GS1-lokaliseringsnummer (GLN)

Vad är GS1-lokaliseringsnummer (GLN)?

GLN (Global Location Number) är ett lokaliseringsnummer som svarar på frågorna vem och var. Det globalt unika numret används av företag som vill identifiera platser och parter i leveranskedjan som:

  • fysiska platser, till exempel leveransplatser, lagerportar och hamnar
  • mobila platser, till exempel ambulans, foodtruck eller båt
  • digitala platser, till exempel system för elektroniska meddelanden (EDI)
  • funktioner, till exempel sälj- eller ekonomiavdelningar
  • juridiska personer, till exempel företag, dotterbolag eller myndigheter

Vem använder GLN?

Många branscher och offentlig sektor använder lokaliseringsnummer. Alla företag kan med hjälp av numret söka i Verified by GS1 och kan förutom kontakt- och adressinformation, även få ytterligare information om företag och organisationer som är anslutna till GS1.

lager GLN

Nyttorna

Handelsparter som använder GLN kan effektivisera elektronisk kommunikation och säkerställa att;

  • produkter, gods och fakturor hamnar på rätt ställe.

  • kommunikation sker i automatiserade och samlade processer.

  • företagen får bättre styrning och uppföljning i sina varu- och informationsflöden.

  • företagen sparar tid och minskar antalet fel när parter och platser identifieras snabbt och exakt.

  • grunden för att jobba med spårbarhet finns på plats.

Så används GLN

I system
Öka synlighet i leveranskedjan genom att meddela ditt GLN för plats- och partsidentifiering inom system för elektronisk handel (EDI och EPCIS).
Läs mer om identifiering
I databärare
Numret kodas i streckkoder, 2D-koder eller RFID/EPC-taggar. Det hjälper dig hänvisa leveransen till sin destination och ta reda på var den kom ifrån.
Skapa streckkod
I databastjänster
Skapa effektiv kommunikation med dina intressenter genom att registrera dina GLN i Mina platser. De blir då sökbara i Verified by GS1.
Kom igång med Mina platser
Tillbaka till toppen