GS1-lokaliseringsnummer (GLN)

GLN (Global Location Number) är lokaliseringsnummer som används av företag som vill identifiera platser i leveranskedjan som:

 • fysiska platser, till exempel leveransplatser, arbetsställen och filialer
 • funktionella platser, till exempel fakturamottagare
 • juridiska enheter, till exempel företag eller myndigheter
 • digitala platser, till exempel IT-system vid adressering av elektroniska meddelanden

Exempel

 • En unikt identifierad lagerplats gör det möjligt att i realtid veta exakt var en pall finns.
 • En sängplats på ett sjukhus kan identifieras för bättre styrning och uppföljning.
 • Ett företag i leveranskedjan (till exempel tillverkare, lager eller huvudkontor).

Vem använder GLN?

Företag och organisationer inom dagligvaruhandel, detaljhandel, marknadsplatser, foodservice, transport & logistik och offentlig sektor använder GLN-nummer.

Alla branscher kan med hjälp av GLN söka i vår kostnadsfria Nummerupplysning. Här finns grundläggande kontakt- och adressinformation till företag som är anslutna till GS1.

Nyttan med GLN

Numret förenklar elektronisk handel eftersom informationsflödet mellan handelsparter effektiviseras. Det hjälper parterna säkerställa att;

 • produkter, gods och fakturainformation hamnar på rätt ställe
 • kommunikation mellan handelsparter sker i automatiserade processer
 • företag får bättre styrning och uppföljning i sina varu- och informationsflöden
 • företag sparar tid och minskar antalet fel när parter och platser identifieras snabbt och exakt
 • tidsoptimering när namn, adress etc. bara behöver kommuniceras en gång
 • grunden för att jobba med spårbarhet finns på plats

Hur numret används

GLN

Identifiera företag

Du kan använda GLN för att identifiera ditt företag i olika system för elektronisk handel. Upphandlare kan ibland kräva att leverantörer har ett lokaliseringsnummer för plats- och partsidentifiering.

Skapa streckkoder

Använd lokaliseringsnummer för att skapa streckkoder för att läsa av en avsändare eller mottagare av en pall märkt med en transportetikett. Numret kan kodas in i streckkoderna GS1-128, GS1 DataMatrix eller i en RFID/EPC-tagg.

lokaliseringsnummer

Dela information

Du kan publicera ett eller flera GLN genom att ansluta dig till vår tjänst Directory. Då blir de spårbara till olika adresser så att dina kunder kan söka efter dem i vår Nummerupplysning.

Relaterade produkter

Tjänst

Directory

Directory fungerar som en gemensam databas för kunder och leverantörer,…

Tjänst

Nummerupplysning

Nummerupplysningen är ett verktyg som du använder för att mata…

Standard

GS1 Företagsprefix

Genom att bli kund till GS1, får du ett GS1…

Skaffa GLN

Du får ett GLN när du blir kund till GS1 och tar emot ditt GS1 Företagsprefix. Som kund kan du börja använda GLN-nummer och alla andra GS1-standarder.

Skaffa abonnemang