Märk pallen

GS1 Logistics Label är en standardiserad etikett som används för att märka logistiska enheter, till exempel pallar. Med hjälp av etiketten kan en logistisk enhet spåras genom hela leveranskedjan från tillverkning till slutkund.

GS1 Logistics Label kan vara en, eller en kombination, av palletikett, transportetikett, butiks- och kundpacksetikett. Processen för att märka pallen med en GS1 Logistics Label sker i fyra övergripande steg: Skapa GS1-kollinummer för transportenhet, läs och förstå regler om etiketter och streckkod, skapa etikett och streckkod, och placera etikett.

1. Skapa GS1-kollinummer för transportenheten

Gemensamt för de tre typerna av etiketter är att det är obligatoriskt att ange ett GS1-kollinummer, även kallat SSCC (Serial Shipping Container Code). SSCC används för att numrera transportenheter med unika kollinummer och gör det möjligt för tillverkare, leverantörer, transportörer och köpare att spåra den från tillverkning till slutkund. För att skapa ett SSCC måste ditt företag vara kund till GS1 och abonnera på ett GS1 Företagsprefix.

Finns SSCC redan på transportenheten?

Om transportenheten redan är märkt med SSCC, till exempel på en palletikett, ska inget nytt SSCC skapas. Istället skall det befintliga SSCC läsas in från palletiketten och återges på transportetiketten.

2. Regler för etikett och streckkod

Etiketterna och streckkoderna som du märker din transportenhet med innehåller bland annat information om adressen dit godset ska transporteras, innehållet i pallen och butikens eller kundens information. Då informationen skiljer sig mellan etiketter är det viktigt att du läser på och känner till vilka regler som gäller för de etiketter som du behöver.

Här har vi samlat övergripande regler och rekommendationer för bland annat format, information och placering för GS1 Logistics Label, samt exempel på palletiketter.

Prova även vårt verktyg där du kan ta fram exempel på palletiketter.

3. Skapa etikett och streckkod

För GS1 Logistics Label ska streckkodsstandarden GS1-128 användas. Etiketten med streckkod skapas med en mjukvara och en skrivare. I mjukvaran skriver du in vilken information som ska finnas med och vilken typ av streckkod som ska användas.

Parametrar att ställa in:

  • Välj GS1-128.
  • X-dimension, bredden på streckkodens streck ska vara minst 0,495 mm.
  • Höjden på streckkoden ska vara minst 31,75 mm.
  • Max 48 tecken (inklusive FNC1).

Har du inte tillgång till mjukvara eller en skrivare kan du anlita någon som gör det åt dig, till exempel en förpackningsdesigner, reklambyrå eller ett tryckeri. Här finns en lista med streckkodsleverantörer.

Vi rekommenderar även att du säkerställer streckkodens kvalitet innan du placerar etiketten på pallen.

4. Placera etikett

Det är viktigt att du placerar din etikett med tillhörande streckkod rätt, för att den enkelt och effektivt ska kunna läsas av med en skanner. Palletiketten ska till exempel alltid synas och får aldrig täckas med plast eller annan etikett, minst en palletikett ska förekomma och vid två ska de placeras på två närliggande sidor.

Tillbaka till toppen