GS1-standarder

GS1-standarder hjälper företag identifiera, märka och dela information om allt som rör sig i deras varuflöden. Det kan handla om produkter, platser, fakturor, kollin och mycket mer.

Streckkoden är en av världens mest kända symboler och det skannas över 5 miljarder produkter varje dag. Företag får med GS1-standarder ett gemensamt affärsspråk som både människor och system kan förstå. Den globala varuflödeskedjan blir på så vis mer effektiv eftersom allt som rör sig i den;

 • produkter,
 • förpackningar,
 • kollin,
 • tjänster,
 • platser,
 • företag,
 • människor

… och mycket mer, har sin en egen digitala identitet, kan berätta om sig själva och blir därför en del av ekosystemet för global handel.


GS1 Identifiera

Identifiera

Standarder för identifiering

Unika nummer från GS1 kan identifiera produkter, platser, kollin och mycket mer. Företag i hela världen använder därför GS1-standarder för att effektivisera sina informationsflöden.

Se standardbibliotek >>

Märka

Märka

Standarder för märkning

Streckkoder och RFID/EPC-taggar gör det möjligt att föra över och skanna information snabbt och säkert från fysiska föremål till system. Koderna används för att märka allt från dagligvaror till sjukhussängar.

Se standardbibliotek >>

Dela

Standarder för delning

Information kan delas snabbt och sömlöst när allt i leveransflödet har ett gemensamt språk. Affärsparter världen runt kan på så vis utbyta information om exempelvis produkter, fakturor och leveranser.

Se standardbibliotek >>


Standarder skapar spårbarhet

När identifiering och märkning finns på plats, är du redo att börja använda GS1-standarder för spårbarhet.

En fullt synlig varuflödeskedja ger dig full kontroll över dina produkter, platser och parter under resans gång. Du får också hjälp att följa allt striktare lagkrav för till exempel livsmedel, kläder och läkemedel. För att inte tala om konsumenternas behov av information. Vinsterna kan du räkna hem i kundförtroende, säkerhet, kostnads- och tidsbesparingar.

GS1-standarder ger dig affärsnytta

GS1-standarder ger dig chans att göra affärer globalt samtidigt som du sparar tid och kostnader. Företag som använder våra standarder får möjlighet att växa effektivt, hållbart och säkert. Resultatet kan mätas i affärsnyttor som;

 • effektiva varuflöden,
 • minskad administration,
 • möjlighet till global handel,
 • synlighet i leveranskedjan,
 • konsumentnytta,
 • produktsäkerhet,
 • konsument- och patientsäkerhet,
 • bättre datakvalitet,
 • hållbar utveckling,
 • spårbarhet,

… och en framtidssäkrad verksamhet anpassad till marknads- och myndighetskrav.


GS1-standarder är:

GS1-standarder globala

Globala

Oavsett var du arbetar i världen kommer GS1-standarder att fungera.

GS1-standarder förtroende

Neutrala

GS1 är not for profit och standarder som tas fram är branschneutrala.

Användarstyrda

Standardutveckling sker tillsammans med användare i arbetsgrupper.

GS1-standarder användargrupper

Öppna

Standarder kan användas av alla företag och arbetet i grupperna är öppet för alla.

Tjänster

GS1 erbjuder en portfölj av tjänster och verktyg som gör användandet av våra standarder enklare och effektivare för ditt företag. Våra tjänster är designade för att hjälpa dig och dina produkter att lyckas i det globala handelsflödet – oavsett storleken på ditt företag.

Tjänster och verktyg

Tjänst

Validoo

Validoo är Sveriges största digitala plattform för datakvalitet och delning…

Tjänst

Directory

Directory fungerar som en gemensam databas för kunder och leverantörer,…

Tjänst

ProductSearch

ProductSearch är en öppen och kostnadsfri tjänst för att hitta…

Tjänst

Beräkna kontrollsiffra

Använd vår kostnadsfria miniräknare för att beräkna en kontrollsiffra -…

Tjänst

Nummerupplysning

Nummerupplysningen är ett verktyg som du använder för att mata…

Tjänst

BarcodeCheck

För närvarande har vi ingen möjlighet att erbjuda tjänsten BarcodeCheck….

Läs mer

På GS1.org hittar du mer information om GS1 Global Data Model

Läs mer