Avgifter och blanketter

Nummerserier – privata företag och organisationer
Enstaka nummer – privata företag och organisationer
Nummerserier och Enstaka nummer – kommuner och regioner
Nummerserier och Enstaka nummer – statliga myndigheter
One-off GLN
BarcodeCheck
Directory
Blanketter och Avtal

Nummerserie och Enstaka nummer

Som kund hos GS1 abonnerar du på ett GS1 Företagsprefix genom att betala en årlig abonnemangsavgift. Avgiftens storlek baseras på ditt företags senast taxerade årsomsättning. Årsomsättningen hämtas från Creditsafe i samband med årlig fakturering vilket innebär att avgiften oftast baseras på rapporterad årsomsättning två år tillbaka. För statliga myndigheter gäller särskilda avgifter.

Det år du blir kund betalar du en abonnemangsavgift för innevarande månad plus återstående månader av året. I början av året därpå faktureras du för det helåret.

Om du redan abonnerar på ett GS1 Företagsprefix och beställer ytterligare företagsprefix lämnar vi 50 % rabatt på abonnemangsavgiften. För kommande företagsprefix upp till 10 stycken lämnas 45 % rabatt. För rabattsatser över detta antal, kontakta GS1 Sweden. Observera dock att denna rabatt endast gäller beställning av nummerserier, den gäller inte för enstaka nummer.

Nummerserier – privata företag och organisationer

Ditt företags årsomsättning (MSEK)Årlig abonnemangsavgift exkl. moms (SEK)
0-31 490
3-103 810
10-255 750
25-1007 800
100-50012 900
500-1 00016 800
1 000-5 00020 200
5 000-10 00024 600
Mer än 10 00029 100

Enstaka nummer – privata företag och organisationer*

Ditt företags årsomsättning (miljoner SEK)Årlig abonnemangsavgift exkl. moms
(SEK)
0-1700
1-1001 490
100-10001 630
Mer än 1 0001 845
*Observera att ett enstaka nummer endast kan användas för att ett GTIN, ett GLN och/eller 100 000 SSCC. Ett enstaka nummer kan inte användas för att skapa någon av GS1:s andra identifierare. Om ditt företag har behov av att använda någon av GS1:s andra identifierare eller behöver numrera fler än en artikel eller plats, så behöver du beställa ett abonnemang på ett GS1 Företagsprefix.

Nummerserier och Enstaka nummer – kommuner och regioner

Årlig abonnemangsavgift exkl. moms (SEK)
Nummerserier16 800
Enstaka nummer1 490 per nummer

Nummerserier och Enstaka nummer – statliga myndigheter

Antal anställdaÅrlig abonnemangsavgift exkl. moms (SEK)
0-191 490
20-493 810
50-995 750
100-4997 650
500-1 99912 900
2 000-3 99916 800
Fler än 4 00020 150
Enstaka nummer1 490 per nummer

One-off GLN

Abonnemang som ger dig ett GLN-nummer som hjälper dig identifiera en plats eller part.

Antal GLN-nummerÅrlig abonnemangsavgift exkl. moms (SEK)
1200

BarcodeCheck

Avgiften för att kontrollera en streckkod med BarcodeCheck beror på streckkodstypen. Du betalar per streckkod, palletikett eller transportetikett (inklusive dess streckkod) som vi kontrollerar.

Typ av streckkod eller palletikett
(inklusive dess streckkod)
Avgift per streckkod eller palletikett
(inklusive dess streckkod)
(SEK)
EAN-13, EAN-8, UPC-12, ITF-14660 (PLUS 860)*
GS1-128, GS1 DataBar, GS1 DataMatrix900 (PLUS 1100)*
GS1 Palletikett/GS1 Transportetikett1 150
GS1 Palletikett PLUS1 350
PLUS är en utökad kontroll av streckkoden eller palletiketten.
*Priser för PLUS-tjänster börjar gälla vid ett senare tillfälle, vi informerar i god tid innan dessa tillämpas. Tills dess ingår PLUS-tjänsterna i basavgiften.

I basavgiften för att kontrollera en streckkod eller en palletikett med BarcodeCheck ingår:

  • Kontroll att streckkoden följer GS1-standard.
  • Återkoppling i form av en detaljerad rapport. Rapporten visar resultatet av kontrollerna, beskrivningar av eventuella fel och förslag på hur man kan gå tillväga för att rätta felen.

I tilläggstjänsten PLUS ingår även kontroll av att GS1-artikelnummer (GTIN) på ytterförpackningsmärkningen eller palletiketten stämmer överens med Artikelinformationen.


Directory

Årsavgift

Årsomsättning (MSEK)Årsavgift (SEK)
0-30
3-103 200
10-257 500
25-10011 200
100-50015 500
500-1 00019 200
1 000-5 00024 500
5 000-10 00031 200
Mer än 10 00034 500

Avgifter för kommuner, landsting, statliga myndigheter, universitet, högskolor och museer

Årsavgift (SEK)
29 200

Blanketter och Avtal

Avtalsvillkor GS1 Företagsprefix
Beställning GS1 Företagsprefix
Uppsägning GS1 Företagsprefix*
Överlåtelse GS1 Företagsprefix**
Avtalsvillkor BarcodeCheck
Avtalsvillkor Directory
Personuppgiftsbiträdesavtal Directory
*Observera att eventuell uppsägning ska ske skriftligen. Använd uppsägningsblanketten och skicka den till kundservice@gs1.se eller via post till 
GS1 Sweden AB
Västra Järnvägsgatan 15, 12th floor
Box 1178, SE-111 91 Stockholm
Sweden
**Vid överlåtelse av ett prefix/tjänst debiteras mottagaren en administrativ överlåtelseavgift med 400 SEK per prefix eller tjänst.