API för att skicka, dela och ta emot information

Verifierad kvalitetsdata direkt in i dina system

Dela information på ett effektivt sätt

Med våra API:er kan du integrera ditt företags egna system för att skicka, hämta och dela information om bland annat produkter, platser och parter i realtid. Vi erbjuder API:er som är flexibla, effektiva och ger mervärde. Vi värdesätter kvalitet och driftsäkerhet och vi kan hjälpa dig med implementeringen.

Sömlös integrering

Oavsett om du är avsändare eller mottagare av data hjälper våra API:er dig att automatiskt skicka och ta emot uppdaterad information. Det minimerar risken för misstag, underlättar informationshanteringen och effektiviserar arbetsprocesser.
Jag vill veta mer

API:er för flera affärsbehov

Produktverifiering
Skapa, dela eller sök efter verifierad produktinformation i GS1:s globala register, för effektivt informationsutbyte i hela värdekedjan.
Platsverifiering
Skapa, dela eller sök efter verifierad adressinformation eller koordinater till kontor, godsmottagningar, lagerlokaler och andra platser.
Artikelinformation
Hämta eller skicka artikelinformation genom det globala nätverket GDSN för bättre datakvalitet och effektiv hantering.
Bilder
Sök efter specificka produktbilder eller skicka bilder till Validoo för kvalitetssäkring för att säkerställa att de uppfyller branschkrav.

Våra API:er

Gör sökningar i vår tjänst Verified By GS1 för att bekräfta att ett GTIN tillhör den produkt du tror. Detta är särskilt viktigt för dig som har en e-handelsplattform eller någon annan tjänst där du behöver säkerställa att det går att lita på informationen om en produkt. Du kan även göra sökningar på GLN, som är en identifierare för en plats eller part. Saknas det information om ett GTIN eller GLN, kan du se om det är ett giltigt GS1-nummer och i så fall vilket företag som äger det.

Datakälla: GS1 Registry Platform
Ingår i avtal: GS1 Företagsprefix

Läs mer om Verified by GS1

Registrera flera GTIN med grundläggande produktinformation samtidigt i vår tjänst Mina produkter, utan manuellt arbete i GS1 Swedens gränssnitt. Produkterna blir sökbara i Verified by GS1 och du som varumärkesägare gör dina produkter globalt verifierbara. Eftersom GTIN som registreras i Mina produkter blir allokerade, får du en bättre överblick över vilka av dina GTIN som har använts till vilka produkter.

Datakälla: GS1 Registry Platform
Ingår i avtal: GS1 Företagsprefix

Läs mer om Mina produkter

Registrera flera GLN samtidigt med information om platser och parter i vår tjänst Mina platser, utan manuellt arbete i GS1 Swedens gränssnitt. Platsinformationen blir sökbar i Verified by GS1 där dina intressenter kan hitta dina kontaktuppgifter. GLN som registreras i Mina platser blir allokerade, vilket ger dig en bättre överblick över dina GLN och den information som är kopplad till den.

Datakälla: GS1 Registry Platform
Ingår i avtal: GS1 Företagsprefix (vill du även hantera transport- och logistikinformation krävs avtal för Directory).

Läs mer om Mina platser

Hämta komplett artikelinformation från vår GDSN-datapool Validoo. Detta API är för dig som snabbt vill få tillgång till specifik information, till exempel uppdateringar som skett inom ett visst tidspann eller information om ett visst varumärke, men inte vill använda dig av ett traditionellt push-flöde. Mängden information du kan hämta beror på vilket Validoo-avtal du har.

Datakälla: Validoo
Ingår i avtal: Validoo Supplier, Validoo Buyer, Validoo Receiver

Läs mer om Validoo

Hämta detaljerad information om en produkts kvalitetssäkringsstatus. Du kan både få information om en produkts övergripande status och status på en enskild kvalitetssäkringsregel. Du kan söka inom ett tidsspann, till exempel produkter som har ändrat status senaste veckan, eller status för specifika GTIN. På så sätt kan du hålla dig uppdateard när statusen på en kvalitetssäkring förändras.

Datakälla: Validoo
Ingår i avtal: Validoo Supplier, Validoo Q-lab buyer, Validoo GDSN Supplier

Läs mer om vår kvalitetssäkringstjänst

För dig som har avtalet DataEntry och vill skapa xml-filer (CIN-filer) från ditt eget affärssystem enligt GS1 Swedens xml-schema. Med detta API kan du publicera och validera artikelinformation på flera artiklar samtidigt utan att behöva gå in i gränssnittet.

Datakälla: Validoo
Ingår i avtal: Validoo Supplier, Validoo DataEntry

Visa  dokumentationen för artikelinformation

 

Hämta bilder från vår GDSN-datapool Validoo. Du kan till exempel göra bildsökningar på varumärke, GTIN eller annan artikelinformation.

Datakälla: Validoo
Ingår i avtal: Validoo Q-lab buyer, Validoo Supplier, Validoo GDSN Supplier, Validoo Receiver

Ladda upp bilder till Validoo för kvalitetssäkring. Du kan skicka flera bilder samtidigt och behöver inte ladda upp dem manuellt i Validoos gränssnitt.

Observera att du behöver gå in i gränssnittet för att följa kvalitetssäkringsprocessen, det går inte att göra via API:et.

Datakälla: Validoo
Ingår i avtal: Validoo Supplier, Validoo GDSN Supplier

För dig som vill bestämma hur du vill ta emot artikelinformation och bilder från Validoo. Du kan välja på att prenumera på en specifik artikel, på en viss leverantörs artikelinformation och bilder, eller på artikelinformation från en specifik produktkategori.

Datakälla: Validoo
Ingår i avtal: Validoo Supplier, Validoo Buyer, Validoo  Receiver

Generera GTIN-13, GTIN-14, GLN, SSCC och GSIN, inklusive kontrollsiffra.

När du genererar GTIN och GLN kan du välja att allokera numren. Det ger dig koll på vilka nummer som har genererats eftersom de sparas som utkast i Mina produkter (GTIN) eller i Mina platser (GLN). Du kan sedan aktivera dem för delning till den globala databasen Global Registry Platform (GRP) så att de blir sökbara i Verified by GS1.

Datakälla: MyGS1
Ingår i avtal: GS1 Företagsprefix

För att få tillgång till GS1 Swedens API:er behöver du vara kund hos oss samt godkänna våra allmänna villkor för användning av GS1 Swedens API:er. Det gör du första gången du begär access till API:erna. Kunder med befintliga API-användare behöver acceptera avtalet för att ha fortsatt åtkomst till våra API:er. Vilka API:er du kan använda beror på vilket avtal du har med oss. Läs mer i informationen om respektive API ovan.

Några som använder våra API:er:

Kontakta oss
    Tillbaka till toppen