Hur gör jag för att kreditera skadat gods?

Det finns flera sätt att kreditera skadat gods på:

Om en order resulterar i flera leveranser kan det få förekomma kreditrader i nästa faktura (inom samma order) tills ordern är fullständigt levererad. Att kreditera det skadade godset i en nästkommande faktura som hör till en leverans för en annan order rekommenderas inte, eftersom det strider mot regeln att en faktura får referera till endast en order.

Tillbaka till toppen