ProductSearch

Publik produktdatabas för aktuella produkter lanserade för svensk marknad.

ProductSearch är en öppen och kostnadsfri tjänst som används för att hitta kvalitetsgranskad och aktuell information om alla de produkter och bilder som finns i GS1 Swedens databas, och är lanserade för den svenska marknaden.

Vem som helst kan använda tjänsten och ta del av aktuell och detaljerad artikelinformation om en vara. Det går även att jämföra upp till fyra olika produkter med varandra. I vår guide får du enkla tips på hur du kan använda ProductSearch.

Sökning efter produktinformation kan ske på flera olika sätt, via varans unika identitet, GTIN, som är kopplat till varans streckkod, men också via till exempel artikelbenämning, varumärke eller leverantör.

Artiklarna i databasen hämtas från flera olika produktklasser. Förutom livsmedel och drycker finns här produkter inom bland annat skönhet & hälsa, sjukvård, hushållsmaskiner, yrkeskläder, mobiltelefontillbehör och leksaker & spel för att nämna några. Det innebär att ProductSearch erbjuder en komplett tjänst för artikelsök.

Vem använder ProductSearch?

De som använder tjänsten är antingen leverantörer och e-handlare som vill dela information om sina produkter, eller verksamheter i offentlig sektor som vill hitta och jämföra information på detaljnivå i samband med upphandlingar och inköp. Även allmänheten använder ProductSearch för att se och jämföra olika varor.

ProductSearch är ett komplement till vår Nummerupplysning.

Nyttan med ProductSearch

Tjänsten underlättar både vid planering av inköp och försäljning av varor. Eftersom all artikelinformation delas i samma kanal är det enklare för leverantörer att nå befintliga och nya marknader, och för inköpare och konsumenter att hitta rätt information och produkter.

Med ProductSearch har du fri tillgång till aktuella produkter lanserade för svensk handel och marknad. Produkterna är alltid automatiskt kvalitetsgranskade och ofta även manuellt kontrollerade och kvalitetssäkrade. Eftersom tjänsten synkroniseras flera gånger per dag har du ständig tillgång till aktuell och uppdaterad artikelinformation med hög datakvalitet. Oavsett om ditt mål är att förmedla eller hitta information. Det gynnar alla i värdekedjan, från leverantör till konsument.

Sök efter produkter

I ProductSearch hittar du uppdaterad information om hundratusentals aktuella produkter lanserade för svensk marknad.

Gör en sökning