GS1 Företagsprefix

GS1 Företagsprefix är en global standard och ditt företags unika nummer som identifierar dig som handelspart bland köpare och säljare i hela i världen.

Genom att bli kund till GS1, får du automatiskt ett GS1 Företagsprefix. Numret låser upp möjligheten att använda alla GS1-standarder för att identifiera, märka och dela dina produkter, platser och paket.

För att skanna produkter behöver du en streckkod med ett nummer undertill. GS1 Företagsprefix är en del av det numret i streckkoderna från GS1. Prefixet utgör grunden för de unika nummer som hjälper dig skapa streckkoder.

Vem använder GS1 Företagsprefix?

Alla företag som ska identifiera sig i leveranskedjan behöver ett prefix. Och företag som jobbar med global handel – både fysisk och digital, behöver möta omvärldens krav för unik identifiering.

GS1 Företagsprefix används av många – från producent, leverantör, distributör till butik, grossist och e-handel etc. I Sverige används prefixen till stor del inom dagligvaruhandel, detaljhandel, marknadsplatser, foodservice, bygg, teknisk industri och hälso- och sjukvård.

Nyttan med GS1 Företagsprefix

GS1 Företagsprefix ger dig ett framtidssäkrat digitalt språk för att börja kommunicera i det globala handelsflödet. När du väl skaffat prefixet öppnas dörren till nya möjligheter som att;

  • använda det kompletta biblioteket GS1-standarder för att identifieramärka och dela 
  • göra affärer globalt, på ett språk som 114 länder förstår
  • få unik identifiering för produkter, paket och platser
  • digitalisera alla dina fysiska enheter i varuflödet
  • koppla dina produkter till ekosystemet för global handel
  • sälja på marknadsplatser där unik identifiering kravställs
  • få spårbarhet och säkerhet då unika nummer inte kolliderar

… och du får dessutom manualer, kundsupport och användardriven utveckling av standarden.

Hur GS1 Företagsprefix används

Identifiera ditt företag

Du får ett garanterat unikt prefix för att identifiera ditt företag på den globala marknaden. Prefixet är licensierat till dig och inbyggt i dina nummerserier från GS1.

Identifiera produkt, plats och paket

GS1 Företagsprefix låter dig använda alla GS1-standarder för att identifiera; produkter, ytterförpackningar, pallar, platser, parter, patienter, kuponger och mycket mer.

Skapa unika nummerserier

När du skaffar GS1 Företagsprefix, väljer du en nummerserie som används till att skapa unika nummer som identifierar exempelvis dina produkter.

Om abonnemanget

Abonnemanget för GS1 Företagsprefix baseras på ditt företags senaste årsomsättning. Nummerserien du väljer anpassar du efter dina behov. Om du bara vill identifiera en enda artikel, kan du istället beställa ett enstaka nummer.