Kodlistor

Kodlistorna som publiceras här gäller för Artikelinformation och för ESAP-affärsprocesser. Vissa kodlistor delas av flera affärsprocesser medan andra enbart används av exempelvis Artikelinformation. Med hjälp av termnummer får du guidning om vilken kodlista du ska använda.

Kodlistorna finns även tillgängliga i maskinellt läsbart format från http://gs1.se/services/codelist/3.1/ följt av termnummer, till exempel http://gs1.se/services/codelist/3.1/T2241.xml.

Dokumentet Beskrivning av schema för kodlistor visar hur schemat är uppbyggt.

Visa schema som beskriver XML-filerna

NamnLänk
T0137 Förpacknings-/kollityp - Gäller för Artikelinformation Visa som XML
T0137 Förpacknings-/kollityp - Gäller för ESAP 6 Visa som XML
T0142 Artikelmarkeringar - Gäller för ESAP 6 Visa som XML
T0145 Typ av jämförelse - Gäller för Artikelinformation Visa som XML
T0145 Typ av jämförelse - Gäller för ESAP Visa som XML
T0148 Pant för returnerbar förpackning Visa som XML
T0153 Dokumentfunktion Visa som XML
T0189 Villkor för förpackningsmaterial Visa som XML
T0194 Skattetyp Visa som XML
T0197 Skattekategori - Gäller för ESAP Visa som XML
T0204 Valuta - Använd alfabetiska koder enligt ISO 4217
T0211 Avvikelseorsak - Gäller för ESAP Visa som XML
T0235 Läkemedelsegenskap - Gäller för ESAP Visa som XML
T0263 Klass för farligt gods Visa som XML
T0280 Produktklass
T0287 Anledning till kreditering - Gäller för ESAP Visa som XML
T0290 Motiv för att moms inte debiteras - Gäller för ESAP Visa som XML
T1188 Förpackningsmaterial Visa som XML
T1329 Orsak till avvisning - Gäller för ESAP Visa som XML
T1338 Betydande karaktärsegenskap - Gäller för ESAP Visa som XML
T2231 Typ av filreferens Visa som XML
T2236 Staplingsriktning Visa som XML
T2241 Färgsystem Visa som XML
T2244 Plattformstyp Visa som XML
T2279 Lastbärartyp - Gäller för ESAP Visa som XML
T3105 Transportsätt - Gäller för ESAP Visa som XML
T3495 Artikelavisering Visa som XML
T3744 Transportkategori Visa som XML
T3745 Kemikaliemärkning enligt GHS Visa som XML
T3747 Förekomst av streckkodad information Visa som XML
T3748 Typ av maskinellt läsbar information Visa som XML
T3777 Ackrediterad märkning Visa som XML
T3780 Måttenhet Visa som XML
T3781 Måttenhet för temperatur Visa som XML
T3782 Språkkod - Använd alfabetiska koder enligt ISO 639-1
T3783 Målmarknadsområde Visa som XML
T3784 Landskod Visa som XML
T3788 Partens roll Visa som XML
T3792 Typ av kontakt Visa som XML
T3794 Typ av refererad artikel Visa som XML
T3799 Typ av kompletterande artikelidentitet Visa som XML
T3803 Batteriteknik Visa som XML
T3804 Batterityp Visa som XML
T3815 Övergripande produktgrupp Visa som XML
T3816 Typ av övrigt mått Visa som XML
T3820 Typ av basmängd Visa som XML
T3825 Typ av kravspecifikation Visa som XML
T3826 Produktfunktion Visa som XML
T3846 Kvalificerare för fukt och temperatur Visa som XML
T3848 Typ av staplingsbarhet Visa som XML
T3849 Importklassificeringstyp Visa som XML
T4010 Artikelnivå Visa som XML
T4022 Klassificeringssystem Visa som XML
T4032 Typ av datum på förpackningen Visa som XML
T4033 Skattemyndighet Visa som XML
T4040 Hanteringsinstruktion Visa som XML
T4066 Diettyp Visa som XML
T4069 Tillagningsstatus Visa som XML
T4073 Näringsämne Visa som XML
T4075 Måttprecision Visa som XML
T4078 Allergentyp Visa som XML
T4079 Innehållsnivå Visa som XML
