Hur hanterar jag avrops- respektive orderbekräftelse med ändring?

Med en avropsbekräftelse med ändring (ESAP 6), respektive orderbekräftelse med ändring (ESAP 20) informerar leverantören köparen om ändringar gentemot avropet/ordern. Det kan till exempel gälla ändrat leveransdatum eller ändrad kvantitet för en artikel. Följande exempel beskriver hur olika typer av ändringar hanteras med avrops-/orderbekräftelse med ändring:

Exempel 1: Hela beställningen levereras vid annat datum än det önskade (pdf) >

Exempel 2: En av de beställda artiklarna levereras vid annat datum än det önskade (delleverans) (pdf) >

Exempel 3: En beställd artikel levereras vid annat, okänt, datum än det önskade (restnotering)(pdf) >

Exempel 4: En delmängd av en beställd artikel levereras vid annat datum än det önskade (delleverans)(pdf) >

Exempel 5: En delmängd av en beställd artikel levereras vid annat, okänt, datum än det önskade (restnotering) (pdf) >

Exempel 6: En delmängd av en beställd artikel avvisas (levereras ej) (pdf) >

Exempel 7: En beställd artikel avvisas helt (levereras ej) (pdf) >

Exempel 8: Alla artiklar avvisas (hela avropet/ordern avvisas) (pdf) >

Exempel 9: En beställd artikel ersätts med en annan artikel (pdf) >

Exempel 10: En beställd artikel ersätts delvis med en annan artikel (pdf) >

Exempel 11: En beställd artikel ersätts delvis med en annan artikel. En delmängd av den beställda artikeln levereras 

inte alls (pdf) >

Exempel 12: En beställd artikel ersätts delvis med en annan artikel, som levereras vid ett senare datum. En delmängd av den beställda artikeln levereras inte alls (pdf) >

Tillbaka till toppen