Tjänstebeskrivning för funktioner som ingår i GS1 Företagsprefix


I ditt abonnemang på GS1 Företagsprefix ingår ett antal värdeskapande funktioner som du kan använda. Bland funktionerna finns tjänster som stöttar din affär och ger dig möjlighet att effektivisera ditt arbete. Funktionaliteten når du via vår kundportal MyGS1.

För att ta del av funktionerna behöver du

Abonnera på ett GS1 Företagsprefix från GS1 Sweden.

Funktioner som ingår

 • Administration
 • Generera nummer (Beräkna kontrollsiffra)
 • Mina varumärken
 • Mina Produkter
 • Mina Platser
 • Verified by GS1

Det här kan du göra med funktionerna

Administration

 • Administrera dina företagsuppgifter, fakturor och användare i MyGS1.
 • Beställa Directory, Validoo och andra tjänster.
 • Se dina företagsabonnemang med tillhörande avtalsvillkor.
 • Se dina Validoo-tjänster med tillhörande avtalsvillkor.
 • Se dina fakturor och deras status.

Generera nummer

 • Använda ditt GS1 Företagsprefix, utfärdat av GS1 Sweden, för att generera ett eller flera korrekt formade GTIN, GLN, SSCC eller GSIN (inklusive kontrollsiffra), och exportera en lista med dina nummer till Excel.

Mina varumärken

 • Skapa en lista med dina varumärken så att du enkelt kan välja rätt varumärke med korrekt stavning när du lägger till produkter i Mina Produkter.
 • Hantera dina registrerade varumärken och undervarumärken, korrigera eller inaktivera dem.

Mina Produkter

 • Koppla dina GTIN till dina produkter och registrera produktinformation (varumärke och undervarumärke, artikelkategori och variant, nettoinnehåll med tillhörande enhet, målmarknad och produktklass) i ett användarvänligt webbaserat gränssnitt, antingen en i taget, eller flera åt gången via Excel-import.
 • Koppla en bild till var och en av dina registrerade produkter genom att ladda upp den eller ange dess länk. Bilden sparas i en databas hos GS1 Sweden och kopplas till din produkt.
 • Automatiskt dela din produktinformation till det globala registret GS1 Registry Platform (GRP) så att den blir tillgänglig och sökbar i Verified by GS1.
 • Hantera dina registrerade produkter, korrigera eller inaktivera dem.
 • Söka bland dina registrerade produkter och få en detaljerad vy med varje artikels produktbeskrivning och bild.
 • Söka bland dina registrerade produkter och exportera en eller flera produkter till Excel.

Mina Platser

 • Koppla dina GLN till dina platser/parter och registrera platsinformation i ett användarvänligt gränssnitt, via API eller Excel-import.
 • Automatiskt dela din platsinformation till det globala registret GS1 Registry Platform (GRP) så att den blir tillgänglig och sökbar i Verified by GS1.
 • Hantera, korrigera eller inaktivera dina registrerade platser/parter. Håll informationen uppdaterad för effektiv kommunikation med dina intressenter.
 • Sök bland dina registrerade platser/parter och få en detaljerad vy med varje GLN:s platsinformation.
 • Sök bland dina registrerade platser/parter och exportera en eller flera till Excel.

Verified by GS1

 • Verifiera och ta fram information om ett GTIN är ett giltigt GTIN, vilket företag som äger GTIN:et samt grundläggande information och bild på produkten som är kopplat till GTIN:et.
 • Verifiera och ta fram information om ett GLN, vilket företag som äger GLN:et samt ta del av grundläggande information som är kopplat till GLN:et.

Observera att:

 • Du ansvarar för att följa avtalsvillkoren för GS1 Företagsprefix.
 • Du ansvarar för att din registrerade produktinformation i Mina Produkter är korrekt och följer samtliga lagar, regelverk och rekommendationer som gäller för respektive bransch i de länder du angivit för försäljning, och att produktinformationen och bilden stämmer överens med din verkliga produkt.
 • När du lägger till dina artiklar i Mina Produkter eller platser/parter i Mina Platser publiceras de automatiskt i det globala registret GRP (GS1 Global Registry Plattform) varpå de blir sökbara i Verified by GS1.
 • För att använda Verified by GS1 krävs ett abonnemang på GS1 Företagsprefix.
 • I Verified by GS1 kan behöriga GS1-medlemmar logga in och få tillgång till dina artiklar och därmed leverera pålitlig information till sina kunder, dina slutkunder.

Tillbaka till toppen