
100-4997 230
500-1 99912 195
2 000-3 99915 880
Fler än 4 00019 045

Enstaka nummer

Abonnemanget Enstaka nummer används när du behöver identifiera en produkt, en plats eller part och flera kollin. Med ett Enstaka nummer får du:

 • 1 GTIN för att identifiera en produkt
 • 1 GLN för att identifiera en plats
 • 100 000 SSCC för att identifiera kollin
 • 10 000 GSIN för att identifiera logistiska enheter i samma sändning
 • support

OBS! Du kan bara skapa ett GTIN, ett GLN och/eller 100 000 SSCC och/eller 10 000 GSIN med ett Enstaka nummer. Det kan inte användas för att skapa någon annan GS1-identifierare. Ska du identifiera mer än en produkt eller plats eller använda en annan GS1-identifierare, behöver du ett GS1 Företagsprefix.

Kontakta kundservice för beställning

Enstaka nummer för privata företag och organisationer

Ditt företags årsomsättning (MSEK)Årlig avgift (SEK)
0-1665
1-1001 410
100-10001 540
Mer än 1 0001 745

Enstaka nummer för offentlig sektor

Årlig avgift (SEK)
1 410 per nummer

One-off GLN

One-off GLN används för att identifiera en plats eller part. Med One-off GLN får du:

 • 1 GLN för att identifiera en plats eller part
 • support

OBS! Behöver du identifiera dig som informationslämnare i Validoo ska du välja GS1 Företagsprefix eller ett Enstaka nummer.

Antal GLN-nummer Årlig avgift (SEK)
1210

Validoo

Validoo är Sveriges största plattform för att dela och ta emot strukturerad produktinformation. Validoo används för att ge ökad datakvalitet genom hela den logistiska värdekedjan – från leverantör till återförsäljare och slutkonsument. Plattformen används av flera branscher i Sverige för att arbeta på ett gemensamt sätt enligt globala GS1-standarder för datadelning (GDSN), artikelinformation och produktbilder. Med Validoo får du tillgång till:

 • produktdatabas och bildbank
 • automatisk validering av artikelinformation och produktbilder
 • kvalitetssäkring av artikelinformation, streckkoder och produktbilder
 • GDSN-datapool för delning i realtid
 • support

Välj det abonnemang som bäst passar dina behov.

Validoo Supplier

Validoo Supplier hjälper dig som leverantör att validera, lagra och dela artikelinformation och produktbilder. Tjänsten ger dig möjlighet att hantera ditt produktsortiment och dela informationen till olika marknader.

Tjänstebeskrivning Validoo Supplier

Ditt företags årsomsättning (MSEK)Årlig avgift (SEK)
0-3925
3-102 195
10-254 390
25-1006 470
100-50013 285
500-100020 100
1 000-5 00026 565
5 000-10 00032 920
Mer än 10 00045 045

Validoo Supplier för utländska företag

Validoo Supplier för företag utan svenskt organisationsnummer.

Årlig avgift (SEK)
6 470

Validoo DataEntry

Validoo DataEntry är ett inmatningssytem där du som leverantör kan fylla i och dela artikelinformation till mottagare via Validoo. Med Validoo DataEntry kan du hantera alla delar av din artikelinformation på ett ställe med en direkt koppling till GDSN så att du effektivt kan dela artikelinformation till dina mottagare.

Tjänstebeskrivning Validoo DataEntry

Årsomsättning 0-3 MSEK

Antal produkterÅrlig avgift per produktTotal max
Produkt 1845845
Produkt 2-31351 115
Produkt 4 och uppåt01 115

Årsomsättning 3-10 MSEK

Antal produkterÅrlig avgift per produktTotal max
Produkt 1-78455 915
Produkt 8-101356 320
Produkt 11 och uppåt06 320

Årsomsättning över 10 MSEK

Antal produkterÅrlig avgift per produktTotal max
Produkt 1-2584521 125
Produkt 26-700135112 250
Produkt 701 och uppåt0112 250
Avgiften baseras på omsättning kombinerat med antal publicerade artiklar på basnivå. Se vår definition av basnivå i GS1 handledning för artikelinformation.

Validoo GDSN Supplier

Validoo GDSN Supplier är ett abonnemang för dig som är ansluten till GDSN via en annan datapool än den svenska (Validoo). Abonnemanget ger dig möjlighet att nyttja GS1 Swedens tilläggstjänster för kvalitetssäkring och bildhantering.

Tjänstebeskrivning Validoo GDSN Supplier

Årlig avgift (SEK)
1 535

Validoo Buyer

Validoo Buyer är vårt abonnemang för dig som är återförsäljare, eller annan mottagare, för att ta emot leverantörers artikelinformation och kvalitetssäkrade bilder enligt global GS1-standard. Med Validoo Buyer får du som mottagare detaljerad information om produkter både inför och efter lansering. Du har dessutom tillgång till en mediabank med produktbilder kopplade till rätt artikelinformation.

