Foodservice

Bättre produktsäkerhet, spårbarhet, delning av produktinformation och produktåterkallelser. Det är några av fördelarna med GS1-standarder inom foodservice.

Foodservice och GS1

Du som producerar och säljer livsmedel har behov av att skapa en effektiv och säker leveranskedja. GS1-standarder och tjänster skapar möjlighet för din bransch att identifieramärkadela och spåra hela värdekedjan – från producent till slutkonsument. Genom att använda vårt globala standardsystem kan du skapa snabbare leveranser, förbättra livsmedelssäkerhet och dela korrekt produktinformation till grossister, inköpare, upphandlare och återförsäljare.

Varför GS1?

Myndigheter, branscher och konsumenter ställer idag höga krav på information om livsmedel. Konsumenter och restauranggäster förväntar sig mer information om produkters innehåll och ursprung. Och de behöver kunna lita på att produkten är säker att konsumera. Data om produkter behöver vara korrekt och delas på ett strukturerat sätt så att alla i leveranskedjan förstår. GS1-standarder möter dessa behov genom att se till att köpare, säljare och distributör pratar samma språk.

GS1-standarder används också för handel och distribution av alkoholhaltiga drycker inom foodservice. GS1 har utvecklat en modell för spårbarhet av vin som är skalbar hela vägen från de största vinmakarna ner till den lilla lokala odlaren. På så vis tar dryckesbranschen ytterligare steg mot ökad spårbarhet.

Fördelar för din verksamhet

Hållbarhet och spårbarhet
Skapa större transparens i värdekedjan. GS1-standarder bidrar till bättre säkerhet, hållbarhet och spårbarhet.
2d-koder inom retail - ger bättre spårbarhet
Effektiv logistik
Förbättra dina leveransflöden och lagerstyrning. När du har full kontroll på leverans, lager och distribution, kommer du spara tid och kostnader.
Följa lag- och branschkrav
Få hjälp att följa branschens och lagstiftarnas senaste krav. Det ger dig som varumärkesägare större trygghet och högre kundförtroende.

Vanliga standarder och tjänster inom Foodservice

I din bransch är det vanligt att använda en kombination av GS1-standarder och tjänster. De används för identifiering, märkning och delning.

  • GTIN (GS1-artikelnummer) för identifiering av produkter och ytterförpackningar.

  • SSCC (GS1-kollinummer) för pallar.

  • EAN-13, EAN-8ITF-14 och GS1-128 som är standarder för streckkoder.

  • QR-kod, GS1 DataMatrix och Data Matrix är standarder för 2D-koder.

  • GLN (GS1-lokaliseringsnummer) för identifiering av platser och parter.

  • GDSN är världens största produktdatanätverk för synkroniserad data.

  • Validoo är en databastjänst för validering och delning av data och bilder.

  • GS1 Artikelinformation för utbyte av digital produktinformation

  • ProductSearch är en öppen söktjänst för produktinformation

  • ESAP är standardiserade processer för elektronisk handel

Databastjänst för produkter och bilder

Validoo

Ta hjälp av Sveriges största databastjänst för delning av högkvalitativ artikelinformation och produktbilder.
Läs mer
Upptäck GS1 med Discovery App
Spårbarhet med GS1-standarder
Identifiera och märk pallar och kollin

ProductSearch


Här kan inköpare, upphandlare, konsumenter och andra söka efter och jämföra produkter lanserade för svensk marknad. Uppdaterad produktinformation och bilder hämtas från databastjänsten Validoo.

Gå till ProductSearch

Tillbaka till toppen