T4082 Tillagningssätt Visa som XML
T4121 Säsong Visa som XML
T4124 Förpackningsfunktion Visa som XML
T4131 Villkor för försäljning till konsument Visa som XML
T4138 Tillverkarens tillagningsmetod Visa som XML
T4222 Foder avsett för Visa som XML
T4223 Fodertyp Visa som XML
T4228 Artens vetenskapliga namn - Koder enligt FAO (använd ASFIS alpha-3-koder).
T4230 Fångstredskap för fiskeri- och vattenbruksprodukter Visa som XML
T4231 Produktionsmetod för fiskeri- och vattenbruksprodukter Visa som XML
T4232 Förvaringsstatus för fiskeri- och vattenbruksprodukter Visa som XML
T4235 Typ av artikelaktivitet Visa som XML
T4236 Område för artikelaktivitet
T4237 Förpackningsegenskap Visa som XML
T4238 Kompletterande produktklassificeringssystem Visa som XML
T4239 Kompletterande produktklass
T4240 Produktklass för beräkning av alkoholskatt Visa som XML
T4242 Typ av temperaturstatus Visa som XML
T4243 Förpackningsmaterialets färg Visa som XML
T4246 Beredningsform Visa som XML
T4247 Farligt gods begränsad mängd, kod Visa som XML
T4265 Produktegenskapsklass Visa som XML
T4270 Måttenhet för tid kod Visa som XML
T4274 MRI-kompatibilitet kod Visa som XML
T4275 Typ av sterilisering kod Visa som XML
T4276 Typ av målgruppskriterium kod Visa som XML
T4279 Diettyp underkategori Visa som XML
T4280 Fångstområde Visa som XML
T4284 Typ av etikett eller tryck på förpackningen, kod Visa som XML
T4285 Förpackningsmaterialets råvara, kod Visa som XML
T4288 Typ av genre (Film) Visa som XML
T4289 Typ av genre (Spel) Visa som XML
T4290 Typ av genre (Musik) Visa som XML
T4291 Typ av lampa, kod Visa som XML
T4309 Innehållsnivå för reglerat ämne Visa som XML
T4310 Typ av databärare Visa som XML
T4317 Alkoholhaltig dryck destillerad från Visa som XML
T4318 Typ av filtreringsmetod för alkoholhaltig dryck Visa som XML
T4319 Typ av produktionsmetod för alkoholhaltig dryck Visa som XML
T4320 Primär tillsatt arom Visa som XML
T4321 Sekundär tillsatt arom Visa som XML
T4322 Sötmanivå på alkoholhaltig dryck Visa som XML
T4323 Vinets ursprung Visa som XML
T4327 Typ av kvalitet Visa som XML
T4328 Kvalitetsklassificeringssystem Visa som XML
T4331 Målgrupp kön, kod Visa som XML
T4333 Måttenhet för ölbeska Visa som XML
T4345 Typ av formula Visa som XML
T4346 Appliceringstidpunkt Visa som XML
T4347 Produktfunktion hudvård Visa som XML
T4348 Hudtyp Visa som XML
T4349 Produktfuntion hårvård Visa som XML
T4350 Hårtyp Visa som XML
T4351 Naturlig hårfärg Visa som XML
T4354 Förpackningsdel Visa som XML
T4355 Förpackningsmaterialets återvinningsnummer Visa som XML
T4358 Typ av påstående Visa som XML
T4359 Ämne för påstående Visa som XML
T4362 Typ av mått för storlek, kod Visa som XML
T4365 Material Visa som XML
T4372 Förpackningens hållbarhetsegenskap Visa som XML
T4373 Typ av recept Visa som XML
T4374 Förpackningsmaterialklassificering Visa som XML
T4376 Produktionsplats för ekologiskt jordbruk Visa som XML
T4377 Ekologisk status Visa som XML
T4382 Materialets råvara Visa som XML
T4385 Löslighet för förpackningsmaterialets lim Visa som XML
T4386 Förpackningsmaterialets lim Visa som XML
T4387 Förpackningspåstående Visa som XML
T4390 Typ av förpackningspåstående Visa som XML
T4762 Administreringsväg - Gäller för ESAP Visa som XML
T4790 Beredningstyp - Gäller för ESAP Visa som XML
T5044 Signalord enligt GHS Visa som XML
Tillbaka till toppen