Måste jag arkivera den mottagna datafilen som innehåller den elektroniska fakturan?

Innehållet i den mottagna datafilen, det vill säga uppgifterna i den elektroniska fakturan, får överföras och konverteras till annat format på annat maskinläsbart medium hos mottagaren. Om det sker på ett betryggande sätt, det vill säga att inga uppgifter ändras i samband med överföringen och konverteringen, så behöver inte den ursprungligen mottagna datafilen sparas och arkiveras.

Observera att uppgifter i kodifierad form i de mottagna elektroniska fakturorna måste översättas till klartext för att det i efterhand ska gå att läsa och förstå uppgifterna i fakturan i vanlig läsbar form.

Tillbaka till toppen