Kvalitetssäkra bilder

Exempel på produktbild smink

Kvalitetssäkra bilder för marknad och planogram

Tydliga och korrekta produktbilder behövs för att hålla en hög nivå på bilderna som vi konsumenter möts av i butik eller på nätet. När bilder och information presenteras på ett enhetligt sätt, blir det enklare för konsumenter att förstå och köpa. Information med hög kvalitet innebär dessutom bättre försäljning för både återförsäljare och leverantör.

Exempel på produktbilder

Branschen har samma bild

I Sverige har retailers, grossister och apotek tillsammans med sina leverantörer en gemensam syn på hur produktbilder ska presenteras.

Branschen har kommit överens om ett standardiserat sätt för fotografering och med tydliga definitioner för bildkvalitet och hur den ska kopplas till produktdata. När rätt bild är kopplad till rätt produktinformation skapas nämligen glasklar information till oss konsumenter och vi förstår vad vi är på väg att köpa.

De återförsäljare och företag som tar emot produktbilder har specifika krav för hur leverantörerna bör skapa bilderna och vilka kvalitetskriterier som måste vara uppfyllda för att produkten ska få säljas.

Självskanning

Gemensamma riktlinjer för bilder

Du möts av kvalitetssäkrade bilder i ditt vardagliga liv, exempelvis när du handlar i en webbshop, bläddrar i ett i reklamblad eller vid självscanning i butik.

Den gemensamma nämnaren är att bilderna är fotograferade och kvalitetssäkrade enligt kvalitetssäkringsregler för produktbilder baserade på GS1:s globala standard för produktbilder  Product Image Specification Standard.

Lästips

Se produktfotografernas bästa tips för att lyckas med produktbilder.

Nyttan vid hyllplanering

Produktbildens jobb börjar faktiskt långt innan själva lanseringen. När en butik ska planera sina säljytor används planogram, som är en detaljerad skiss över hur produkterna ska placeras i butikshyllan.

Bilderna för planogram används för att hjälpa butiker som jobbar med program för Space Management att effektivisera försäljningen. Med hjälp av bilderna kan butiken planera hyllor och därmed optimera försäljningen per kvadratmeter.

Kvalitetssäkra bilder i Validoo

Kvalitetssäkring av bilder delas in i två områden: automatisk validering och manuell kvalitetssäkring. Här ingår också en jämförelse mot artikelinformationen som validerats i Validoo.

Automatisk validering

Den första delen är  en automatisk validering av ett antal parametrar, till exempel filformat och bildstorlek. Valideringen sker vid uppladdning. Du meddelas direkt ifall bilden inte matchar kraven och kan då korrigera och ladda upp en ny bild.

Manuell kvalitetssäkring

Här blir din produktbild manuellt granskad av en specialist och vi ser till att bilden uppfyller specificerade kvalitetskrav för marknads- och planogrambilder.  Här granskas över 20 regler för bildkvalitet, metadata och att bildobjektet överensstämmer med artikelinformationen i Validoo.

Så går det till

Bildobjektet stämmer överens med artikelinformation

Här kontrollerar vi att rätt bild laddas upp. Våra specialister granskar om GTIN, artikelbenämning, varumärke och förpackningens storlek på bildobjektet överensstämmer med artikelinformationen du publicerat i Validoo.

Granskning av bildens metadata

Här granskas att metadata i bildfilen är ifyllda (till exempel bildens vinkel). Vi kontrollerar att alla ifyllda attribut följer reglerna och hjälper dig korrigera metadatan. Metadata innehåller standardiserad information som hjälper till att identifiera din bild med produktens (GTIN). Informationen gör det enkelt att särskilja olika bildtyper och
vinklar vid nedladdning.

Granskning av bildkvalitet

Det sista steget i kvalitetssäkringen innebär granskning av bildkvalitet. Här kontrollerar vi bland annat att bilden är professionellt fotograferad och rätt beskuren. Vi kontrollerar också att korrekt urklippsbana används så att den som säljer din produkt ska kunna lägga bildobjektet mot en annan bakgrund, till exempel i en webbshop eller i ett reklamblad.

Kvalitetssäkra bilder
Bild matchar med artikelinformation
Kvalitetssäkra bilder
Granskning av metadata
Kvalitetssäkra bilder
Granskning av bildkvalitet
Tillbaka till toppen