GS1-standarder

GS1-standarder hjälper företag identifiera, märka och dela information om allt som rör sig i deras varuflöden. Det kan handla om produkter, platser, fakturor, kollin och mycket mer.

Streckkoden är en av världens mest kända symboler och det skannas över 6 miljarder produkter varje dag. Företag får med GS1-standarder ett gemensamt affärsspråk som både människor och system kan förstå. Den globala varuflödeskedjan blir på så vis mer effektiv eftersom allt som rör sig i den;

 • produkter,
 • förpackningar,
 • kollin,
 • tjänster,
 • platser,
 • företag,
 • människor

… och mycket mer, har sin en egen digitala identitet, kan berätta om sig själva och blir därför en del av ekosystemet för global handel.

GS1-standarder hjälper dig att …

GS1 Identifiera
Identifiera
Standarder för identifiering innehåller olika typer av unika nummer från GS1 kan identifiera produkter, platser, kollin och mycket mer. Företag i hela världen använder därför GS1-standarder för att effektivisera sina informationsflöden.
Läs mer
Märka
Märka
Streckkoder och RFID/EPC-taggar gör det möjligt att föra över och skanna information snabbt och säkert från fysiska föremål till system. Klassiska streckkoder och 2D-koder används för att märka allt från dagligvaror till sjukhussängar.
Läs mer
Dela
Information kan delas snabbt och sömlöst när allt i leveransflödet har ett gemensamt språk. Affärsparter världen runt kan på så vis utbyta information om exempelvis produkter, fakturor och leveranser.
Läs mer
Spåra
När identifiering och märkning finns på plats, är du redo att börja använda GS1-standarder för spårbarhet. En fullt synlig varuflödeskedja ger dig full kontroll över dina produkter, platser och parter under resans gång.
Läs mer
GS1-standarder

Affärsnytta för dig

GS1-standarder ger dig chans att göra affärer globalt samtidigt som du sparar tid och kostnader. Företag som använder våra standarder får möjlighet att växa effektivt, hållbart och säkert.

 • effektiva varuflöden

 • minskad administration

 • möjlighet till global handel

 • synlighet i leveranskedjan

 • konsumentförtroende

 • produktsäkerhet

 • konsument- och patientsäkerhet

 • bättre datakvalitet

 • hållbarhet

 • spårbarhet

 • hjälp att följa lag- och omvärldskrav

Globala standarder som är öppna för alla

GS1-standarder är ett globalt standardsystem som är öppet för alla företag i alla storlekar. Oavsett var du arbetar i världen kommer GS1-standarder att fungera.

Neutrala
GS1 är not for profit och standarder som tas fram är branschneutrala.
Användarstyrda
Standardutveckling sker tillsammans med våra kunder i användargrupper.
Öppna
GS1-standarder och användargrupperna är öppna för alla företag.