Teknisk industri

Olika företag inom den tekniska industrin står inför liknande utmaningar – att sänka kostnader, förhindra förfalskningar samma digitalisera verksamheter. Det ställer krav på transparenta processer för att optimera leveranskedjor.
teknisk industri

GS1-standarder i teknisk industri

GS1-standarder för att identifiera, märka och dela information om produkter, transporter och tjänster gör det möjligt för företag inom teknisk industri – vilket inkluderar såväl försvars- och energiindustrin som transport- och gruvindustrin – att få fullständig transparens i värdekedjan och därmed effektivisera processer.

I industrisektorn fokuseras det på att:

  • Ta fram smarta fabriker (Industri 4.0) inklusive innovativ teknologi, reservdelshantering och automation.
  • Möjliggöra direktmärkning på produkter och serialisering.
  • Effektivisera underhåll, reparation och översyn.
  • Skapa en unik identifiering.
  • Industrial Internet of Things (IIoT)
  • Öka och effektivisera spårbarheten.

Med GS1-standarder drivs driftskompatibiliteten inom industrisektorn, vilket leder till ökad effektivitet och sänkta kostnader. Från inköp av komponenter, till färdig produkt, kan varje steg i leveranskedjan säkras.

Vanligaste standarderna

Standarder som används inom industrin är bland annat GTIN (GS1-artikelnummer) för att identifiera produkter, GIAI (GS1-individnummer) för att identifiera tillgångar och inventarier och GLN (Global Location Number) för att identifiera på vilken plats olika tillgångar befinner sig. Dessa överförs främst till GS1 DataMatrix och EPC/RFID för att öka transparensen i den industriella processen. För transporter används SSCC (GS1-kollinummer), GS1-128 och för att kunna spåra leveranser.

Var med och påverka utvecklingen av GS1-standarder

På GS1 utvecklas och underhålls våra standarder tillsammans med våra kunder. I våra användargrupper kan du vara med och påverka våra standarder och processer. Grupperna finns på både nationell och internationell nivå och ger oss insikt i hur vi kan förbättra oss, på samma gång som våra deltagare får inspiration, ökad kunskap och en bredare förståelse för hur våra standarder fungerar.