Foodservice

Bättre produktsäkerhet, spårbarhet, delning av produktinformation och produktåterkallelser. Det är några av fördelarna med GS1-standarder inom foodservice.

GS1-standarder gör det möjligt för företag inom foodservice att förbättra livsmedelssäkerheten och spårbarheten, dela korrekt produktinformation genom hela värdekedjan, och effektivisera produktåterkallelser.

GS1-standarder i foodservicebranschen

I en tid då det ställs allt högre krav, både från myndigheter och konsumenter, på transparens kring produktinformation, säkerställer GS1-standarder att leverantörer och köpare pratar samma språk. Om du är verksam inom foodservicebranschen och ofta får frågor från konsumenter kring olika produkters innehåll och ursprung, kan GS1-standarder hjälpa dig att enkelt delge värdefull information. Samtidigt som konsumenten får det den efterfrågar, kan du se till att effektivisera dina flöden och skapa en säkerhet och transparens genom hela produktcykeln.


Interaktiv guide

Med GS1 Discovery App kan du enkelt och interaktivt utforska GS1-standarder i praktiken i hela leveranskedjan.

Här kan du spåra produkters resa från tillverkare till grossist och restaurangbesökare. Och upptäcka på vilket sätt standarder gynnar ditt företag.


Alkoholhaltiga drycker

GS1:s standarder används utbrett inom handel och distribution av alkoholhaltiga drycker. Både till butiker och inom foodservice. GS1 har utvecklat en modell för spårbarhet av vin som är skalbar hela vägen från de största vinmakarna ner till den lilla lokala odlaren. Med den globala och enhetliga standarden tar dryckesbranschen ytterligare steg mot ökad spårbarhet och effektivisering.

Vanligaste standarderna

GS1 erbjuder flera olika standarder som används inom foodservice. Produkter och förpackningar numreras med GTIN (GS1-artikelnummer) med utökad information såsom serienummer, batchnummer och datum. Produktinformationen hanteras och delas genom GDSN (Global Data Synchronization Network), vilket är grundförutsättningen för spårbarhet och återkallelser. GDSN säkerställer att information om till exempel allergener, näringsinnehåll och ingredinser är uppdaterad. Pallar numreras med SSCC (GS1-kollinummer) för att kunna spåra leverans från producent till restaurang som i sin tur identifieras med GLN (GS1-lokaliseringsnummer). Märkning av förpackningar och pallar sker med GS1:s streckkoder. Baserat på GS1:s standard för artikelinformation får leverantörerna korrekt information om produktens mått, vikt, artikelnummer, hållbarhet och mycket mer.

Artikelinformationen skickas från leverantör till kund med hjälp av GS1 Swedens affärstjänst Validoo. Många av affärstransaktionerna, till exempel order, leveransavisering och faktura, sker elektroniskt baserat på GS1 Swedens affärsprocesser, ESAP.

Var med och påverka utvecklingen av GS1-standarder

Utveckling och underhåll av alla GS1-standarder sker i tätt samarbete med våra kunder. Om du är verksam inom foodservicebranschen och vill vara med och utveckla våra standarder, lösningar och tjänster, är du välkommen att delta i någon av våra nationella eller internationella användargrupper. GS1:s användargrupper ger dig som deltagare möjligheten att påverka standarder och processer – samtidigt som du får inspiration, kunskap och bredare förståelse.

Användargrupp

Artikelinformation

Användargruppen för artikelinformation syftar till att utveckla, förbättra och påverka…

Leveransflödet ESAP 20

Användargruppen för leveransflödet – vilket innefattar leveransflödet, returhantering, prognoshhantering och…

Ofta använt inom Foodservice

Tjänst

Validoo

Validoo är Sveriges största digitala plattform för datakvalitet och delning…

Standard

GS1 Artikelinformation

GS1 Artikelinformation ger dina produkter ett gemensamt digitalt språk och…

ESAP

ESAP är affärsprocesser för elektronisk handel och används för att…