Tjänstebeskrivning Validoo Buyer

Validoo Buyer för privata företag och organisationer

Ditt företags årsomsättning (MSEK)Årlig avgift (SEK)
0-50078 540
500-1 00099 330
1 000-7 000215 985
7 000-15 000360 360
Mer än 15 000498 960

Validoo Buyer för kommuner och regioner

Kontakta oss för prisuppgift

Validoo Receiver

Validoo Receiver är vårt abonnemang för dig som vill ta emot leverantörers artikelinformation och kvalitetssäkrade bilder enligt global GS1-standard. Med Validoo Receiver får du som mottagare information om produkter efter att de har lanserats. Du har dessutom tillgång till en mediabank med produktbilder kopplade till rätt artikelinformation.

Tjänstebeskrivning Validoo Receiver

Validoo Receiver för privata företag och organisationer

Ditt företags årsomsättning (MSEK)Årlig avgift (SEK)
0-1025 410
10-10048 510
Mer än 10071 610

Validoo Receiver för kommuner och regioner

Kontakta oss för prisuppgift

Mediabank för produktbilder

I Mediabanken i Validoo kan du lagra och dela dina marknads- och planogrambilder. Bilden kopplas samman med produkten och artikelinformationen med hjälp av produktens GTIN. När bilden godkänts i kvalitetssäkringen publiceras den och blir tillgänlig för mottagare.

Antal GTIN med publicerade bilderÅrlig publiceringsavgift per GTIN (SEK)
GTIN 1-75345
GTIN 76-150230
GTIN 151-300165
GTIN 301-70090
GTIN 701 och uppåt0
Årlig publiceringsavgift debiteras i början av varje kalenderår. Avgiften styrs av antalet GTIN med publicerade bilder per den 31 december. Nya GTIN med bilder faktureras månaden efter det första publiceringstillfället, och debiteras då för antalet återstående månader på året.

Validoo Planogram

Validoo Planogram hjälper leverantörer och butiker att effektivisera butiksytan genom noggrann planering av den digitala butikshyllan som skapas i program för Space Management. Tjänsten ger dig som leverantör tillgång till alla leverantörers planogrambilder och produktinformation som är kopplade till Mediabanken i Validoo.

Årlig avgift (SEK)
7 875

Kvalitetssäkring artikelinformation

Kvalitetssäkring artikelinformation är en tjänst där vi manuellt kontrollerar att din produkts artikelinformation stämmer överens med informationen på den fysiska förpackningen eller på ett digitalt varuprov. Korrekt produktinformation säkerställer hög kvalitet på din produktdata och effektiviserar affärsprocessen för bilder, försäljning, lager och logistik. För konsumenter innebär det att informationen om en produkt online stämmer överens med informationen på den faktiska produkten de köper. Till exempel kontrolleras:

 • mått och vikt
 • märkning, (t ex KRAV, FSC, Vegan)
 • förvaringstemperatur
 • ingrediensförteckning och näringsvärden
Typ av kvalitetssäkring
Avgift per kvalitetssäkring (SEK)

Tilläggsavgift Express (SEK)
Artikelinformation och mått580 per GTIN345
Streckkod210 per utförd kontroll345

Kvalitetssäkring produktbild

Kvalitetssäkring produktbild är vår tjänst för att säkerställa att din produkt- eller planogrambild stämmer överens med branschens uppsatta riktlinjer. När din bild är kvalitetssäkrad är den godkänd för att användas på e-handelssidor, reklamblad, butiksskyltar eller som planogrambild. Bland annat kontrolleras att:

 • det är rätt produkt på bilden
 • bilden uppfyller bildtekniska krav
 • synlig information på bilden (t ex varumärke) stämmer överens med artikelinformationen
Typ av kvalitetssäkring
Avgift per bild (SEK)
Kvalitetssäkring Bild135
Kvalitetssäkring Bild PLUS210 per utförd kontroll

Produktfotografering

Produktfotografering är vår tjänst för studiofotografering av marknads- och planogrambilder som följer GS1-standard.

TjänstIngårAvgift (SEK)Enhet
Produktfoto Retail1 marknadsbild
1–3 planogrambilder
Kvalitetssäkring
Uppladdning i Validoo
1000per produkt
Produktfoto Express1 marknadsbild
1–3 planogrambilder
Kvalitetssäkring
Uppladdning i Validoo
2 390per produkt
Produktfoto Foodservice1 marknadsbild (ur sin förpackning)
1 onlinebild (i sin förpackning)
Kvalitetssäkring
Uppladdning i Validoo
1 620per produkt
CGI-bild1 marknadsbild (CGI)
Kvalitetssäkring
Uppladdning i Validoo
Offertper produkt
Bildretuschering, avanceradRetuschering
Kvalitetssäkring
960per timme
Dagligvara för norsk marknad

– En tvåsidig konsumentartikel
– En ytterförpackning (D-pack)
– En cylinderformad konsumentartikel
– En multisidig konsumentartikel


