Så identifierar du platser

GLN (Global Location Number) används för att identifiera ett företag, en plats eller en juridisk person.


Behöver du fler GLN kan du skapa det med hjälp ett GS1 företagsprefix. För att dina GLN ska vara spårbara till olika adresser behöver du ansluta ditt företag till Directory. Då kan dina affärspartners söka efter rätt adress kopplat till dina GLN i vår nummerupplysning. Ditt tilldelade huvud-GLN läggs automatiskt in i nummerupplysningen.

Har du beställt GS1 Enstaka nummer kan du bara göra ett GLN.

Tjänsten Directory ingår i abonnemangsavgiften för företag med en årsomsättning på upp till 3 MSEK.

Behöver du hjälp är du välkommen att kontakta kundservice eller gå någon av våra kurser.