Teknisk industri

Den tekniska industrin står inför gemensamma utmaningar. Sänka kostnader, förhindra förfalskningar och snabb digitalisering. Det ställer krav på transparenta processer för att optimera leveranskedjor.

Teknisk industri och GS1

Med GS1-standarder drivs optimering av leveranskedjan och livscykelhantering inom industrisektorn, vilket leder till ökad effektivitet och sänkta kostnader. Från inköp av komponenter, till färdig produkt, kan varje länk i kedjan säkras och spåras.

Varför GS1?

GS1-standarder gör det möjligt för företag inom teknisk industri, vilket inkluderar såväl försvars- och energiindustrin som transport- och gruvindustrin, att få fullständig transparens i värdekedjan och därmed effektivisera processer. GS1-standarder används för att identifiera, märka och dela information om produkter, transporter och tjänster.

Inom teknisk industri bidrar GS1-standarder till att:

 • möjliggöra direktmärkning på produkter och serialisering,
 • effektivisera underhåll, reparation och översyn,
 • skapa globalt unik identifiering,
 • Industrial Internet of Things (IIoT),
 • öka och effektivisera spårbarheten,

… och ta fram smarta fabriker, innovativ teknologi, reservdelshantering och automation.

Fokusområden

Bygg
Fordon
Flyg
Försvar
Teknik
Råmaterial
El, gas, vatten

Fördelar för industrin

GS1-standarder driver interoperabilitet på ett transparent sätt i den tekniska industrisektorn vilket leder till högre effektivitet och lägre kostnader.

Hållbarhet och spårbarhet
Skapa effektivare varuflöden med större transparens genom värdekedjan. GS1-standarder bidrar till bättre säkerhet, hållbarhet och spårbarhet.
2d-koder inom retail - ger bättre spårbarhet
Effektiv logistik
Förbättra dina leveransflöden och lagerstyrning. När du har full kontroll på leverans, lager och distribution, kommer du spara tid och kostnader.
Följa lag- och branschkrav
Få hjälp att följa branschens och lagstiftarnas förändrade krav. Det ger dig som varumärkesägare trygghet och högre kundförtroende.
Teknisk industri

Vanliga standarder inom teknisk industri

I din bransch är det vanligt med GS1-standarder för identifiering och märkning.

 • GTIN (GS1-artikelnummer) för att identifiera produkter.

 • GIAI (GS1-individnummer) för att identifiera tillgångar och inventarier.

 • GLN (Global Location Number) för att identifiera platser och parter.

 • GS1 DataMatrix för att märka artiklar med 2D-kod.

 • SSCC (GS1-kollinummer) för att numrera logistiska enheter, till exempel pallar och kollin.

 • GS1-128 för att märka artiklar med streckkod.

 • RFID/EPC för märkning och avläsning av produkter.

Skapa produkter i MyGS1
Bygg digitaliseras med GS1-standarder
Trafikverkets satsning på RFID

Så utvecklas branschens GS1-standarder

Teknisk industri i Sverige är aktivt med och påverkar utvecklingen av GS1-standarder. Arbetet sker i grupperingar som faciliteras av GS1 Sweden. Just nu är byggsektorn extra aktiv. Du är välkommen att anmäla dig till någon av våra användargrupper.

Tillbaka till toppen