1 marknadsbild + 1 planogrambild
3 planogrambilder
2 marknadsbilder + 4 planogram
4 marknadsbilder + 4 planogram


1000
1000
1 740
2 820 
Mobilanpassade hero-bilder1 MRHI-bildoffert

BarcodeCheck

BarcodeCheck säkerställer att dina streckkoder kan läsas av i alla led i leveransflödet. En fungerande streckkod är viktig för smidig hantering av varor och information vid leverans till och från lager samt underlättar för både kassapersonal och konsumenter vid skanning i butik. Streckkoder för produkter, förpackningar- och kollin kan kontrolleras med BarcodeCheck. I BarcodeCheck ingår:

 • kontroll att streckkoden följer GS1-standard
 • återkoppling i form av en detaljerad rapport med svar på exakt vad som är fel på din streckkod
 • förslag på hur du kan rätta eventuella fel

Tjänstebeskrivning BarcodeCheck

Typ av streckkod eller palletikett (inklusive dess streckkod)Avgift per streckkod eller palletikett (inklusive dess streckkod) (SEK)
EAN-13, EAN-8, UPC-12, ITF-14695
GS1-128, GS1 DataBar, GS1 DataMatrix945
GS1 Logistics Label (logistiketiketter)1 210

Directory

Med vår tjänst Directory kan du dela utökad information om dina GLN med dina intressenter. Med Directory får du:

 • automatiserad registrering av flera GLN via API
 • logistikmodul med möjlighet att dela ytterligare information om dina GLN, till exempel transportbegränsningar och öppettider

Tjänstebeskrivning Directory

Directory för privata företag och organisationer

Årsomsättning (MSEK)Årlig avgift (SEK)
0-30
3-103 360
10-257 875
25-10011 760
100-50016 275
500-1 00020 160
1 000-5 00025 725
5 000-10 00032 760
Mer än 10 00036 225

Directory för offentlig sektor

Årlig avgift (SEK)
30 660

Debitering av årliga avgifter

Storleken på den årliga avgiften baseras på ditt företags senast taxerade årsomsättning. Uppgifterna hämtas från Creditsafe i samband med årlig fakturering vilket innebär att avgiften oftast baseras på rapporterad årsomsättning två år tillbaka. Det år du blir kund betalar du en avgift för innevarande månad samt återstående månader av året. I början av året därpå faktureras du för det helåret.

Avtal och blanketter

Beställning GS1 Företagsprefix Senast ändrad
Beställning GS1 Företagsprefix
Avtalsvillkor GS1 Företagsprefix Senast ändrad
Avtalsvillkor GS1 Företagsprefix 2023-06-13
Personuppgiftsbiträdesavtal 2023-06-13
Avtalsvillkor One-off GLN Senast ändrad
Avtalsvillkor One-off GLN 2023-06-13
Avtalsvillkor BarcodeCheck Senast ändrad
Avtalsvillkor BarcodeCheck 2015-04-30
Avtalsvillkor Directory Senast ändrad
Avtalsvillkor Directory 2018-04-03
Personuppgiftsbiträdesavtal Directory
Avtalsvillkor Validoo Supplier Senast ändrad
Avtalsvillkor Validoo Supplier 2022-03-31
Tilläggsvillkor Validoo Supplier Verifiering av system
Avtalsvillkor Validoo Receiver Senast ändrad
Avtalsvillkor Validoo Receiver 2022-03-31
Avtalsvillkor Validoo Buyer Senast ändrad
Avtalsvillkor Validoo Buyer 2022-03-31
Avtalsvillkor Validoo GDSN Supplier Senast ändrad
Avtalsvillkor Validoo GDSN Supplier 2022-03-31
Avtalsvillkor Validoo DataEntry Senast ändrad
Avtalsvillkor Validoo DataEntry 2022-03-31
Avtalsvillkor Validoo Planogram Senast ändrad
Avtalsvillkor Validoo Planogram 2022-03-31
Avtalsvillkor Validoo Q-lab Buyer Senast ändrad
Avtalsvillkor Validoo Q-lab Buyer
GDSN Terms of participation Senast ändrad
GDSN Terms of participation
Avtalsvillkor Validoo Verified System Developer Senast ändrad
Avtalsvillkor Validoo Verified System Developer
API-användning Senast ändrad
API-användning
Uppsägning GS1 Företagsprefix* Senast ändrad
Uppsägning GS1 Företagsprefix*
Överlåtelse GS1 Företagsprefix** Senast ändrad
Överlåtelse GS1 Företagsprefix**
Uppsägning Validoo Senast ändrad
Uppsägning Validoo

*Observera att eventuell uppsägning ska ske skriftligen. Använd uppsägningsblanketten och skicka den till kundservice@gs1.se eller via post till: 
GS1 Sweden AB
Västra Järnvägsgatan 15, 12th floor
Box 1178, SE-111 91 Stockholm
Sweden

**Vid överlåtelse av ett prefix/tjänst debiteras mottagaren en administrativ överlåtelseavgift med 400 SEK per prefix.

Tillbaka till toppen